You are not logged in.

#51 2019-01-11 09:15:06

Peter Elderson
Member
From: Nieuwerkerk aan de IJssel
Registered: 2018-02-08
Posts: 1,162

Re: OSM regels NL

noordfiets wrote:

Waarom een (semi-) overheid dan toch voor OSM kiest is me een raadsel, al is het wel een strelend gegeven.

Ik kan me er wel iets bij voorstellen, niet als het om officiële gegevens gaat die gewoon 100% betrouwbaar en juist moeten zijn, maar wel in een werkproces.
Het doet mij denken aan het werkproces wat ik met een Wandelnet vrijwilligersgroep voor een  LAW aan het testen ben. Er is een autoritatieve routedatabank die als centrale officiële opslagplaats en bron geldt, maar die moet wel bijgehouden worden en de mutaties komen vanuit de markeerdersploeg via de "padcoördinator" naar de centrale database. Echter, de markeerders en de padcoördinator hebben geen direkte toegang tot die database, zij moeten periodiek een nieuwe aktuele route aanleveren.
OSM kan daarbij gebruikt worden: de markeerder gebruikt een tracker, levert het gemuteerde routedeel als gpx in bij de padcoördinator of verwerkt dit zelf in de route op OSM. Het resultaat is dat elke mutatie direkt in OSM staat en door zowel de OSM-mappers als markeerders als padcoördinator als dataverwerkers gekontroleerd kan worden.

Dus kan op elk gewenst moment de laatste stand van zaken als komplete route uit OSM gehaald worden en in de routedatabank gezet (waarbij de import van OSM naar de routedatabank gekontroleerd kan worden op wat ze nodig vinden; OSM hoeft de kwaliteit en betrouwbaarheid niet te garanderen).

MI is dit een voorbeeld van een werkproces waarbij OSM legitiem en zinvol gebruikt én aangevuld wordt door/voor een instantie, zonder dat de instantie de principes van OSM aantast.

Voor zaken die er écht toe doen, waar juistheid en volledigheid het verschil tussen leven en dood kan maken, zou ik altijd afraden op OSM te bouwen. OSM kan juistheid en volledigheid gewoon nooit garanderen. Aan de andere kant, als een instantie de middelen niet heeft om het anders te doen, dan is het hun beslissing, maar dan zijn ze ook zelf verantwoordelijk om de data up to date en juist te houden.


Grensfietser, Rome-wandelaar, lid Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas

Offline

#52 2019-01-11 09:24:39

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,013

Re: OSM regels NL

Peter Elderson wrote:
jaap de vries wrote:

landuse village green zal beter volstaan omdat de begroeiing bestaat uit bodembedekkers (cotoneasters o.a).

Even inbreken: village_green slaat op een bepaald type lokatie wat in de UK nog officieel bestaat. In Nederland bekend als een brink of een mark, maar hier vooral historisch, het zijn nu meestal pleinen of plantsoenen. Heeft dus niets te maken met begroeiing!

Peter, als je naar posting #39 kijkt dan zie je dat die verwijzing naar de village green discussie reeds gemaakt is.
Ik denk niet dat herhalen nodig is.. smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB