You are not logged in.

#1 2019-08-11 17:56:51

henke54
Member
Registered: 2015-03-17
Posts: 733

Tag:access=designated

de Tag:access=designated , die word niet 'automatisch' ingevuld' door JOSM, en als je dat toch doet, krijg je een waarschuwing, en ik vraag me af waarom dit ;  ->   

Using this value with the plain access key, access=designated, has no meaning, and should not be used. (see #Transport mode restrictions)

Bijvoorbeeld hier . Is mijns inziens toch een highway=service, en dan een Tag:access=designated ?

Hoe zit het dan, als je zo'n F99c tegenkomt met de wagen? Dat is toch geen verbodsbord, zou je durven denken. Artikel 22 octies van de wegcode maakt dit duidelijk:

"Buiten de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn, mogen deze wegen slechts gevolgd worden door volgende categorieën van weggebruikers:
a) voertuigen van en naar de aanliggende percelen ;
b) niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;
c) gespannen op voorwaarde dat het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op de verkeersborden;
d) voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen."

Artikel 22octies. Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs

22octies.1. Buiten de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn, mogen deze wegen slechts gevolgd worden door volgende categorieën van weggebruikers :

a) voertuigen van en naar de aanliggende percelen;

b) niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers;

c) gespannen op voorwaarde dat het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op de verkeersborden;

d) voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.

Het begin van de wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs, wordt aangeduid met het verkeersbord F99c en het einde met het verkeersbord F101c.

F99C.png F101C.png
        F99c                       F101c

22octies.2. Voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs mogen de ganse breedte van de genoemde wegen gebruiken. Zij mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. Het gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder de landbouwvoertuigen, moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers, bestuurders van niet gemotoriseerde drie- en vierwielers, ruiters en gespannen.

22octies.3. De snelheid is beperkt tot 30 km per uur.

Last edited by henke54 (2019-08-11 18:45:27)

Offline

#2 2019-08-11 19:05:27

escada
Moderator
Registered: 2011-08-13
Posts: 1,743

Re: Tag:access=designated

je moet steeds zeggen voor welk vervoersmiddel "designated" van toepassing is.
access=designated doet dat niet. Bv. bicycle=designated kan wel. Ik dacht niet dat we in België veel nood hebben aan "designated".

Bij een F99c  moet je
highway=track (meestal toch, omdat het een weg is voor landbouwverkeer)
vehicle=destination
horse=yes
foot=yes
aggricultural=yes
bicycle=yes
moped_p=yes

zetten.

Offline

#3 2019-08-11 20:47:15

henke54
Member
Registered: 2015-03-17
Posts: 733

Re: Tag:access=designated

escada wrote:

je moet steeds zeggen voor welk vervoersmiddel "designated" van toepassing is.
access=designated doet dat niet. Bv. bicycle=designated kan wel. Ik dacht niet dat we in België veel nood hebben aan "designated".

Bij een F99c  moet je
highway=track (meestal toch, omdat het een weg is voor landbouwverkeer)
vehicle=destination
horse=yes
foot=yes
aggricultural=yes
bicycle=yes
moped_p=yes

zetten.

highway=track (meestal toch, omdat het een weg is voor landbouwverkeer)

Ok tnx ...
in bovenstaand geval is het een geasfalteerde weg ...en 'moped_p' word ook niet 'automatisch ingevuld' door JOSM blijkbaar ... zou eventuele missingen voorkomen ... want jij spelt agricultural(wat al wel automatisch word ingevuld) met 2 g's .. wink

Last edited by henke54 (2019-08-11 20:50:20)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB