You are not logged in.

#1 2021-10-03 21:23:19

zstadler
Moderator
Registered: 2012-05-05
Posts: 358
Website

האקטובר

אנחנו שמחים להכריז על האקטובר
IHM.
האקתון של תרומות למפת
OSM
שיתקיים בכל חודש אוקטובר.

הכללים פשוטים:
ההאקתון יתקיים כל חודש אוקטובר ובסופו יוכרזו הזוכים.
על המשתתפים להירשם מראש בטופס הקצר הבא:
https://forms.gle/TcxmJnGMdr6pEtrs7

ניתן לתרום דרך
IHM
או בכל עורך אחר של
OSM.

בעריכות דרך
iD
מומלץ (אבל לא חובה) להוסיף את התגית
#ihmhacktober

והפרסים: חמשת התורמים שיתרמו הכי הרבה יקבלו מפות אופליין לשנה.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB