You are not logged in.

#1 2021-03-27 15:54:01

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 5

highway=trunk motorroad=no

Naar aanleiding van een discussie met 85Bas, wil ik voorstellen een nieuw type weg toe te voegen aan de Nederlandse wegentaggingrichtlijnen:

Type weg: Onderbreking in auto(snel)weg

Tags: highway=trunk motorroad=no ref=N../S..

Beschrijving:

Wegsegmenten in rotondes/kruispunten/aansluitingen/knooppunten in het auto(snel)wegnetwerk die zelf geen auto(snel)wegstatus hebben. In Nederland is de maximumsnelheid 80 km/h, tenzij anders aangegeven.

Deze tags zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor langere stukken niet-auto(snel)weg, maar alleen als opvulling van kleine "gaten" tussen een beëindiging van auto(snel)wegstatus en een nieuw begin van auto(snel)wegstatus. Voor andere stukken niet-auto(snel)weg, gebruik highway=primary/secondary/... (zie hieronder).

Opmerking: highway=trunk motorroad=no impliceert geen toegangsrestricties in OSM, dus bijv. een rotonde in een autoweg met deze tags kan standaard worden gebruikt om de autoweg over te steken, ook door verkeer dat niet op een autoweg met highway=trunk motorroad=yes mag komen. Voeg andere toegangsrestrictie-tags toe als dat niet de bedoeling is (zie Borden: geslotenverklaringen verderop deze pagina).

Bord: G2/G4 -> G1/G3

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken waar deze nieuwe tagging gebruikt kan worden. We hebben bijvoorbeeld heel veel rotondes in autowegen die nu highway=primary gebruiken. De tagging kan tevens gebruikt worden voor verbindingen tussen autowegen en snelwegen, zoals bijvoorbeeld het Kruithuisplein in Delft (op-/afritten naar TU Delft zouden dan highway=trunk_link motorroad=no worden).

Blijkbaar is dit voor sommigen vanzelfsprekend, en voor velen ook juist niet, dus het lijkt me goed dit in de richtlijnen op te nemen. Dit voorstel gebruikt de volledige flexibiliteit die de highway-/motorroad-tags te bieden hebben, en kan een prettigere kaart opleveren om naar te kijken zonder dat er informatie verloren gaat. In feite bevat de kaart hiermee juist méér informatie, want je kunt bijv. een netwerkuitsnede van alleen highway=motorway en highway=trunk maken zonder dat er allemaal gaten in zitten.

Offline

#2 2021-03-28 12:11:43

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 652

Re: highway=trunk motorroad=no

Ik kan me in de uitleg vinden en het lijkt me een goed idee om dit in de richtlijnen op te nemen, zodat we ernaar kunnen verwijzen.

Overigens zou de wijziging bij het Kruithuisplein in Delft maar voor korte duur zijn, omdat de autowegstatus van de Kruithuisweg in de komende tijd zal vervallen.

Offline

#3 2021-03-28 13:32:12

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 620

Re: highway=trunk motorroad=no

Dit soort stukjes bedoel je?

Screenshot-from-2021-03-28-14-31-08.png

Als je die dan zo kan taggen dan lijkt me dat een prima voorstel. De highway=primary daar voelt kunstmatig.

Offline

#4 2021-03-28 13:35:34

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 5

Re: highway=trunk motorroad=no

A67-A67 wrote:

Overigens zou de wijziging bij het Kruithuisplein in Delft maar voor korte duur zijn, omdat de autowegstatus van de Kruithuisweg in de komende tijd zal vervallen.

Ja klopt. (Als de afwaardering nog doorgaat? Geen idee waar men op wacht. En bij het recente onderhoud hebben ze de wegmarkering juist aangepast van gebiedsontsluitingsweg naar stroomweg: kantlijn is nu doorgetrokken in plaats van onderbroken.)

Andere voorbeelden zijn de aansluiting van de N57 op de A15 (Harmsenbrug) en in Rotterdam de Vaanweg (S103) vanaf knooppunt Vaanplein naar de Victor Hugoweg (S123/S126).

Ja inderdaad.

Last edited by JeroenvanderGun (2021-03-28 13:44:59)

Offline

#5 2021-03-28 13:51:19

85Bas
Member
From: Groningen
Registered: 2012-01-07
Posts: 106

Re: highway=trunk motorroad=no

Goed dat je dit topic hebt aangemaakt. Ik was al van plan iets uitgebreider te reageren; door je reactie op mijn opmerking realiseerde ik me dat mijn redenatie eigenlijk nergens zwart op wit staat. Wat dit topic dus een prima initiatief maakt.

Ter aanvulling voor lezers van dit topic die nog twijfelen:

De highway-tag geeft op OSM in de eerste plaats de rol van de weg aan in het bredere netwerk. Vandaar dat soms van de "regels" wordt afgeweken en sommige N400+ wegen toch primary zijn, sommige erftoegangswegen secondary worden, etc.

highway=motorway en highway=trunk zijn (in Nederland) echter gebaseerd op een wegcategorie (resp. autosnelweg en autoweg). Autosnelwegen worden in de regel zeer zelden onderbroken, waardoor het in dit topic beschreven probleem eigenlijk niet optreedt. Autowegen worden in Nederland wél veelvuldig onderbroken en als je de "regels" heel strikt (wat mij betreft té strikt) interpreteert krijg je dus korte, "kunstmatige" stukjes highway=primary bij rotondes en kruisingen. In mijn ogen gaat dat in tegen de wereldwijde praktijk op OSM wat betreft highway-tags. De netwerkrol van een weg verandert namelijk niet ineens bij een bordje G4. Bedenk ook dat deze situaties alleen in Nederland voorkomen, wat het nog afwijkender maakt.

Met het in dit topic gedane voorstel wordt OSM consequenter ten opzichte van de rest van de wereld en als bijkomend voordeel verbetert het kaartbeeld aanzienlijk.

Ter samenvatting: highway=trunk geeft de rol van de weg in het netwerk aan (als regionale stroomweg); motorroad=yes/no geeft aan waar de autowegstatus precies begint en eindigt.

Offline

#6 2021-03-28 16:01:42

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 5

Re: highway=trunk motorroad=no

85Bas wrote:

Autosnelwegen worden in de regel zeer zelden onderbroken, waardoor het in dit topic beschreven probleem eigenlijk niet optreedt.

Volledigheidshalve misschien wel goed dat ik hier een paar voorbeelden noem van onderbrekingen in snelwegstatus:

* Knooppunt Hooipolder (A27xA59): bevat nu stuk highway=trunk motorroad=yes, blijft zo
* Aansluiting Barneveld (A1xA30): bevat nu stuk highway=primary, wordt met dit voorstel highway=trunk motorroad=no.

Offline

#7 2021-03-28 16:18:24

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 652

Re: highway=trunk motorroad=no

JeroenvanderGun wrote:

* Aansluiting Barneveld (A1xA30): bevat nu stuk highway=primary, wordt met dit voorstel highway=trunk motorroad=no.

In dit geval is er toch geen autoweg? Waarom zou je dan trunk gebruiken, i.p.v. primary of motorway?

Offline

#8 2021-03-28 17:17:12

alphensebezorger
Member
Registered: 2016-02-08
Posts: 209

Re: highway=trunk motorroad=no

De onderbrekingen waar het hier over gaat, zullen (vrijwel?) zonder uitzondering gesloten zijn voor langzaam verkeer. De tag motorroad=no kan daarvoor volgens mij niet gebruikt worden. Als ik de wiki-pagina voor deze tag lees, betekent motorroad=yes grofweg "gesloten voor langzaam verkeer". Dan is voor deze wegen dus juist motorroad=yes geldig.

Voor zover ik in de wiki (bv. voor trunk) terugvindt, hanteren we in Nederland de een-op-een koppeling autoweg-trunk. Als we dat zouden willen loslaten, is de voorgestelde tagging daarvoor niet geschikt.

Offline

#9 2021-03-28 19:44:54

85Bas
Member
From: Groningen
Registered: 2012-01-07
Posts: 106

Re: highway=trunk motorroad=no

In de huidige situatie (met strikte interpretatie van de wiki), is er geen verschil in betekenis tussen highway=trunk en motorroad=yes in Nederland. Met dit voorstel zal motorroad=yes in feite een-op-een worden gekoppeld aan het bord autoweg, wat gezien het wiki-artikel voor motorroad prima in lijn ligt met de rest van de wereld. Zie bijvoorbeeld Noorwegen, Spanje of Turkije. Dit biedt de ruimte om de Nederlandse definitie van highway=trunk een (heel) klein beetje minder strikt te maken, met alle genoemde voordelen van dien.

Wegen die gesloten zijn voor langzaam verkeer (met bord C9), maar geen autoweg zijn, krijgen in Nederland sowieso al niet de tag motorroad=yes, maar simpelweg de geldende access-tags (wiki). Daar verandert niets aan met dit voorstel.

Als aanvulling: het onderbreken van een autoweg gebeurt vaak júist om langzaam verkeer kortstondig de mogelijkheid te geven van de weg gebruik te maken, of over te steken door middel van een rotonde.

Last edited by 85Bas (2021-03-28 20:09:25)

Offline

#10 2021-03-28 20:25:06

JeroenvanderGun
Member
Registered: 2020-10-23
Posts: 5

Re: highway=trunk motorroad=no

A67-A67 wrote:

In dit geval is er toch geen autoweg? Waarom zou je dan trunk gebruiken, i.p.v. primary of motorway?

Waarom geen highway=primary? Als de A30 een autoweg zou zijn in plaats van een snelweg, zou je met dit voorstel wel highway=trunk motorroad=no gebruiken op dit stuk. highway=primary is een lagere classificatie dan highway=trunk, dus dan zou je een verbinding tussen twee snelwegen lager classificeren dan een verbinding tussen een autoweg en een snelweg.

Waarom geen highway=motorway? Nou ja, motorway betekent vrij letterlijk snelweg, en dit stuk heeft geen snelwegstatus. highway=trunk is internationaal de hoogst mogelijke classificatie voor een niet-snelweg, dus dat lijkt me prima van toepassing hier.

Offline

#11 2021-03-30 12:35:27

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 652

Re: highway=trunk motorroad=no

JeroenvanderGun wrote:

Waarom geen highway=primary? Als de A30 een autoweg zou zijn in plaats van een snelweg, zou je met dit voorstel wel highway=trunk motorroad=no gebruiken op dit stuk. highway=primary is een lagere classificatie dan highway=trunk, dus dan zou je een verbinding tussen twee snelwegen lager classificeren dan een verbinding tussen een autoweg en een snelweg.

Als de A30 geen autosnelweg was, dan was het gewoon de N30, een primaire weg net als andere rijkswegen als de N9 en N35. highway=primary is de hoogste 'vrije' classificatie in Nederland, niet highway=trunk.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB