You are not logged in.

#1 2021-02-18 09:40:35

matswei
New Member
Registered: 2021-02-18
Posts: 1

Bing satellit för Falsterbo ligger fel

Är ny och har inte så mycket erfarenhet av openstreetmap.
Lägger in data för Falsterbo golfklubb för export och vidarebearbetning i annan app.
Satellitbild från Bing och Esri över Falsterbo ligger ca 7-9m fel.
Mapbox och maxar är mer korrekt även om det kan vara någon meter fel där också.
Såg detta efter export och mix av osm och lidar i en app. Har även sett detta fel efter konvertering till KML för inspektion i googlekarta då jag först trodde lidar var fel. Undrar dock vad som är rätt att göra här. Det finns möjlighet till image offset när man redigerar i openstreet. Jag kan flytta bakgrundsbild 8m men det kanske finns någon som kan fixa så att satellitbild ligger rätt utan korrigering. Googlekartor över Falsterbo var väldigt tydliga och det hade varit bra om de fanns med i openstreet. Finns det något sätt att redigera med en googlekarta istället för de bildalternativ som bjuds i openstreetmap?
EtUt3xxDCjK9Ux8Z9

Offline

Board footer

Powered by FluxBB