You are not logged in.

#1 2020-08-07 19:38:55

JCS45
Member
Registered: 2020-08-07
Posts: 2

Anvendelse af landuse="Residential" på enkelt addresser ?

Jeg prøver at finde bymæssig bebyggelse og forventede at landuse="Residential" ville være tæt på brugbar.
Desværre finder jeg at mange fritliggende ejendomme (een addresse) er betegnet "Residental", e.g. tidligere landejendomme uden tilhørende jord ?
Jeg tror at det ville være brugbart med en automatisk reassignment fra "Residential" til "Single_Dwelling" for de steder hvor der er mindre end 10 adresser kunne give et bedre og mere retvisende resultat.
Hvorledes foreslår man en sådan rettelse ?

Mvh. Jens

Offline

Board footer

Powered by FluxBB