You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2018-10-23 13:04:54

henke54
Member
Registered: 2015-03-17
Posts: 733

Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

iets voor wiki ? misschien een 'schoolstreet area' of een node op plaats van (tijdelijke) hekafsluitingen, en daartussen schoolstreet=yes met de uren van 'afsluiting' ?  wink

schoolstraat-hr-5_blowup.jpg?itok=THK0LAC-
https://www.kortrijk.be/schoolstraat

Het concept 'schoolstraat' is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.
Wettelijke basis

Het begrip 'schoolstraat' bestaat intussen al een aantal jaar. Heel wat steden en gemeenten kiezen er immers al langer voor om de straten aan scholen tijdens de spitsuren tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer om de verkeersveiligheid te verzekeren. En schoolstraten blijken ook te werken. Uit evaluaties in meerdere steden en gemeenten blijkt dat het effectief een stuk veiliger wordt aan de schoolpoort.

Tot op vandaag ontbrak het echter aan een wettelijke basis en precieze verkeersregels. Een hiaat dat de wetgever nu invult door in de Wegcode een grondslag in te bouwen voor de 'schoolstraat'.

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/ … pdf#Page28

Het wetsvoorstel voorziet zowel in een definitie van de schoolstraat als in specifieke verkeersregels rond toegang tot en gedrag in die schoolstraten. Een schoolstraat zal aangeduid worden met een verkeersbord C3 (verboden toegang voor bestuurders), met een onderbord “schoolstraat”. Onderborden kunnen het toegangsverbod beperken tot een bepaald tijdsvenster.

Concreet zegt het Belgisch Staatsblad het volgende: “de term schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’”.

Wie mag erin?

“In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers”, zegt het Staatsblad. Maar er zijn uitzonderingen: “Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen (…), wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.”

Stapvoets

Als je in een schoolstraat mag rijden, mag je dat alleen stapvoets doen: “Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.”, zegt het Staatsblad.

Wie met een bakfiets in een ­officiële 'schoolstraat' fietst, riskeert volgens de letter van de wet een boete. 'In de nieuwe regelgeving rond schoolstraten is men vergeten om ook bakfietsen toe te laten', ontdekte de Fietsersbond.

tongue

Last edited by henke54 (2018-10-24 11:43:03)

Offline

#2 2018-10-26 10:48:33

CouwelierTim
Member
Registered: 2018-01-08
Posts: 310

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Ter referentie, nu gewoon als toegangsbeperking voor motorvoertuigen opgenomen, bvb hier:
https://www.openstreetmap.org/way/443467760

Offline

#3 2018-10-26 12:38:29

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Zijn er ook vakantieperioden, waarbij de straat niet is afgesloten? referentie voorbeeld.

Offline

#4 2018-10-29 14:18:49

CouwelierTim
Member
Registered: 2018-01-08
Posts: 310

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Allroads wrote:

Zijn er ook vakantieperioden, waarbij de straat niet is afgesloten? referentie voorbeeld.

In de praktijk: ja.
Veelal zijn het vrijwilligers die een slagboom neerlaten, of een nadar-hek op de weg zetten als fysieke toegangsverhindering.
Wanneer er geen school is, zijn die mensen er ook niet en is er geen afbakening van de zone.

EDIT:
Ik maak de nuance 'in de prakijk', het is me nog niet bekend of de wetgever deze keer praktisch heeft gedacht.
Het voorbeeld van de bakfiets is al zo'n grijze zone, juridisch gezien is het maar een fiets als die precies twee wielen heeft. Wat me dan weer doet twijfelen aan een kind met steunwieltjes.

Last edited by CouwelierTim (2018-10-29 14:19:58)

Offline

#5 2018-10-31 06:49:29

escada
Moderator
Registered: 2011-08-13
Posts: 1,754

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

kind met steunwieltjes smile

Tot 9 jaar gelden speciale regels (de groep met fietsen met steunwieltjes valt hier gewoonlijk onder), zie 9.1.2/5 https://wegcode.be/wetteksten/secties/k … e/109-art9

bakfietsen vallen dan weer onder 3- en 4-wielers zonder motor en minder dan 1m breed, niet ? (9.1.2/1)

Offline

#6 2021-04-07 12:29:57

joost schouppe
Moderator
Registered: 2013-11-11
Posts: 172
Website

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

I'd like to suggest we in fact start using designation=schoolstreet

Reasoning: people are just mapping motor_vehicle:conditional, but that misses:
- vehicles forbidden except for bicycles
- "aangelanden" still welcome
- priority vehicles still welcome
- vehicles with a permit still welcome
- speed limit adjusted during the inaccessible hours

While it is absolutely useful to add all that to the way itself, but we can't expect mappers to know about all this. Just like cyclestreet, it seems better to document this on the wiki. This can only work if there's an explicit tag to help with QA. Hence I'd propose we add designation=schoolstreet to the wiki.

I had expected to be able to find most of the schoolstreets with

way["highway"]["motor_vehicle:conditional"~".SH off."]

But even without the school holiday exception, that doesn't really seem to return many of them. Maybe people used access, or vehicle? Or perhaps the lack of an easy tag meant not many of them are mapped?


EDIT: replaced previous proposal schoolstreet=yes

Offline

#7 2021-05-31 12:28:55

joost schouppe
Moderator
Registered: 2013-11-11
Posts: 172
Website

Re: Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Just a caution: the PDF linked in the first post goes to the original text. This was later ammended. They added access for speed pedelecs and removed the exception for "aangelanden". See http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 20109&la=N. Wegcode.be https://wegcode.be/wetteksten/secties/k … 22undecies is correct and up to date.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB