OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2018-06-25 14:42:27

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,666

OSM, straatnaam en weglijnen gebruik..

Via PDOK info mail

Het Kadaster heeft een methodiek onderzocht om de vulling van de straatnamen in TOP10NL op een geautomatiseerde manier uit te breiden. Hierbij is rekening gehouden met de eis dat de kwaliteit van het straatnaamattribuut ten minste 95% of hoger moet zijn, waardoor bepaalde segmenten met een verhoogd risico op een foutieve straatnaam, per definitie niet zijn voorzien van een straatnaam.

De methodiek heeft er uiteindelijk toe geleid dat 78% van de unieke OpenbareRuimteNamen van het type ´weg´ uit de BAG aanwezig zijn in TOP10NL en dat 38% van de TOP10NL wegdelen een naam uit de BAG heeft gekregen. Deze naam is opgeslagen in het attribuut “NAAM”, daarnaast wordt met het attribuut “ISBAGNAAM” aangegeven of een straatnaam wel of niet is geverifieerd met behulp van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

De straatnamen die aan de BRT zijn toegevoegd, zijn afkomstig uit een combinatie van drie verschillende bronnen: het Nationaal Wegen Bestand (NWB). OpenStreetMap (OSM) en de BAG. Uit het NWB en OSM zijn weglijnen gebruikt en uit de BAG adrespunten. Voor de straatnamen uit het NWB en OSM geldt dat ze alleen in het proces worden meegenomen als ze ook als OpenbareRuimteNaam voorkomen in de BAG. Voor de schrijfwijze van de namen geldt dat altijd de spelling zoals vastgelegd in de BAG wordt aangehouden. Straatnamen die in de NWB of OSM anders gespeld of geschreven zijn, worden dus gecorrigeerd naar de BAG schrijfwijze.

Met vriendelijke groet,
Het PDOK-team

Het belang van weglijnen recht leggen.

Het belang van de BAGstraatnaam en de Openstreetmap staatnaam invoegen.

Last edited by Allroads (2018-06-25 14:43:52)

Offline

#2 2018-06-25 20:05:19

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 627

Re: OSM, straatnaam en weglijnen gebruik..

Een goede aanmoediging hiervoor inderdaad!

Offline

#3 2018-07-05 16:02:01

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,666

Re: OSM, straatnaam en weglijnen gebruik..

Correctie: de weglijnen worden niet gebruikt/overgenomen, als lijn (way).
Wat wordt gebruikt in de vergelijking zijn de wegnamen van de weglijnen.
Bij BRT zijn de wegen vlakintekening te vergelijken met OSM area:highway

Last edited by Allroads (2018-07-05 16:13:40)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB