OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-09-21 13:16:22

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 58
Website

Tillatelse fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

Her er tillatelse fra Bymiljøetaten i Oslo kommune til å bruke deres åpne data i OSM.

Det er en egen side for nedlastning her: https://oslokommune-bym.opendata.arcgis.com
Det er også lagt opp en WMS i JOSM som viser enda flere datasett.

Blant datasettene kan nevnes:

  • Sykkelparking og bysykkelstativ

  • Gatetrær

  • Forskjellige typer idrettsanlegg

  • Ladepunkter

  • Badeplasser

  • Griller og godkjente ildsteder

  • Lekeplasser

  • Enveiskjørte gater

  • Fartsgrenser per gate (fargekode)

BYM Geodata <geodata@bym.oslo.kommune.no>    17. september 2018 kl. 10:41
Til: NKA mapper <nkamapper@gmail.com>

Hei,

Dere kan benytte alle våre åpne datasett.
Dataene benyttes på eget ansvar og i henhold til NLOD http://data.norge.no/nlod/no
Fullstendighet og nøyaktighet på våre datasett vil variere.


Med vennlig hilsen

Trond Knudsen

Faggruppe Geodata
Digitale tjenester
Bymiljøetaten
Oslo kommune

Telefon (mobil): +47 416 01 770
Sentralbord: 02 180

Besøksadresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo
Postadresse: Postboks 636 Løren, 0507 Oslo
www.oslo.kommune.no

Fra: NKA mapper [mailto:nkamapper@gmail.com]
Sendt: torsdag 13. september 2018 14:33
Til: BYM Geodata
Emne: Openstreetmap.org - Oslo kommunes åpne data

Hei,

Undertegnede er en av mange bidragsytere til openstreetmap.org, et globalt samarbeidsprosjekt for å dele åpne kartdata. Vi ser at noen av de åpne datasett fra Oslo kommune er interessante for oss å bruke i våre kart.

For ordens skyld ønsker vi å få bekreftet fra dere at openstreetmap.org kan bruke de datasett som Oslo kommune har definert som åpne data via Oslo kommune Smart by og tilsvarende datasett og WMS hos GeoNorge.

Vi bruker ODbL-lisensen og navngir bidragsytere på vår Contributors-side.

Jeg har også sendt en ekstra melding der jeg for sikkerhets skyld gjentar at vi bruker ODbL-lisensen.

Offline

#2 2018-09-21 13:17:49

Entur AS | Johan Wiklund
Member
From: Oslo
Registered: 2018-04-16
Posts: 36
Website

Re: Tillatelse fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

Flott!


Data manager and OpenStreetMap contact for Entur AS

Offline

#3 2018-09-22 21:57:51

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 22

Re: Tillatelse fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

Vedlig bra. Ser ut til at det varierer litt hvor komplett og nøyaktige dataene er, men bra at vi kan bruke dem. Sikkert en god del som mangler i OSM.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB