You are not logged in.

#1 2021-02-18 13:39:01

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 159
Website

Fornyet tillatelse fra Kartverket

Siden Kartverket har endret sin lisens til CC-BY 4.0 etter at vi fikk den opprinnelige bekreftelsen i 2014 på at vi kan bruke de åpne dataene derfra, er det nå for ordens skyld innhentet en fornyet bekreftelse. Nedenfor er forespørselen og bekreftelsen fra Kartverket kopiert. Merk at forespørselen gjør spesielt oppmerksom på at OpenStreetMap's ODbL-lisens har andre bestemmelser for DRM-distribusjon enn CC-BY 4.0, som er årsaken til at vi behøver en slik bekreftelse. Denne forum-posten er for senere referanser i dialog med import-listen og andre.

Fra: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>
Sendt: onsdag 17. februar 2021 14:30
Til: Aina Gundersby <Aina.Gundersby@kartverket.no>
Emne: Fornyet tillatelse fra Kartverket

OpenStreetMap bruker per i dag åpne data fra Kartverket basert på en bekreftelse fra dere v/Kristian Kihle datert 18. august 2014. Denne tillatelsen gjelder alle de åpne datasettene, men siden Kartverket senere har gjort åpne data tilgjengelig under ulike versjoner av lisensene ville vi gjerne ha fått bekreftet dette på nytt.

Vi ønsker altså en fornyet bekreftelse på at OpenStreetMap kan bruke Kartverkets åpne datasett og tjenester, herunder de datasett og tjenester som Kartverket har markert som åpne ("grønn hengelås") på GeoNorge.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:

  • Vi forstår det slik at Kartverket lisensierer sine åpne data under CC-BY 4.0 lisensen.

  • Kartverket blir navngitt på OpenStreetMap's side over bidragsytere, som avtalt i 2014.

  • OpenStreetMap gjør sine data tilgjengelige under ODbL lisensen, som er meget lik CC-BY 4.0 med unntak av DRM-distribusjon - se flere detaljer her og her.

  • Vi er oppmerksom på Kartverkets vilkår for bruk, herunder begrensninger mht. Geovekst, FKB.

Og her er den påfølgende bekreftelsen fra Kartverket:

Fra: Aina Gundersby <Aina.Gundersby@kartverket.no>
Sendt: torsdag 18. februar 2021 11:36
Til: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>
Emne: SV: Fornyet tillatelse fra Kartverket

Det er fint at dere tar i bruk de datasettene som er gjort fritt tilgjengelig og vi bekrefter at dette er godkjent fra oss. Vi ønsker at det skal henvise til Kartverket som kilde/eier

Mvh
Aina Gundersby

Kartverket logo

Seniorrådgiver
Segmentansvarlig Land
Marked og kommunikasjon
www.kartverket.no

Offline

#2 2021-02-23 12:11:39

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Fornyet tillatelse fra Kartverket

Det er jo fantastisk at de bruker den lisensen! Nå skjedde den endringen?

Offline

#3 2021-02-24 23:45:42

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 159
Website

Re: Fornyet tillatelse fra Kartverket

Dataene har vært åpne under CC BY siden 2013.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB