You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2019-02-02 18:11:28

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Tillatelse fra Nasjonalbiblioteket

Her er tillatelse fra Nasjonalbiblioteketet til å bruke data fra BaseBibliotek, et register over alle norske bibliotek.

Det er over 3.200 norske biblioteker i dette registeret, inklusive museumsbiblioteker, skolebiblioteker og private biblioteker hos bedrifter. Av disse er 650 offentlige "folkebiblioteker" i kommunene. Disse folkebibliotekene er hentet inn til OSM nå. Ellers kan kanskje universitetsbibliotekene være aktuelle å ta inn.

Det er laget et lite program som hente ut bibliotekene og generer en OSM-fil: library2osm Dette kan også brukes til å sjekke oppdateringer senere.

Tillatelsen:

From: BaseBibliotek <BaseBibliotek@nb.no>
Date: tir. 13. nov. 2018 kl. 10:56
Subject: SV: Biblioteker i OpenStreetMap

Hei,

Vedlagt en Excel-fil med vareleveringsadresser til folkebibliotek (både hovedbibliotek og filialer), samt universitetsbibliotek (ikke institutter).
I noen få tilfeller vil besøksadresse kunne være noe annet en vareleveringsadressen, men det er sjelden.

Vi har tatt med en kolonne med biblioteknummer, da det kan leses litt nyttig informasjon ut av det: http://www.biblev.no/biblioteknummer.html
Vær oppmerksom på at man i forbindelse med kommunereformen har bestemt at et biblioteknummer ikke skal endres, selv om kommuner/fylker slås sammen, eller et bibliotek flytter fysisk fra en kommune til en annen. Biblioteknummeret skal ansees som et rent ID-nummer, uten meningsbærende innhold.

Data fra BaseBibliotek er tilgjengelig som full eksport på https://www.nb.no/baser/bibliotek/eksport/bb-full.xml
Daglige oppdaterte eksportfiler ligger under https://www.nb.no/baser/bibliotek/eksport/
Det finnes også en tjeneste for å hente data for et bibliotek med gitt biblioteknummer, f.eks.: https://www.nb.no/BaseBibliotekSearch/r … nr/0030100 eller https://www.nb.no/BaseBibliotekSearch/r … NO-0030100 

Som min kollega skrev i forrige uke, så er vi opptatt av at det ikke blir for enkelt å bruke våre data til å plage bibliotekene med reklame. Vi ber derfor om at dere ikke gjør e-postadressene tilgjengelige, og ellers tar de grep som er nødvendige for å begrense mulig plagsom bruk av dataene våre.


Mvh.
Hilde Dahlberg
Depotbiblioteket
Nasjonalbiblioteket

E-post:  BaseBibliotek@nb.no
URL: http://www.nb.no/BaseBibliotekSearch/

Offline

Board footer

Powered by FluxBB