You are not logged in.

#1 2021-02-13 08:36:48

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 159
Website

Månedens nye veier

Det kan være vanskelig å få med seg alle endringer i veinettet. Jeg har laget et uttrekk fra NVDB som produserer en fil med nye veier som er lagt til der siste måned. Filer for de siste 6 måneder ligger i denne folderen. Jeg skal legge ut slike filer fremover.

Filene har blant annet flere endringer etter veiarbeid på riksveier og fylkesveier, nye rundkjøringer, boligfelt, sykkelveier, veier under arbeid (construction) osv. En del tunneler har blitt målt på nytt, f.eks. har Haukelitunnelen fått helt nytt løp på kartet. Det er lettest å se endringene ved å ha OSM-kartet som bakgrunnsbilde i JOSM. Av og til må man lete litt for å finne den svingen på fylkesveien som har blitt rettet ut. Noen steder er det bare mindre justeringer av noen få noder og ikke så viktig å få inn i OSM, og noen steder er veien allerede lagt inn i OSM.

Det er bare å forsyne seg og laste opp sted for sted til OSM der noe mangler, etter fletting med eksisterende veinett. Det ville være bra å få oppdatert i hvert fall ned til kommunale veier litt systematisk fremover. Ekstra-tagger med store bokstaver i filene skal naturligvis fjernes før opplasting. Resten av NVDB-vegnettet kan sees i Vegnett-WMS'en i JOSM.

Teknisk info: Uttrekket går igjennom alle vel 2 millioner veisegmenter i NVDB og plukker ut alle med startdato i valgt måned, og som har dato for datafangst i løpet av det siste året (for å unngå veier som egentlig ikke er nye). Måledato er ikke brukt i uttrekket - den viser når metreringen ble gjort (av og til kan den nye veien ta utgangspunkt i gammel metrering). Det kan tenkes at noen få nye veier ikke kommer med fordi datafangsten var eldre enn ett år.

Last edited by NKA (2021-02-13 10:02:52)

Offline

#2 2021-02-23 12:19:10

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Månedens nye veier

Supert! Tusen takk! Denne uka skal jeg prøve å få importert mest mulig i området som kalles Buskerudbyen. Har ikke gjort dette før, men får hjelp av Johan Wiklund, så det skal sikkert gå bra. Men alle tips mottas med takk smile

Offline

#3 2021-03-04 19:22:43

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 159
Website

Re: Månedens nye veier

Har lastet opp nye veier fra februar 2021 i samme mappe nå. En god del nye veier, og veier under bygging.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB