You are not logged in.

#26 2020-11-24 05:26:54

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Er valt wat te zeggen voor het Deense model, maar ik ben er geen voorstander van.

De landen in het Koninkrijk zijn niet zelfstandig, en zodoende geen lidstaat van de Verenigde Naties e.d.

Andere landen hebben er geen ambassades, en worden niet als (zelfstandig) land gezien. Dat is wat een land een land maakt, dat andere landen het als zodanig erkennen. En zodoende diplomatieke relaties onderhouden, e.d.

M.i. moet het Koninkrijk der Nederlanden de admin_level=2 tag behouden omdat dit het land is wat door andere landen als zodanig erkend wordt, diplomatieke relaties mee wordt onderhouden, en wat lid is van de VN.

Offline

#27 2020-11-24 17:41:50

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 660

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Volgens de Wiki gaat het bij admin_level=2 niet over volledige onafhankelijkheid, maar om het zijn van een land. Het Statuut van het Koninkrijk schrijft:

Statuut van het Koninkrijk , artikel 1 wrote:

Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het Koninkrijk regelt inderdaad de buitenlandse zaken van alle vier de landen en is lid van de VN, maar er gelden andere visum- en douaneregels in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de eilanden horen ook niet bij de EU. Zelfs dus op het gebied van buitenlandse zaken zijn er zo'n grote verschillen tussen de landen binnen het Koninkrijk, dat het zeer discutabel is om ze als één land te zien.

Voor twijfelgevallen noemt de Wiki als criterium het bezit van een ISO-3166-1-code, wat voor de vier landen binnen het Koninkrijk geldt, net zoals voor de landen binnen het Koninkrijk Denemarken (Denemarken, Groenland, Faeröer) en de overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk.

OmniSynThesis 360 VR wrote:

Als Europees Nederlander die al 10 jaar bij Curaçao is betrokken en er sinds een paar jaar woont, zie ik met lede ogen de gevolgen aan en ondervind ze ook zelf van de verwarringen die het opheffen van de Nederlandse Antillen en het nieuwe Statuut van het Koninkrijk (een "charter" in internationaal recht) hebben gebracht. Zo komt op veel websites Curaçao niet voor in de landen lijst, kunnen mensen hier geen gebruik maken van Paypal en is credit card acceptatie ook meestal een probleem.

In dit geheel is OSM misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar als een referentie net als een encyclopedie zou het moeten bijdragen aan duidelijkheid. Hierbij is wel zeer belangrijk dat andere organisaties die kaarten maken gebruik maken van de OSM database, waaronder Apple en Facebook.

In dit geval lijkt het probleem te zitten in dat bijvoorbeeld Curaçao niet als land wordt gezien. Als we die druppel op een gloeiende plaat willen leveren met OSM, dan zouden we dat toch juist doen door de landen als land (admin_level=2) te zien, in plaats van als een soort autonoom gebied binnen een land (admin_level=3)?

Offline

#28 2020-11-24 18:37:04

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 644

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Ik lees in de documentatie en het gebruik van admin_level=2 ook dat hiermee entiteiten worden bedoeld die de gemiddelde persoon-op-straat als 'land' aanwijst. Een pragmatische definitie dus, in plaats van een strikt juridische.

Offline

#29 2020-11-24 19:03:13

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Het zijn misschien wel landen volgens het statuut, maar ze zijn niet zelfstandig wat ook als zodanig in ISO 3366 is geregistreerd. Daardoor worden ze niet als volwaardige landen gezien en ontbreken diensten die in volwaardige landen wel worden aangeboden, en hebben ze admin_level=3 ipv 2 in OSM.

Offline

#30 2020-11-24 19:45:23

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 644

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

sebastic wrote:

maar ze zijn niet zelfstandig wat ook als zodanig in ISO 3366 is geregistreerd.

Mee eens, maar dat zijn Groenland en Jersey ook niet. Dat zijn op OSM wel admin_level=2 landen. Curaçao is net als Jersey een afhankelijk land met een eigen regering, dus die vergelijking is niet zo heel vreemd.

We kunnen iets van vinden van hoe de Deense selvstyrende områder en de Bailiwick of Jersey gemapt zijn, maar als dat de status quo is van admin_level=2, waarom sluiten we daar dan niet bij aan? Wat is de meerwaarde van vasthouden aan alleen soevereine landen in admin_level=2, als de tag blijkbaar niet zo gebruikt wordt en niet zo gedocumenteerd is?

Offline

#31 2020-11-24 20:08:40

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Waarom zouden we er bij moeten sluiten? Wordt OSM er beter van, en zo ja in welke zin? De DK en UK communities staan vrij om te doen wat zij denken dat het beste is, zoals wij dat kunnen.

M.i. wordt de realiteit met de huidige relaties goed gereflecteerd, het Koninkrijk bestaat uit meerdere landen die niet zelfstandig zijn. Wanneer de relatie voor het Koninkrijk geen admin_level meer heeft en de landen admin_level=2 gebruiken wekt de illusie dat het volwaardige landen zijn en wordt de realiteit minder goed gereflecteerd.

Als het volwaardige landen waren ondervond OmniSynThesis 360 VR geen problemen.

Overzeese territorien zijn niet meer van deze tijd, en landen zouden allemaal zelfstandig moeten zijn. Hoe graag men dat ook zou willen, ze in OSM anders voordoen lost de onderliggende problemen niet op. Daar zijn meer revolutionaire krachten voor nodig.

Offline

#32 2020-11-24 20:20:53

JeroenHoek
Member
Registered: 2014-06-22
Posts: 644

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

sebastic wrote:

Waarom zouden we er bij moeten sluiten?

Omdat dat effectief de definitie van admin_level=2 is.

Je wil die definitie nu vernauwen naar enkel soevereine staten. Ik snap de argumenten daarvoor en ben het niet per se oneens, maar op dit moment is admin_level=2 in gebruik voor landen met enige mate van zelfbestuur, niet enkel voor soevereine staten. Als je dat wil veranderen, dan lijkt me (gezien de schaal waarop dit speelt) een discussie op de Tagging-mailinglist meer op zijn plaats dan eenzijdig als Nederlandse gemeenschap besluiten dat wij het toch echt anders zien.

Last edited by JeroenHoek (2020-11-24 20:21:45)

Offline

#33 2020-11-24 21:05:11

openMvD
Member
Registered: 2013-04-08
Posts: 212

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Kortom:

Verschillende nationale User Groups hebben verschillende oplossingen geïmplementeerd voor hun complexe staatkundige situaties. Er is absoluut géén standaard waaraan wij (NL Users) ons per sé hebben te conformeren. Met alle respect voor de Denen en Groot Britten: ik vind hun oplossing niet de beste en de onze eigenlijk beter. Ons aan hun aanpassen vind ik nergens voor nodig.

Het behouden van de status qua als 'Koninkrijk etc' op Admin_level=2 en de landen op level=3 is onze eigen keuze als NL community en wat mij betreft een keurige, welgefundeerde, op het Nederlands recht gebaseerde en aan alle betrokkenen recht doende keuze. Wat die Groot Britten doen met iets als Jersey is hun ding.

(kortom: Sebastic heeft gelijk ;-)

peace.

Marcel.

Offline

#34 2020-11-24 21:44:36

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 637

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

openMvD wrote:

onze eigen keuze als NL community

Als ik zie hoever de meningen uiteenlopen dan denk ik niet dat je kunt spreken over "onze eigen keuze als NL community." En dan is het ook nog eens een kwestie die niet alleen NL aangaat, laat staan de community.

Offline

#35 2020-11-24 22:11:14

openMvD
Member
Registered: 2013-04-08
Posts: 212

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Het is wel degelijk onze keuze. Net zo min als dat wij ook maar een procent kans hebben de Groot Britse community te overtuigen van het feit dat het mappen van Jersey als Admin_level=2 volkomen idioot is (IMHO). En wij zouden als NL Community in zwaar weer verkeren als we het structureel oneens waren met de Volksrepubliek Chinese 'community' over Taiwan... O wacht, zijn we dat niet ?

En echt: is is geen énkele oplossing die álle situaties in álle gebieden op één genormaliseerde manier bevat. De Groot Britten met hun kroondomeinen zijn één ding, de Denen met hun overzeese watdanookgebieden een ander, de Fransen hebben Departementen, Overzeese Departementen, Overzeese Gemeenschappen, Overzeese Territoria, o, ja en dan ook nog Nieuw Caledonie en Clipperton.... Ooit van ultraperifere regio's gehoord ? Dat past in geen enkel OSM model, hoe mooi dan ook. Een lokale User Community zal dan kiezen voor een pragmatische of werkbare oplossing, en ik vind dat de andere community's dat moeten respecteren, maar die kan écht niet 100% gemapt worden op andere staten.

Wat souvereiniteit betreft, moeten we als NL User Community wel degelijk ons eigen plan trekken.  (dit in letterlijke en figuurlijke zin)

Marcel.

Offline

#36 2020-11-25 02:23:14

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 637

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

openMvD wrote:

Het is wel degelijk onze keuze. Net zo min als dat wij ook maar een procent kans hebben de Groot Britse community te overtuigen van het feit dat het mappen van Jersey als Admin_level=2 volkomen idioot is (IMHO). En wij zouden als NL Community in zwaar weer verkeren als we het structureel oneens waren met de Volksrepubliek Chinese 'community' over Taiwan... O wacht, zijn we dat niet ?

Doet niet ter zake.

openMvD wrote:

Wat souvereiniteit betreft, moeten we als NL User Community wel degelijk ons eigen plan trekken.  (dit in letterlijke en figuurlijke zin)

Maps what's on the ground. Het draait dus niet uitsluitend om soevereiniteit op papier.

Offline

#37 2020-11-26 23:12:16

OmniSynThesis 360 VR
Member
Registered: 2020-11-15
Posts: 14

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

smile Als nieuwkomer met een pro achtergrond in symantic modelling, had ik al gauw in de gaten dat definities binnen OSM zo lek zijn als een mandje en de tagging schemes een puinbak. Dit blijkt ook uit hoe deze conversatie zich ontvouwt.

Een raadpleging op internet over het woord country stelt dit vaak synoniem aan state, nation enz. Soms ook niet. Helaas kan er geen enkel argument worden ontleend aan wat semantisch gangbaar is. Het Statuut van het Koninkrijk gebruikt haar eigen begripsvormen. Duidelijk is dat alle landen, ook het land Nederland, niet autonoom zijn, maar ondergeschikt aan het Koninkrijk met als bestuursorgaan de Rijks Minister Raad. Nou heeft dit voor het land Nederland practisch geen consequenties, want die heeft een overmacht aan stemmen in dat gremium, tot verdriet van de andere landen. (Er word dan ook al een tijd onderhandeld over een geschillen regeling.)

Om het knelpunt NU op te lossen, vind ik het buiten proporties, om een internationale discussie te beginnen over wat nu al of niet een land, staat en natie zou zijn met daarbij behorende admin-levels. We kunnen zo bendenken, dat dat een gebed zonder end wordt. Zoals ook Marcel (openMvD) zegt, is de huidige structuur hiërarchisch correct weergegeven met een deugdelijke onderbouwing. Als de andere landen in het koninkrijk onder admin_level 3 een andere structuur zouden willen gebruiken, dan vormt dat ook geen enkel practisch probleem.

Lijkt me handig om onder ogen te zien, dat ISO geen juridische status heeft in deze en zoals uit de inbreng blijkt, wat practische zaken heeft geregeld, maar dat is het dan ook. Kan dan dus geen argument zijn.

Als Marcel (openMvD) benader ook ik dit van de andere kant. Overigens wordt er wel degelijk ergens in de OSM documentatie iets gezegd over souvereiniteit voor admin_level 2. Ik ben dan ook van mening, dat de aangehaalde constructies foutief zijn. Maar, dat is niet ons probleem en er is ook niets dat zegt dat wij ons daarnaar zouden moeten schikken.

De souvereine staat, het Koninkrijk der Nederlanden, dat ons hoogste goed is, haar admin_level ontnemen, lijkt mij wel het laatste dat er zou moeten gebeuren. Het Koninkrijk is datgene dat boven de rest staat en moet ook als zodanig worden weergegeven in data en afbeelding.

Zoals ik ook al eerder heb gezegd en door Marcel wordt ondersteunt, als het er o.a. toe leidt dat het Koninkrijk gaat voorkomen in de lijst van Europese landen, dan is het de vraag of dat op zich nou wenselijk is of niet. Waarschijnlijk is er voor beide kanten hier wel wat te zeggen. In het ene geval zou de lijst moeten worden aangepast.

Het gaat er overigens niet om, wat ik leuk vind of niet. Mogelijk hebben mensen met een achtergrond in de Caraïben er emotioneel meer moeite mee. Voor mij is het meest belangrijk, dat elke kaart en dus ook OSM duidelijkheid moet geven. Zoals het nu is, voedt ook OSM een verwarring, die in de praktijk regelmatig vervelende consequenties heeft voor ook Koninkrijk ingezetenen aan deze kant van de plas.

===

Ja, ik heb in de PM ook de huidige incorrectheid van Caraïbisch Nederland genoemd. Misschien goed om daar een separate discussie voor te openen. Kan iemand dat doen en mij uitnodigen.

~ Joscelin

Last edited by OmniSynThesis 360 VR (2020-11-26 23:18:18)

Offline

#38 2020-11-26 23:17:48

OmniSynThesis 360 VR
Member
Registered: 2020-11-15
Posts: 14

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Is er eigenlijk wel een user community voor het Koninkrijk? Je kunt als NL user community toch moeilijk beweren, dat je het Koninkrijk bent. Staat er meteen een meute klaar hier om je te onthoofden met een machete, als je hier komt.

big_smile geintje big_smile

Offline

#39 2020-11-27 05:56:26

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Als de scope beperkt wordt tot de name tag van het Koninkrijk kan ook daar weinig aan veranderen.

Nederland is wat in de volksmond gebruikt wordt, niet het Koninkrijk der Nederlanden, dus het aanpassen van de name tags naar Koninkrijk der Nederlanden en diens vertalingen zal door andere mappers weer aangepast worden naar wat de gebruikelijk naam is niet de officiele.

En zo blijft Nederland gerendered voor de admin boundaries rondom de overzeese eilanden.

Offline

#40 2020-11-27 07:45:21

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 637

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

sebastic wrote:

En zo blijft Nederland gerendered voor de admin boundaries rondom de overzeese eilanden.

Je zou zoiets verwachten als:
Curaçao - Koninkrijk der Nederlanden
Nederland - Koninkrijk der Nederlanden

Offline

#41 2020-11-27 08:48:47

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

goedegazelle wrote:

Je zou zoiets verwachten als:
Curaçao - Koninkrijk der Nederlanden
Nederland - Koninkrijk der Nederlanden

Dat zou inderdaad beter zijn, omdat mogelijk te maken moet de name tag van meer dan een relatie gerendered worden.

Indien een consensus gevonden kan worden hoe niet-soevereine staten getagged dienen te worden zou openstreetmap-carto aangepast kunnen worden om voor die relaties bovenstaande te realiseren.

Offline

#42 2020-11-27 11:16:38

openMvD
Member
Registered: 2013-04-08
Posts: 212

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Ook ik heb (wel een ruime 30 jaar geleden) data-modellering geleerd.

Even nog - hopelijk - ten overvloede: een ISO-code kan en mag nooit leidend zijn voor (staatkundig georienteerde) mapping in OSM. Daar zijn ze expliciet niet voor bedoeld. De toekenning van ISO3166 aan Curaçao, Aruba en St. Maarten was destijds niet op staatkundige grond, maar was een pragmatische reden om voor die gebieden een van elkaar (en Nederland) afwijkende muntcode toe te kunnen kennen. Een niet zó gelukkige keuze in het verleden - vóór verregaande automatisering, vrees ik - leidde er namelijk toe dat een muntcode (ISO4217) gedefinieerd werd uit de twee letters van een ISO3166 én een letter voor de munt zelf (meestal de eerste letter). (*)

Ik vind GoedeGezelle's oplossing eigenlijk niet eens zó slecht als compromis. Maar pas als dat kan. Dat simpele / populistische mappers telkens 'Koninkrijk der Nederlanden' weghalen en er 'Nederland' van maken omdat ze dat leuker vinden is erg genoeg, maar geen reden om de huidige status qua Admin_level te veranderen.

Marcel
(*) met een paar uitzonderingen, zoals de Euro (EUR) en waardemetalen (de eerste 2 letters van het chemische element voorafgegaan door een 'X')
sorry voor dit college - het is dan wel weer gratis ;-)

Offline

#43 2020-11-27 12:49:43

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 660

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

OmniSynThesis 360 VR wrote:

smile Als nieuwkomer met een pro achtergrond in symantic modelling, had ik al gauw in de gaten dat definities binnen OSM zo lek zijn als een mandje en de tagging schemes een puinbak. Dit blijkt ook uit hoe deze conversatie zich ontvouwt.

Tja, de definities in de echte wereld zijn helaas ook zo lek als een mandje, zolang er zaken als 'niet-onafhankelijke landen' bestaan.

sebastic wrote:

Nederland is wat in de volksmond gebruikt wordt, niet het Koninkrijk der Nederlanden, dus het aanpassen van de name tags naar Koninkrijk der Nederlanden en diens vertalingen zal door andere mappers weer aangepast worden naar wat de gebruikelijk naam is niet de officiele.

Nederland is geen korte naam van het Koninkrijk der Nederlanden, maar de naam van het land Nederland binnen het Koninkrijk. Als een onwetende mapper dit wijzigt, dan kan dit meteen worden teruggedraaid. Gelukkig zijn dergelijke wijzigingen erg opvallend op de OSM-website.

Eventueel kan ook met een note-tag worden aangegeven, dat het Koninkrijk der Nederlanden niet gelijk is aan Nederland.

Offline

#44 2020-12-03 15:16:39

OmniSynThesis 360 VR
Member
Registered: 2020-11-15
Posts: 14

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Zijn hier nou in de discussie een groot deel van de mappers in het Koninkrijk, dan is dat wel bedroevend weinig.
Anyway, komen we nog tot een actie, al is het maar een tijdelijke, of verzandt het hier?

Offline

#45 2020-12-03 16:16:08

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,297
Website

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

OmniSynThesis 360 VR wrote:

Zijn hier nou in de discussie een groot deel van de mappers in het Koninkrijk, dan is dat wel bedroevend weinig.

Als je wil weten wie de (500 meest) actieve mappers in het Koninkrijk zijn moet je hier kijken:
https://osmstats.neis-one.org/?item=cou … etherlands
Van de 8 deelnemers aan deze discussie staan er 7 in die lijst.
Van de 500 namen op die lijst heb ik er (ruwweg) 400 nog nooit op het forum (of op de mailinglijst, jaja, die hebben we ook nog) gezien.
Zo werkt nu eenmaal de structuur van de Open Source gemeenschap.
Ik lees iedere dag het forum, ik heb een redelijk hoeveelheid bijdragen achter mijn naam staan, maar dit onderwerp interesseert mij niet en ik heb er ook niets over te zeggen. En dat geldt voor ongelooflijk veel onderwerpen op het forum en voor een heleboel andere mappers.
Het resultaat: bepaalde keuzen of beslissingen worden vaak maar door heel weinig mensen genomen, de rest volgt of weet van niets...


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#46 2020-12-03 17:22:04

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,553

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Zal ik zal "mijn plasje" er ook overheendoen.

Ik ben het eens met Sebastic, hij is de persoon die de boundaries bijhoudt, en ik heb hier zeer veel respect voor.
Dat één iemand iets aangepast heeft, en vermoedelijk niet naar tevredenheid, dan vind ik ► terugdraaien.

Nu mijn mening:
De naam Nederland vind ik een prima keuze, en dient niet gewijzigd te worden naar Koninkrijk der Nederlanden.
De gevolgen zijn te groot want ik woon niet in het Koninkrijk der Nederlanden maar in Nederland, dit is in de volkstaal vandaar name=Nederland.
Voor de officiele benaming is het geregeld, deze is official_name=Koninkrijk der Nederlanden
Ik vind het goed verwoord door A67-A67 in de startpost #1
Ook #15 ben ik het geheel mee eens, eveneens door  A67-A67
Als ook #19 alweer A67-A67 ben ik het volledig mee eens.
Hoe het staatsrechtelijk zit is mijn hobby niet.
#22 van JanWandelaar sta ik geheel achter, en wel waarom? Omdat de name=Nederland is en official_name=Koninkrijk der Nederlanden de rest afdekt.
In het algemeen zullen veel mappers niet (veel) reageren in dit topic, omdat de kennis van het staatsrecht niet al te hoog is, en daarom niet drive is om te werken aan OpenStreetMap.


Persoonlijk vind ik niet dat er een aanval op OmniSynThesis 360 VR wordt gedaan.
Vermoedelijk hoopt OmniSynThesis 360 VR op steun, en nu is er veel kritiek.
Het is algemeen bekend, dat als je aan bounderies gaat "morrelen" dit zeer gevoelig ligt in welke vorm dan ook.
De discussie is wel zeer nuttig omdat ik nooit de gedachte heb gevormd dat (bijvoorbeeld) een inwoner van Curaçao  zich geen Nederlander voelt, maar wel op OpenStreetMap in Nederland woont. De official_name is nog steeds Koninkrijk der Nederlanden.


"Dit is mijn mening en daar zul je het mee mogen doen"

edit: typo

Last edited by Commodoortje (2020-12-03 17:26:55)

Offline

#47 2020-12-04 08:29:50

goedegazelle
Member
From: Nederland
Registered: 2017-07-19
Posts: 637

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Nou ja, mijn mening dan ook maar even:

Commodoortje wrote:

De gevolgen zijn te groot want ik woon niet in het Koninkrijk der Nederlanden maar in Nederland, dit is in de volkstaal vandaar name=Nederland.

Dat de meeste mensen niet weten in welk koninkrijk ze wonen is geen reden om de gegevens incorrect te laten. Ik woon zowel in Nederland als in het Koninkrijk der Nederlanden en dat zijn gewoon de feiten.

In het algemeen: ik denk dat dit onderwerp niet inhoudelijk op een Hollands forum kan worden besproken en dat het beter is om dit op internationaal niveau af te handelen.

Offline

#48 2020-12-04 14:46:17

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 660

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Het kleine punt over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) lijkt wel afgehandeld te kunnen worden. Caribisch Nederland bestaat niet als bestuurlijke entiteit en iedereen die er zijn mening over heeft gegeven, was het eens dat die relatie kan verdwijnen als boundary=administrative. Ik stel daarom voor om deze relatie om te zetten naar boundary=statistical en de tag admin_level te verwijderen.

Voor het grote punt zijn drie mogelijkheden aangedragen:

A) Huidige situatie behouden
- Koninkrijk op admin_level=2, name=Nederland, official_name=Koninkrijk der Nederlanden
- Landen op admin_level=3, voor land Nederland: name=Nederland

B) Naam koninkrijk veranderen zonder structuurwijziging
- Koninkrijk op admin_level=2, name=Koninkrijk der Nederlanden
- Landen op admin_level=3, voor land Nederland: name=Nederland

C) Naam koninkrijk veranderen met structuurwijziging, volgens tagging Koninkrijk Denemarken:
- Koninkrijk als groeperende relatie zonder admin_level, name=Koninkrijk der Nederlanden
- Landen op admin_level=2, voor land Nederland: name=Nederland

Zou dit op 'internationaal niveau' afhandelen, via een mailinglist zijn? Daar bevinden zich nauwelijks Nederlanders, dus dan zou ik eerder om terugkoppeling vragen dan om daar besluiten te gaan nemen.

Offline

#49 2020-12-04 17:01:15

sebastic
Member
Registered: 2012-05-14
Posts: 244

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

boundary=statistical is onjuist voor Caribisch Nederland, boundary=place + place=region is betere optie.

Offline

#50 2020-12-04 17:50:42

A67-A67
Member
Registered: 2014-04-08
Posts: 660

Re: Name-tag voor Koninkrijk der Nederlanden (admin_level=2)

Laten we er dan boundary=place + place=region zonder admin_level van maken.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB