You are not logged in.

#51 2019-07-04 18:41:02

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

Ik weet het niet; ik zit er niet al sinds 2004 bij smile

Jij ook niet zie ik (al zegt zo een registratie datum natuurlijk niet alles).

Wat zal ik daar op antwoorden? Misschien... dat je je dan wel wat bescheidener mag opstellen tegenover PeeWee? wink
En er zijn meer in dit topic met heel wat jaren OSM-ervaring.
Zou het zo kunnen zijn dat zij wat meer inzicht hebben als het gaat om processen binnen OSM?
Je stelt veel vragen op het forum en dat is te prijzen. Die werkwijze zou hier ook passen.

De Wiki wordt gebruikt om enige lijn te krijgen in gebruik van tags. Het is een hulpmiddel. De teksten geven soms goed de consensus binnen de OSM-gemeenschap weer, in andere gevallen wat minder. Het komt veel voor dat wordt vermeld hoe iets in de praktijk wordt gebruikt zonder dat het (uitgebreid) besproken is binnen de gemeenschap. Zo kan één iemand een nieuwe tag introduceren of een tag op een nieuwe wijze gebruiken, dat wordt overgenomen door een tweede en derde persoon, vervolgens op de Wiki wordt genoemd, daardoor nog meer wordt toegepast, enz.
Als iemand dit eens aanroert kan blijken dat velen er problemen inzien en dan is het zaak om te bespreken hoe het beter kan voordat het uit de klauwen loopt.

Een goed voorbeeld is de tag landuse=village_green. Zo werd op de wiki eerst een neutrale omschrijving van (incorrect/ongewenst) gebruik toegevoegd en dit stimuleerde het. Vervolgens werd dat gebruik afgeraden. In de discussie op dit subforum kwamen we ook tot consensus om village_green niet meer op die manier (voor 'gemeentelijke groen') te gebruiken.

Offline

#52 2019-07-04 18:55:07

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Mattheus wrote:
AndriesWijma wrote:

Je redeneert vanuit een ideaal. De database zal echter nooit in de buurt komen van volledige invulling.

Bedoel je te zeggen dat het nu goed werkt?

OSM is niet opgezet om als min of meer volledig ingevulde database te functioneren. Hoe het nu werkt ten opzichte van zo'n ideaal doet daarom niet ter zake. Je moet juist vanuit het gegeven van een onvolledig ingevulde database kijken naar de beste opties.

Mattheus wrote:

Er is een groot verschil in tuinen: rotstuinen, daktuinen, rozentuinen, noem maar op. Het is toch logisch om daar onderscheid in te maken.

Zeker, dat is prima. Alleen niet allemaal onder de primaire tag leisure=garden.

Offline

#53 2019-07-04 19:02:45

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

De kwestie rond Village green is niet vergelijkbaar.
Het gaat daarbij om het al dan niet legaliseren van afwijkend gebruik van de tagging.

In deze discussie lijkt het te gaan om het opheffen van een tagging die redelijk algemeen aanvaard lijkt te zijn.
De discussie draait niet om het juiste gebruik van het begrip, maar om het feit dat een paar ...... iets niet getagd willen hebben
en dat alleen maar uit angst dat sommige renderers daar gebruik van zullen maken.

Map what's on the ground en bij veel tuinen is dat nog altijd het geval smile

Offline

#54 2019-07-04 20:01:33

Jillis Eikelenboom
Member
From: Amersfoort
Registered: 2019-06-08
Posts: 92
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Ik wilde me er niet verder mee bemoeien, maar collega mappers aanspreken met een zelf gecensureerd woord vind ik erg ongepast, Pieter sad Net als je toon eerder in dit draadje. Bij mij heb je geen credits meer.

Last edited by Jillis Eikelenboom (2019-07-04 20:07:53)

Offline

#55 2019-07-04 20:47:14

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Ik heb een woord niet gecensureerd.
Ik vond 'mapper' niet toepasselijk voor mensen die dingen niet willen mappen
en kon niets anders verzinnen. sad
Je moet niet altijd meteen het ergste verwachten.;)
Indien ik eerder de juiste toon gemist hebt, dan kan ik alleen maar zeggen dat dat niet mijn bedoeling is.

Maar iemand moet me maar eens vertellen waarom er wel over gevallen wordt wanneer ik een paar tuintjes toevoeg,
maar er niets gezegd is over de honderden die, her en der op de wereld, eerder geplaatst werden?
Waarom de tags nog in de wiki staat als er zoveel op tegen is? Bij de situatie rond de 'village-green' heeft men er tenslotte ook geen gras over laten groeien, niet waar?
Waarom mag elk verkeersbord en elke eik (met of zonder rups) een plaats krijgen op de kaart, maar een tuintje niet?

Groetjes, Pieter

Offline

#56 2019-07-05 01:09:47

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

De kwestie rond Village green is niet vergelijkbaar.
Het gaat daarbij om het al dan niet legaliseren van afwijkend gebruik van de tagging.
In deze discussie lijkt het te gaan om het opheffen van een tagging die redelijk algemeen aanvaard lijkt te zijn.

Bij de village_green dachten sommige mappers, waaronder ik, dat die wijze van tagging algemeen aanvaard was.
Ik had het uit mezelf niet zomaar gedaan en moest toegeven dat ik te gemakkelijk het voorbeeld van enkele anderen was gevolgd. Door discussie op dit forum werd ik overtuigd dat het beter was village_green niet voor 'gemeentelijk groen' te gebruiken. Ik ken dus het risico van het al te gemakkelijk toelaten van een nieuwe/afwijkende manier van mappen/taggen: het kan zomaar navolging krijgen door andere mappers want 'het zal dan wel in orde zijn'.

Of iets algemeen aanvaard is valt niet zo gemakkelijk te zeggen en een tekst op de wiki is dus niet doorslaggevend. Uit deze discussie en eerdere keren dat dit onderwerp hier is besproken blijkt wel weerstand. Niemand zegt echter: jij mag dat niet. Er is twijfel over nut en gewenstheid en zorgen over verlies van onderscheid tussen 'echte' tuinen en stukken grond/kavel die voor het gemak 'tuin' worden genoemd.

Pieter - Ede wrote:

De discussie draait niet om het juiste gebruik van het begrip, maar om het feit dat een paar ...... iets niet getagd willen hebben
en dat alleen maar uit angst dat sommige renderers daar gebruik van zullen maken.

Nee, het is andersom. Mijn inschatting is dat, bijv. voor osm.org, bij weergave van leisure=garden is uitgegaan van 'echte tuinen' en niet van voor- en achtertuinen rond woningen die wel of niet echte tuin zijn. Gebruik je hiervoor wel leisure=garden dan dring je eigenlijk iets op aan de renderer. Daarom mijn voorkeur om een nieuwe primaire tag te gebruiken zodat renderers bewust voor weergave kunnen kiezen.

Pieter - Ede wrote:

Maar iemand moet me maar eens vertellen waarom er wel over gevallen wordt wanneer ik een paar tuintjes toevoeg, maar er niets gezegd is over de honderden die, her en der op de wereld, eerder geplaatst werden? Waarom de tags nog in de wiki staat als er zoveel op tegen is? Bij de situatie rond de 'village-green' heeft men er tenslotte ook geen gras over laten groeien, niet waar?

Nou, een min of meer oplossing van de kwestie rond de 'village_green' heeft flink wat pagina's en meerdere topics aan discussie gekost. We zijn er tot een 'Nederlandse' consensus gekomen, niet door internationaal af te stemmen.
Op jouw tuintjes is gereageerd toen je er zelf iets over noemde in een ander topic. Zo werkt dat: iemand merkt bij toeval iets op en stelt het aan de kaak. Velen concentreren zich op hun eigen regio of enkele aspecten en het overgrote deel van OSM-data krijg je als mapper nooit onder ogen.
Het is dus al lastig genoeg om ontwikkelingen in Nederland bij te houden. Als er dan iets wordt opgemerkt wat aandacht verdient dan kan een goede discussie en zoektocht naar consensus wel direct het opbouwen van conflicten in data en tussen mappers worden voorkomen.

Ach, laat Pieter toch die paar tuintjes mappen, wat maakt het uit...
Oké, maar waarom zou het bij een paar blijven?
Sterker nog, ik zie dan liever de gehele woonplaats op die manier gemapt zodat kaarten in elk geval lokaal in balans kunnen zijn.
Ik doe zelf ook aan detail mapping en kies dan een bepaalde systematiek voor een bepaald gebied.

Nogmaals de moeilijkheid met de tuintjes: of alleen echte tuinen mappen en dat is bij al die kleine voor- en achtertuintjes soms moeilijk te beoordelen en het is moeilijk te onderhouden data. Of je tagt grofweg alle terreinen rond huizen wat niet altijd tuin is maar wel zou kunnen zijn, en dan ben je kadastraal bezig en devalueer je de waarde van de primaire tag leisure=garden. Zoals in Tilburg al is gebeurd.

Offline

#57 2019-07-05 06:51:26

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,112
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Ik vind het jammer te zien dat Pieter niet/nauwelijks op inhoud reageert maar gelukkig zijn er nog voldoende anderen die zinvolle bijdragen leveren. Top.

Gezien het aantal reacties ben ik niet de enige die vraagtekens zet bij het gebruik van deze tag. Ik ben nog even gaan zoeken naar de reden hoe een wiki opeens verandert naar een omschrijving die volgens mij niet de bedoeling is. Als ik kijk naar de historie van de wiki is dat gebeurt op 03-05-2010 door Walley.  In de omschrijving van die wijziging staat “definition of garden from wikipedia” .  Dat wekt bij mij de indruk dat iemand uit wikipedia de definitie van “garden”  aan deze OSM wiki heeft toegevoegd. Als dat zo is dan hebben we hier denk ik de oorzaak te pakken van het afwijken van de overige leisure values. Waarschijnlijk een goed bedoelde edit maar met onbedoelde gevolgen.

Ik hoop ook nog dat KiaaTix reageert op zijn edits in Tilburg. Wellicht levert dat ook nog nieuwe inzichten op.

Offline

#58 2019-07-05 07:10:21

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,085

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Als je naar de algemene leisure tag kijkt:

The leisure tag is for places people go in their spare time. See also sport=* and tourism=*

dan staat daar waar mensen heen gaan in hun vrije tijd.

Dit sluit à priori de privé-achtertuin niet uit. Voor denkelijk alle van de in de leisure-tag genoemde voorbeelden geldt dat toegang publiek is, al dan niet betaald. De tag access=yes of vergelijkbaar is hier niet nodig, want default.

Voor alle privétuinen geldt dat dit in de regel geen plaatsen zijn waar mensen in hun vrije tijd heengaan, maar dat zou je als futiliteit kunnen zien.

Al die tuinen zouden wel voorzien moeten worden met access=private, tenzij door verificatie anders aangetoond is. Hoe de postbode dan over het tuinpad de brievenbus legaal haalt zie ik dan als een non-probleem.

Ik gebruik mijn eigen tuin inderdaad voor leisure, alhoewel ik daar soms anders over denk (bijvoorbeeld bij het in de brandende zon snoeien van de meidoornhaag), maar het is geen leisure-honeypot om anderen middels OSM naar mijn tuin te leiden. Dat geldt voor alle andere leisure-tags wel.

En een voortuin,  100% betegeld met verzakte en groene, ooit gewassen grindtegels, een geparkeerde motorfiets onder een kapot zeil, een kapotte fiets en een half gevulde bigbag met grind gevuld als leisure te betitelen?

Just my two cents....

Offline

#59 2019-07-05 07:34:16

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Dank je voor het uitgebreide antwoord: Andries.
Het belangrijkste punt uit je betoog, corrigeer me als ik me vergis, lijkt:

Mijn inschatting is dat, bijv. voor osm.org, bij weergave van leisure=garden is uitgegaan van 'echte tuinen' en niet van voor- en achtertuinen rond woningen die wel of niet echte tuin zijn.

Ik ben van mening dat dat niet zo is.
De wiki zegt immers:
The most common form is known as a residential garden and is generally found in proximity to a residence, such as the front or back garden.

Maar goed, daar kan lang over gediscussieerd worden, maar zolang die zin er staat zal iedere beginner er vanuit gaan dat
1. de gegeven tags juist zijn.
2. dat voor- en achtertuintjes getagd mogen worden.
Dus komt het probleem steeds terug.

Het is, volgens mijn mening, aan de OSM-ers om alle belangrijke gegevens aan OSM toe te voegen
en het is aan anderen om daar bruikbare kaarten en navigatiemiddelen van te maken.

Last edited by Pieter - Ede (2019-07-05 07:42:16)

Offline

#60 2019-07-05 08:16:46

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

PeeWee32 wrote:

Ik vind het jammer te zien dat Pieter niet/nauwelijks op inhoud reageert ...

Ik ben niet zo een vlotte schrijver en ik geloof dat ik een zinniger bijdrage aan OSM lever door aan de kaart te werken, dan door te reageren op diverse standpunten, die, in mijn ogen, de kern van zaak, namelijk de reeds vastgelegde tagging, uit het oog dreigen te verliezen. Tijd kan je maar 1x gebruiken en ik kom altijd tijd te kort, dus moet ik keuzes maken.

Offline

#61 2019-07-05 10:16:19

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

AndriesWijma wrote:

Gebruik je hiervoor wel leisure=garden dan dring je eigenlijk iets op aan de renderer. Daarom mijn voorkeur om een nieuwe primaire tag te gebruiken zodat renderers bewust voor weergave kunnen kiezen.

Elke keuze van de renderer is bewust. Soms moet de renderer zijn/haar selectiecriteria aanpassen. Je dringt dus niets op:)

Je moet twee dingen onderscheiden:

1. de mapper tagt volgens de richtlijnen.
2. de kaartenmaker maakt een kaart op grond van de OSM database door selectiecriteria in te stellen.

Het probleem is dat de richtlijnen van de wiki, zie:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … e%3Dgarden

voor sommige mappers niet acceptabel zijn. Dus moet het wiel opnieuw worden uitgevonden door eigen transparante, objectieve richtlijnen vast te stellen.

Succes!

Last edited by Mattheus (2019-07-05 10:22:44)

Offline

#62 2019-07-05 11:39:59

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

In feite stel je dat "sommige mappers" het niet eens zijn met hoe "de renderer zijn/haar selectiecriteria" hanteert.
Of zie ik dat verkeerd?

Offline

#63 2019-07-05 11:51:08

goedegazelle
Member
Registered: 2017-07-19
Posts: 458

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Mattheus wrote:

Het probleem is dat de richtlijnen van de wiki, zie:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag … e%3Dgarden

voor sommige mappers niet acceptabel zijn. Dus moet het wiel opnieuw worden uitgevonden door eigen transparante, objectieve richtlijnen vast te stellen.

Een voor- of achtertuin dient voor ontspanning of voor de sier. Ik vraag me af hoe dat objectiever kan worden gemaakt.

Offline

#64 2019-07-05 13:23:09

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

In feite stel je dat "sommige mappers" het niet eens zijn met hoe "de renderer zijn/haar selectiecriteria" hanteert.
Of zie ik dat verkeerd?

In de openingsposting noemt PeeWee32 een aantal begrippen, w.o. tuin en Leisure. Dat geeft allerlei associaties. Hij schrijft o.a.

"CartoDB (en meer renderers) geven de leisure=garden groen weer"

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66660

Je kunt uitgaan van een simpele database, waarin slechts één begrip voorkomt die verder niet gespecificeerd is. Je kunt ook een iets complexere database hebben waarin een begrip wordt gespecificeerd.

PeeWee32 gaat uit van een uiterst simpele database: Leisure=garden komt als groen op de kaart. En dat wil PeeWee32 terecht niet. Hij stelt ook een vraag: "Moeten we doorgaan met het taggen van privé voor en achtertuinen?" Mijn antwoord: Moeten we het verbieden omdat het als groen op de kaart wordt weergegeven? Of kunnen we de database iets aanpassen zodat de kaartenmaker een keuze kan maken?

Het probleem is dat vele waarnemingen subjectief zijn. Als ik door een volksbuurt loop en daar mensen in hun tegeltuintje op een bank zie zitten om naar de mensen op straat te kijken, denk ik niet direct aan een tuin. Maar de buurman heeft er wel een tuin van gemaakt met mooie bloemen erin. In Engeland zie ik vaak dat de mensen een parkeerplaats van hun voortuin hebben gemaakt, vooral in de grote steden.

Je kunt in een simpele database voor alles een term gaan bedenken, maar 100% dekkend zal die term niet zijn. Je kunt ook uitgaan, zoals de mensen die de garden wiki hebben opgesteld, van een complexere database waarin je een begrip specificeert, b.v. Leisure=garden; type=; style=. Helaas is de wiki nog lang niet volledig. Maar op deze manier creëer je mogelijkheden voor iedereen en kan de kaartenmaker een goede kaart maken. Een 'tegeltuin' zou je kunnen taggen als: Leisure-garden; type=tiles; style=front; bench=yes  om enkele zelfbedachte tags te noemen voor de mensen die op hun metertje tegels voor het huis op een bankje van hun vrije tijd zitten te genieten. Of voor de buurman met bloementuin: Leisure=garden; type=flowers; style=front.

Een complexere database geeft aanzienlijk meer mogelijkheden om een goede kaart te maken, een kaart die de werkelijkheid meer recht doet. Helaas zijn sommige mappers tegen een complexere database vanwege hun default principe? smile

Last edited by Mattheus (2019-07-05 13:40:41)

Offline

#65 2019-07-05 14:01:28

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Mattheus wrote:
Pieter - Ede wrote:

In feite stel je dat "sommige mappers" het niet eens zijn met hoe "de renderer zijn/haar selectiecriteria" hanteert.
Of zie ik dat verkeerd?

---PeeWee32 gaat uit van een uiterst simpele database: Leisure=garden komt als groen op de kaart. En dat wil PeeWee32 terecht niet.----

Dus inderdaad wat ik stelde: "sommige mappers" zijn het niet eens met de renderer en daarom moeten wij ons en ook de Wiki aanpassen?
Voor mij lijkt dat de omgekeerde wereld.

Offline

#66 2019-07-05 14:05:14

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 801

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Mattheus wrote:

PeeWee32 ... Leisure=garden komt als groen op de kaart. En dat wil PeeWee32 terecht niet.

Oh?
Volgens mij ligt het probleem daar niet.
Ik denk dat PeeWee vindt dat een voortuin niet onder leisure hoort. En ik vind dat ook smile

Offline

#67 2019-07-05 14:27:32

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

De wiki zegt immers:

Je valt in herhaling zonder te beargumenteren waarom die wiki een autoriteit is.
Je bent als beginner blijkbaar overtuigd geraakt dat het zo is en hebt nu moeite om dat los te laten.
De info op de wiki kun je vergelijken met het laatste bericht in een discussie.
Het kan zijn dat je daarin een omschrijving van de concensus vindt of het is gewoon een mening in een stilgevallen discussie.
Naar aanleiding van deze discussie kan het best zijn dat één van ons er een aanpassing doet.

Ik wil best nog even inzoomen op de wiki hoor want daar valt nog veel over te zeggen:

* Gezien de nadruk die je legt op de tekst in de wiki vind ik het opmerkelijk dat je je in Ede niet hebt gehouden aan de tagging-richtlijn: "Areas should not include features (for example residential houses) which are not part of the garden itself."

* Diverse vormen van detail mapping zijn vrij nieuw en worden door weinig mappers toegepast. Gebruik van bestaande tags is het gemakkelijkste en heeft ergens ook de voorkeur. Dan kunnen wel de grenzen van de omschrijving worden gezocht en gaandeweg worden opgerekt. Ik had de tekst op de betreffende wiki wel eens eerder gelezen en beschouwd als omschrijving van tuinen die in de omgeving opvallend genoeg zijn om te mappen: hoe ziet zo'n tuin er zoal uit en waar kan het zich bevinden?
Voor mij gaat het niet over standaard voor- en achtertuintjes. De tekst is of was daarover min of meer neutraal, dus zou het wel kunnen. Dan is dus de vraag of de omschrijving verbetering behoeft of dat het gebruik gewoon breder mag. Ik pleit voor het eerste.

* De laatste twee edits zijn een heen-en-weer over wel of niet een striktere toepassing van de tag.

* "While typically found in the yard of the residence, a garden may also be established on a roof, in an atrium, on a balcony, in windowboxes, or on a patio." --> Hier dus wel onderscheid tussen 'yard' en 'garden', ik zou zeggen tussen potentiële tuin of tuin in de volksmond en daadwerkelijke tuin. En een tuin kan zich zelfs in een windowbox bevinden???

* Op de Duitstalige versie staat nog steeds de zin "Es wird ebenfalls empfohlen, Hausgärten für eventuelle zukünftige Optionen mit den Tags landuse=residential und garden:type=residential zu markieren."

Offline

#68 2019-07-05 14:52:36

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

AndriesWijma wrote:
Pieter - Ede wrote:

De wiki zegt immers:

* Gezien de nadruk die je legt op de tekst in de wiki vind ik het opmerkelijk dat je je in Ede niet hebt gehouden aan de tagging-richtlijn: "Areas should not include features (for example residential houses) which are not part of the garden itself."

Gewoon een blunder! Ik zal hem herstellen. Dank voor de mededeling.

Offline

#69 2019-07-05 14:54:25

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

AndriesWijma wrote:
Pieter - Ede wrote:

De wiki zegt immers:

Je valt in herhaling zonder te beargumenteren waarom die wiki een autoriteit is.

Mij is verteld dat ik de Wiki als leidraad kan nemen, verder is er geen andere duidelijke leidraad voorhanden, of wel soms?
Zoeken op OSM Guidelines brengt je bij: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice

AndriesWijma wrote:
Pieter - Ede wrote:

De wiki zegt immers:

* Gezien de nadruk die je legt op de tekst in de wiki vind ik het opmerkelijk dat je je in Ede niet hebt gehouden aan de tagging-richtlijn: "Areas should not include features (for example residential houses) which are not part of the garden itself."

Gewoon een blunder! Ik zal hem herstellen. Dank voor de mededeling.

Last edited by Pieter - Ede (2019-07-05 15:29:09)

Offline

#70 2019-07-05 14:55:05

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Mattheus wrote:

Helaas zijn sommige mappers tegen een complexere database vanwege hun default principe? smile

Heb je werkelijk niet door hoe dit soort opmerkingen afbreuk doen aan de rest van je schrijven?
Het neigt zo langzamerhand naar uitlokking en trolling.

Offline

#71 2019-07-05 15:01:51

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 741

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

Mij is verteld dat ik de Wiki als leidraad kan nemen, verder is er geen andere duidelijke leidraad voorhanden, of wel soms?

Er is dit forum...
Dat hier elk punt dat iemand maakt kan worden tegengesproken doet niets af aan de waarde, nee het voegt er juist waarde aan toe. Vele standpunten en nuances komen aan bod op zoek naar consensus.

Offline

#72 2019-07-05 15:12:37

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Kogacarlo wrote:
Mattheus wrote:

PeeWee32 ... Leisure=garden komt als groen op de kaart. En dat wil PeeWee32 terecht niet.

Oh?
Volgens mij ligt het probleem daar niet.
Ik denk dat PeeWee vindt dat een voortuin niet onder leisure hoort. En ik vind dat ook smile

Waarom schrijft PeeWee32 dan volgens jou: "Dat gaat zelfs zo ver dat “voortuinen”  waar geen groen te bekennen lijkt te zijn hiermee getagd worden."?

Eerder heb ik al de oorspronkelijke betekenis van het Germaanse woord 'tun' gegeven: de grond die binnen de omheining valt. Op die grond kunnen bomen of planten groeien, stenen of rotsen (denk aan rotstuinen) voorkomen. Als een tuin onder de noemer 'leisure' valt, geldt dat ook voor voortuinen. We mogen niet discrimineren big_smile

Het probleem van het gebruik van simpele database termen is dat mensen alles in hokjes willen duwen, er moet een stempel op. Voor 90% van de gevallen werkt dit prima. En nu gaan we subjectief oordelen dat een voortuin dus eigenlijk geen tuin is en vooral geen Leisure mag heten, terwijl diverse lieden op een mooie dag er met een pilsje in de hand hun vrije tijd (Eng. Leisure time) doorbrengen.

Dit onderwerp zou perfect passen in het voormalige programma 'Farce Majeure'. big_smile

Offline

#73 2019-07-05 15:14:36

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

AndriesWijma wrote:

[Het neigt zo langzamerhand naar uitlokking en trolling.

Knipoog en vraagteken gemist? big_smile

Offline

#74 2019-07-05 18:13:31

Mattheus
Member
Registered: 2010-11-28
Posts: 455

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Pieter - Ede wrote:

Dus inderdaad wat ik stelde: "sommige mappers" zijn het niet eens met de renderer en daarom moeten wij ons en ook de Wiki aanpassen?
Voor mij lijkt dat de omgekeerde wereld.

De wiki is niet heilig. De bedoeling van een wiki is om richtlijnen te geven. De richtlijnen zijn niet volledig en aanpassen/aanvullen zal af en toe noodzakelijk zijn. Vergeet niet dat de OSM bestaat bij de gratie van (enthousiaste) vrijwilligers.

Bovendien is de wijze van taggen veranderd in de loop der jaren. We denken dat we objectief kunnen waarnemen, maar dat valt in de praktijk flink tegen. Elke mapper blijkt zijn eigen inzichten te hebben. Zo is er een 'fietspad' in de streek waar ik woon, getagd als highway=cycleway, highway=unclassified; highway=service, afhankelijk van de mapper in de loop der jaren.

Subjectieve elementen zijn niet uit te sluiten, ook al is een systeem nog zo transparant en objectief. Meestal bedoelen we hetzelfde. Ik ben het met PeeWee32 eens wat betreft voor- en achtertuinen. Maar wat is een goede oplossing voor dit probleem? Verbieden? Nieuwe tags verzinnen? Andere indeling?

Offline

#75 2019-07-05 18:20:50

Pieter - Ede
Member
Registered: 2018-10-11
Posts: 528
Website

Re: Leisure=garden voor privé voor en achter “tuinen”

Je dwaalt weer een beetje af.
Moeten wij die aan OSM werken de tagging aanpassen omdat er verkeerd gerenderd wordt?

Ik denk het niet.
Stel de nieuwe tag wordt 'tuin'.
Zodra de renderer dat door heeft wordt alles wat getagd is met 'tuin' natuurlijk net zo behandeld als alles wat getagd is met 'garden'.
In dit spel zijn er dan alleen maar verliezers.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB