You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: By 30th of September 2022 the forum.openstreetmap.org will be retired, please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators. We expect the migration of data will be finished by that date, you can follow its progress here.***

#1 2021-06-22 16:09:07

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Veier som mangler i OSM

Det er bare noen få kommuner igjen i OSM som ikke har fått oppdatering fra NVDB (Elveg). Oversikten ligger her: Road import (Norway)/Progress.

Jeg har generert filer for de gjenværende kommunene som bare inneholder de veiene som mangler i kommunen. Det er highway_merge.py som er brukt for å lage diff, med "-new" parameter. Metoden er ikke perfekt, men den får med seg de aller fleste veiene som ikke er i OSM.

De ferdige filene med veier som mangler ligger her: Jottacloud OSM i mappen "NVDB mangler".

Her er også en oversikt over de kommunene det gjelder:

Voss - 1.720 veier som mangler
Drammen - 1.387
Stavanger - 973
Trondheim - 528
Bergen - 3.877
Oslo - 13.207 (det er mest korte stikkveier)

(Listen redigert per 12. september 2021.)

Last edited by NKA (2021-09-12 11:28:49)

Offline

#2 2021-09-12 11:38:43

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Veier som mangler i OSM

Nå er alle kommunene i Norge importert, bortsett fra de 5 største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen), og heller ikke Voss.

Se link til diff-filene ovenfor om du har lyst til å legge inn noen av veiene som mangler i disse byene. Det går raskt å legge inn f.eks. 50 veier om gangen med To-do plugin i JOSM - litt à la StreetComplete. Det kan være lurt å slette veiene i filen mens de fremdeles er valgt, ellers er det lett å gå surr i hvilke veier som gjenstår.

Last edited by NKA (2021-09-12 12:38:47)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB