You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2019-10-16 10:35:43

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Tillatelse fra Mattilsynet

Her er tillatelse fra Mattilsynet til å bruke deres åpne datasett. Mattilsynet gjør fortløpende tilgjengelig resultatene fra de årlige inspeksjonene hos serveringsstedene (de såkalte smilefjesene), og gjennom det får man en oversikt over restauranter og andre serveringssteder i Norge.

Fra: Vidar Offigstad <Vidar.Offigstad@mattilsynet.no>
Date: tir. 5. mar. 2019 kl. 12:46
Subject: SV: VS: Mattilsynets åpne datasett - OpenStreetMap
To: nkamapper@gmail.com <nkamapper@gmail.com>

Hei

Beklager du ikke har fått svar på denne og det er fint dere spør for å være sikre.

Datasett på data.norge.no som er tilgjengeliggjort under NLOD-lisensen kan brukes fritt under de vilkårene som er oppgitt på data.norge.no sine sider. Navngivningen av Mattilsynet kan kun benyttes for henvisning til hvor data er hentet fra.

Lykke til med løsningene og informasjonen. 

Vennlig hilsen
Vidar Offigstad
Seksjonssjef IKT-applikasjonsforvaltning
Mattilsynet

Og her er spørsmålet som ble sendt:

From: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>
Date: ons. 23. jan. 2019 kl. 17:46
Subject: Mattilsynets åpne datasett - OpenStreetMap
To: <smilefjes@mattilsynet.no>

Hei, 

Denne henvendelsen er gjort til smilefjes@mattilsynet.no fordi denne e-post adressen er oppgitt som kontakt her: https://data.norge.no/data/mattilsynet/ … ingssteder

Undertegnede arbeider med OpenStreetMap, et verdensomspennende non-profit prosjekt for å dele frie kartdata. Vi ønsker å hente ut informasjon fra Mattilsynets åpne datasett som tilsynet har gjort tilgjengelige under NLOD-lisensen. I første omgang vil vi hente ut informasjon om serveringssteder fra tilsynets "smilefjestilsyn".

For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at OpenStreetMap kan bruke de åpne datasettene og at navngivingen av Mattilsynet er i orden.

Mattilsynet vil bli navngitt som kilde på vår Contributor side. OpenStreetMap bruker ODBL-lisensen. På Contributor siden ser man hvordan noen andre norske offentlige etater er navngitt. En mer utfyllende liste per datasett finnes her: Norske importkilder. Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Vi setter pris på en rask tilbakemelding.

Offline

#2 2019-10-16 10:53:07

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Tillatelse fra Mattilsynet

Og her er et program som henter ut alle restaurantene: restaurant2osm (Github).

Det er laget en ferdig OSM-fil med ca 8.500 restauranter i denne folderen.

Se kommentarene på Github, bl.a.:

  • Taggingen for restaurantene (restaurant, cafe, fast food etc) er gjettet basert på navnet. Alle bør sjekkes.

  • Mattilsynet søker å ha inspeksjon hver 12. måned. Dersom det er mer enn to år siden siste inspeksjon er restauranten kanskje nedlagt. Taggen LAST_INSPECTION viser siste inspeksjon.

  • Koordinatene er produsert ved å geokode adressen. De nodene som har en GEOCODE_RESULT som er forskjellig fra *house* må plasseres manuelt, fordi geokodingen ikke ga eksakt koordinat (gjelder ca 2.000 noder)

  • Søk på FIRST_INSPECTION taggen for å finne de nyeste restaurantene, f.eks. *"FIRST_INSPECTION > 2019-09"*.

  • Søk på MUNICIPALITY eller COUNTY for å begrense søket geografisk.

Jeg har lagt inn serveringsstedene i byene fra Kragerø til Farsund. Det er bare å plukke det man vil ha.

Offline

#3 2019-11-09 21:24:07

forteller
Member
Registered: 2018-11-16
Posts: 68

Re: Tillatelse fra Mattilsynet

Genialt! Takk!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB