You are not logged in.

#51 2019-07-10 07:06:30

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 423

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

AndriesWijma wrote:

'Meadow' roept weerstand op omdat het ook weide in niet-agrarische zin kan betekenen.
En de niet-agrarische connectie lijkt bij sommigen een stuk sterker.

Het is vanzelfsprekend dat een weide in Nederland niet hetzelfde is als een weide in Alaska. Zulke regionale verschillen zijn onvermijdelijk. Wel vraag ik me af wat ik me moet voorstellen van het niet-agrarische gebruik van een weide.

Offline

#52 2019-07-10 09:00:04

Ninjoh
Member
Registered: 2018-09-20
Posts: 107

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Allroads, ik ben voor een ongoing BRP import, omdat het de makkelijkste manier is om up to date te blijven met constant verandernd boerenlandschap. Het zou NL ook het eerste land in OSM maken met een super gedetailleerde en nauwkeurige agrarische landuse.
Zo'n import is echter wel een flinke technische uitdaging... Alas misschien valt dit beter te bespreken in een ander draadje. Terug naar de tagging.


"Ik zal niet struinen, zo waarlijk helpe mij God almachtig. "

Offline

#53 2019-07-10 09:33:23

Cartographer10
Member
Registered: 2019-07-02
Posts: 34

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

AndriesWijma wrote:

'Meadow' roept weerstand op omdat het ook weide in niet-agrarische zin kan betekenen.
En de niet-agrarische connectie lijkt bij sommigen een stuk sterker.
De toevoeging van de secundaire tag meadow=agricultural is zeer gewenst.

Wiki schrijft twee secundaire tags voor namelijk:
meadow=perpetual als de meadow behouden moet blijven
meadow=agricultural als de meadow argrarische doeleinden heeft.

Een meadow voor niet argrarische doeleinden lijkt mij bijvoorbeeld een groot open veld in het midden van een bos of een veld voor natuurontwikkeling waar men bijzondere planten en dieren of zo terug wilt. Hier zal niet gemaaid worden omdat dit natuur is.

Last edited by Cartographer10 (2019-07-10 09:34:19)

Offline

#54 2019-07-10 14:57:18

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 721

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

goedegazelle wrote:
AndriesWijma wrote:

'Meadow' roept weerstand op omdat het ook weide in niet-agrarische zin kan betekenen.
En de niet-agrarische connectie lijkt bij sommigen een stuk sterker.

Het is vanzelfsprekend dat een weide in Nederland niet hetzelfde is als een weide in Alaska. Zulke regionale verschillen zijn onvermijdelijk. Wel vraag ik me af wat ik me moet voorstellen van het niet-agrarische gebruik van een weide.

Wikipedia: "Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuur gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland."

Ik heb opzettelijk het woord 'weide' gebruikt in plaats van 'weiland' omdat daarbij voor mij de directe link met agrarisch gebruik iets minder is. Landerijen behorende bij een boerderij vallen voor mij onder agrarisch gebruik. Er zijn ook graslanden waar wordt gegraasd die onderdeel zijn van een natuurgebied, zoals in het Lauwersmeergebied en specifiek in de Kollumerwaard ten zuiden van het Lauwersmeer waar Schotse hooglanders en konikpaarden grazen. Daar is de begrazing niet onderdeel van een bedrijfsvoering maar o.a. van natuurbeheersing.
In OSM is daar door een andere lokale mapper gekozen voor natural=grassland en landcover=grassland.

Zowel het Engelse meadow als het Nederlandse weiland of weide beslaan meerdere van die definities. Bij Nederlandse mappers lijkt meadow eerder het 'natuurlijke' beeld op te roepen en weiland of weide het agrarische.
Binnen de Engelstalige wereld zal de associatie vermoedelijk verschillen per land en regio.

Offline

#55 2019-07-10 16:06:06

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

AndriesWijma wrote:

"Een weiland, wei of weide is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen.


Tegenwoordig staat het vee echter meer en meer op stal en wordt het weiland dan alleen nog gemaaid. Het melken van de koeien in de weide is zeldzaam geworden. Als het nog gebeurt, is dat in de koebocht.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weiland

Last edited by Mattheus (2019-07-10 20:09:28)

Offline

#56 2019-07-10 19:24:19

Geim
Member
From: MM
Registered: 2017-03-29
Posts: 292

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Mattheus wrote:

Tegenwoordig staat het vee echter meer en meer op stal en wordt het weiland dan alleen nog gemaaid.

Onzin, vandaag langs 5 à 6 melkveebedrijven gefietst en het gros van de koeien liep gewoon in de wei te grazen, met een enkeling op stal. Vrijwillig, want de deuren stonden wagenweid open.
Friesland Campina heeft geconstateerd dat in 2018 meer dan 80% van het melkvee geweid werd. Dit houd in dat de koe minimaal 6 uur per dag, gedurende minimaal 120 dagen geweid wordt.
https://www.frieslandcampina.com/nl/duu … in-de-wei/

Offline

#57 2019-07-12 08:00:40

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Weidegang is natuurlijk een rekbaar begrip.
Het CBS geeft enig inzicht in de situatie tot 2017
Statline

Zie ook het pdf op deze pagina:
weidegang-melkkoeien-per-gemeente-2018

en hier:
weidegang-van-melkkoeien-2017

Nogmaals weidegang:
Volgens de WIkipedia:
Weidegang= ten minste 120 dagen per jaar en minimaal zes uur per dag buiten.
D.w.z. ca. 8,2% van 365x24 uur zouden de koeien minimaal buiten moeten zijn.
Maar na een wat grove seizoens- en  dag/nacht-correctie komt dat dan neer op slechts meer dan 33% van de 'beschikbare' tijd en dat is dan maar 68% van het totaal aantal melkproducerende koeien dat dat genoegen mag smaken....

Geen idee hoe het met vleeskoeien zit :-(

Last edited by Pieter - Ede (2019-07-12 13:31:19)

Offline

#58 2019-07-12 10:26:29

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Geim wrote:
Mattheus wrote:

Tegenwoordig staat het vee echter meer en meer op stal en wordt het weiland dan alleen nog gemaaid.

Onzin,

Percentage melkkoeien met weidegang in Emmen: 60%. Dus 40% van de melkkoeien komt niet in de weide. big_smile

Zie tabel in de posting van Pieter.

Last edited by Mattheus (2019-07-12 11:14:05)

Offline

#59 2019-07-12 11:10:48

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Pieter - Ede wrote:

Weidegang is natuurlijk een rekbaar begrip.

En het is o.a. een gevolg van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, zie:

https://www.clo.nl/indicatoren/nl151502 … e-landbouw.

Eén aspect haal ik hier uit:

Intensivering: grotere veedichtheid; intensieve vee-, pluimvee- en varkenshouderij; intensievere tuinbouw en toename kassenteelt; vervroeging maaidatum en verhoging aantal maaibeurten; omschakeling van hooien naar inkuilen

Korte toelichting:

Hooi werd gebruikt als maagvulling. De koe kreeg biks, krachtvoer naast hooi. Hooien heeft enkele grote nadelen: de droogtijd is langer (van gras naar hooi) en de voedingswaarde is lager. Des te jonger het gras, des te hoger de voedingswaarde. Door het rendementsdenken vanaf de jaren '70-80 zijn er meer ligboxenstallen ontstaan. Het principe is dat de koe naar de boer gaat en dit is dus minder arbeidsintensief. Vroeger ging een boer naar de koe. Een koe die in de weide loopt, vertrapt gras en vervuilt gras door erop te poepen. Minder weidegang betekent een hogere netto opbrengst van het gras.

De rol van de overheid, zie:

https://www.alfa.nl/actueel/vergunnings … onwerkbaar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkquotum

https://www.fosfaatrechten.nl/

Last edited by Mattheus (2019-07-12 12:23:14)

Offline

#60 2019-07-12 12:44:59

nilodo
Member
Registered: 2009-07-14
Posts: 273

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Volgens mij begrijp ik het niet meer.   :-)

https://www.frieslandcampina.com/nl/duu … in-de-wei/

Online

#61 2019-07-12 12:51:25

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

nilodo wrote:

Volgens mij begrijp ik het niet meer.   :-)

https://www.frieslandcampina.com/nl/duu … in-de-wei/

Ik ook niet :-)

Wij van WC eend, adviseren WC eend. Wij van Frieslandcampina, adviseren ….. big_smile


Gras is het grootste gewas in Nederland. Meer dan 1 miljoen hectare in Nederland wordt gebruikt als grasland. Volgens de opgave van het CBS is ca 80% van het grasland in gebruik als blijvend grasland. De overige 20% is tijdelijk grasland.

https://maken.wikiwijs.nl/26947/grasland_gebruik

Last edited by Mattheus (2019-07-12 12:54:19)

Offline

#62 2019-07-12 12:51:32

Geim
Member
From: MM
Registered: 2017-03-29
Posts: 292

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Mattheus wrote:

En het is o.a. een gevolg van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, zie:

https://www.clo.nl/indicatoren/nl151502 … e-landbouw.

Document van 2009 roll

Hoe dan ook, gros van de koeien loopt regelmatig in de weide.

Ehh, waar ging het ook alweer over? Oh ja, landuse=meadow

Offline

#63 2019-07-12 12:58:02

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Geim wrote:

Ehh, waar ging het ook alweer over? Oh ja, landuse=meadow

escada wrote:

Er zijn in OSM genoeg gevallen gekend waar de sleutel van de tag niet optimaal gekozen is.

Mattheus wrote:

En als de Nederlandse community vindt dat landuse=meadow het beste is, prima. Het zij zo.

Last edited by Mattheus (2019-07-12 13:00:52)

Offline

#64 2019-07-13 23:43:14

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 721

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Op de Great Britain-mailinglist is dit onderwerp kortgeleden besproken. Ook daar verschillende inzichten en geen uitkomst.

Offline

#65 2019-07-16 10:12:13

henke54
Member
Registered: 2015-03-17
Posts: 730

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

simpel oplossing ; landcover=grass , en als je dan 'in detail' wil gaan ; meadow/grassland/or whatever*=yes tongue

Offline

#66 2019-07-16 12:49:08

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 721

Re: Massaal landuse=grass naar landuse=farmland

Het blijft wat mij betreft nu gewoon landuse=meadow + meadow=agricultural. Dat is de bestaande passende tagging en die blijf ik gebruiken waar ik weilanden wil aanduiden. Landuse=grass is op zich niet fout maar minder specifiek.

Vervanging van bestaande tags door tags met nieuwe benamingen gaat, zo is me wel duidelijk geworden, geen succes worden omdat er bewust voor gekozen wordt dergelijke nieuwe tags niet te tonen op de standaardkaart.

Voor Martijn is het een optie om via support@thunderforest (dot) com te verzoeken landuse=meadow + meadow=agricultural niet meer te tonen op OpenCycleMap.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB