OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-07-08 17:54:05

Gertjan Idema
Member
Registered: 2010-09-04
Posts: 290

BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Bij de start van de BAG import hebben we een discussie gehad over het taggen van BAG ligplaatsen.
Formeel is een ligplaats in de BAG een gebiedje met een officieel adres waar een woonboot mag liggen. Omdat de woonboot vervangen kan worden (Roerend goed), wordt officieel de contour van het gebiedje vastgelegd in de bag en niet de contour van de boot. Een eventueel schuurtje op de wal (roerend goed) staat gewoon als gebouw in de BAG.

Omdat destijds in veel gevallen de contour van de woonboot in de BAG stond, is er bij de import voor gekozen om de ligplaatsen te taggen als building=houseboat, met het adres op de contour van de woonboot.

Inmiddels gaan gemeenten zich conformeren aan de BAG standaard voor ligplaatsen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Groningen in Meerstad de oorspronkelijke woonboten die als pand in de BAG stonden verwijderd en de contour van de ligplaats toegevoegd.  https://www.openstreetmap.org/#map=17/53.22399/6.65377
De ligplaats contouren staan nu als landuse=houseboat in OSM. Persoonlijk vind ik de keuze mooring=private beter, waar hier https://www.openstreetmap.org/#map=19/53.09876/5.94505 voor gekozen is.
Geen van beide oplossingen wordt gerenderd op de standaard openstreetmap kaart, wat mij op zich netjes lijkt. De adressen worden ook niet gerenderd, maar wel gevonden door Nominatim.

Omdat de BAG plug-in nu geen rekening houdt met landuse=houseboat of mooring=private, worden deze ligplaatsen nu getoond als nog niet bestaand in OSM.

Mijn voorstel is dit:
Als beide contouren bekend zijn:
- Tag de woonboot contour met building=houseboat en  floating=yes Zonder de ander BAG tags.
- Tag de ligplaats contour met mooring=private, zonder building tag, maar met ref:bag, source=BAG en source:date tags

Als de BAG contour overeenkomt met de woonboot contour, of niet bekend is of het de woonboot of ligplaats contour is:
- Nog even niets doen, of de woonboot contour overnemen van een luchtfoto

Adres:
Voor het adres hebben we 3 opties: Op de ligplaats contour, op de woonboot contour of op een losse node.
Op de ligplaats contour sluit het beste aan op de BAG definitie.
Op de woonboot sluit aan bij de huidige werkwijze en is het meest intuitief. Bovendien wordt het huisnummer gerenderd op de standaard kaart.
Op de node sluit aan bij de huidige werkwijze voor gebouwen.

Benieuwd naar jullie reactie.

Offline

#2 2018-07-08 22:30:49

eggie
Member
From: Dordrecht
Registered: 2010-09-03
Posts: 2,707

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Zo doe ik het eigenlijk al in grote lijn . Soms is zo'n boot weg voor onderhoud of er komt een ander. Het adres blijft dan meestal gewoon bestaan.  Ik houd de adressen conform de BAG (tenminste in Dordrecht) bij ligplaatsen op het vlak. (mooring=private)

Offline

#3 2018-07-08 22:59:11

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 550

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Er is een verschil tussen woonboten en waterwoningen.
Een woonboot is van oorsprong een schip dat nu min of meer permanent een vaste plaats als woning gekregen heeft, maar ook kan verkassen.
Een waterwoning is nooit een schip geweest, heeft een vaste plaats en zal niet van plaats veranderen.

Een waterwoning is dus veel meer vergelijkbaar met een gewone woning, met als enig verschil dat het op water drijft. Het heeft een vast adres dat niet verandert, het heeft een vast contour dat niet verandert.

Offline

#4 2018-07-09 08:39:28

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 427

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Mijn voorkeur gaat uit naar een soorgelijke mapping van woonboten en woonwagens om niet te veel uitzonderingen te krijgen.

De "building=" tag  op daadwerkelijke boot (woonwagen) zodat datgene dat physiek aanwezig is ook op een kaart komt.

Offline

#5 2018-08-08 23:09:37

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 550

Re: BAG Ligplaatsen in relatie tot woonboten

Heb in Meerstad de kantoorboot van Bureau Meerstad (contour plus adresnode plus zonnepanelen) verplaatst naar nieuwe ligplaats.
Deze laatste was reeds geïmporteerd vanuit de BAG. Heb de adresgegevens daarvan overgebracht naar de adresnode van de kantoorboot.
Heb de contour van de ligplaats (groter dan de boot) voorzien van de tag mooring=private.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB