You are not logged in.

#1 2021-10-12 09:58:10

Mateusz Konieczny
Member
Registered: 2013-09-22
Posts: 2,288

Forum: FluxBB zostanie zastąpione przez Discourse

Na https://community.openstreetmap.org/ jest bardzo testowa wersja Discourse który zastąpi to forum, OSM Q&A oraz pewnie listy malingowe.

https://github.com/openstreetmap/operations/issues/377

Last edited by Mateusz Konieczny (2021-10-12 10:02:36)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB