You are not logged in.

#1 2018-11-17 07:40:34

Olof Hesselmark
New Member
Registered: 2018-11-17
Posts: 1

Koordinater till viss grupp av byggnader - t ex grundskolor

Kan man ta fram en fil med namn och koordinater för alla grundskolor i Sverige?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB