OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#51 2017-12-28 11:51:13

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

mboeringa wrote:

Dank voor het meekijken, maar ik denk wel dat de zaak hier wat te simpel wordt voorgesteld.

In mijn eerste twee berichten in dit topic heb ik allerlei kanttekeningen gemaakt om de discussie te verdiepen. Daar is niet op gereageerd en je bent alvast aan de slag gegaan waarna Marc is gevolgd. In hoog tempo is data toegevoegd/aangepast. Ik had al 'gewaarschuwd' dat het juist niet zo simpel is.

mboeringa wrote:

Wie garandeert dat de gemeentelijke gegevens op een consistente manier op elke website gepresenteerd worden, en dat gemeentes onderling dezelfde definitie voor het bepalen van de inwoneraantallen hanteren, nog los van de vraag of de wel of niet-gedateerde gegevens op de sites wel up-to-date zijn, en allemaal van hetzelfde jaar?

De datering staat er bijna altijd bij. Gemeenten die de cijfers melden op de site houden ze meestal vrij actueel. Helaas verschilt de informatievoorziening inderdaad nogal per gemeente dus soms kun je meteen overtypen, soms moet je zoeken en soms moet je navraag doen of zelf gaan puzzelen met beschikbare gegevens van bijv. het CBS.

Als getallen worden gegeven voor plaatsen in een gemeente dan worden doorgaans alle bewoners van adressen die onder die woonplaats vallen meegerekend. Soms worden gehuchten die onder een andere woonplaats of buitengebieden apart vermeld. Er zijn ook genoeg kleine plaatsen zonder echte kern of kom en die hebben net zo goed een inwoneraantal.
In het verleden heb ik veel tijd gestoken in het verzamelen en uitzoeken van die gegevens dus ik heb een aardig inzicht. Ooit had ik een lijst gemaakt van alle woonplaatsen in Nederland met minimaal vijfduizend inwoners. En ja, de datering, de bron en nauwkeurigheid waren niet altijd optimaal en daarom altijd genoteerd.

mboeringa wrote:

Zoals Allroads al aanstipt, zou het zo maar kunnen dat de ene gemeente wel het buitengebied meeneemt, en de andere niet. Tenzij je wil voorstellen om alle 300+ gemeentes persoonlijk te gaan aanschrijven om hun definities voor, en inwoneraantallen van, elke bebouwde kom in OSM te geven... Ik denk dat dit niet realistisch is voor een vrijwilligersproject als OSM. Ik zie het mijzelf in ieder geval niet doen.

Het gaat er meer om dat je inzicht hebt waar de knelpunten liggen. Dat zijn o.a. stadsgemeenten die de getallen van bijbehorende dorpen niet specifiek vermelden.
Een eventuele eerste stap zou eerder zijn om provincies aan te schrijven met de vraag of ze de info kunnen leveren of je op weg kunnen helpen. Het kan best zijn ze zo'n niet-gepubliceerde lijst hebben, zoals Fryslân die zeker had en mogelijk nog heeft.
Maar dit gaat inderdaad wat voorbij aan het doel van OSM.
Wil je het goed doen dan komt het aan op handwerk en indien nodig enige kennis opdoen van de lokale topografische situatie.

Offline

#52 2017-12-28 12:26:35

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

marczoutendijk wrote:
AndriesWijma wrote:

Waspik staat op 3735 --> is alleen buurt Waspik Beneden, juiste aantal is 5015.

Je kijkt met de verkeerde blik naar de kaart:
Op OSM staat Waspik genoemd (CBS noemt dat "Waspik beneden"), maar ook op OSM staat Waspik-Zuid (op CBS: "Waspik boven").
En dáárom hanteer ik die 3735, want er zijn 2 duidelijk gescheiden "villages" op de kaart te zien die ieder apart kunnen worden gerenderd op basis van die verschillende aantallen. Optellen is misschien rekenkundig juist, maar de bewoners van Waspik-Zuid willen beslist niet bij Waspik worden gerekend.

Een behoorlijke indicatie is zoeken met Google Maps en dan zien of een naam een gebiedsomtrek heeft (=bijna altijd een officiële woonplaats) of alleen een marker (=bijna altijd alleen een gehucht of een wijk). Dit is natuurlijk niet waterdicht.
Ik ben niet bekend met Waspik behalve wat ik nu erover uitzoek. Waspik wordt op Google Maps en in OSM als één gebied gegeven.
Zoals ik het begrijp had je voorheen Waspik-Boven en Waspik-Beneden en zijn die later als woonplaats samengevoegd.
Die namen bestaan nog in de buurtindeling maar Waspik-Zuid is dus al iets anders, zoals ik het nu kan zien formeel een wijk behorende tot de woonplaats Waspik.

In OSM staat Waspik-Zuid naar mijn mening ten onrechte aangeduid als 'village'. In Fryslân heb je iets vergelijkbaars met Noordwolde-Zuid (in OSM aangegeven als 'locality') dat onder Noordwolde valt. Wat de beste aanduiding zou zijn moet ik nog even over nadenken.
Een ander voorbeeld is Hoogkerk, dat in Google Maps wel gebiedsomtrek heeft en in OSM niet. Het staat wel als 'village' in OSM, is ook duidelijk als dorp herkenbaar los van Groningen-stad en heeft komborden. Het heeft echter geen eigen adressering dus op een poststuk staat Groningen i.p.v. Hoogkerk.
In dit geval ben ik ervoor om Hoogkerk nog als dorp te zien. Een verschil met Waspik is dat Waspik-Zuid qua naam al niet meer hetzelfde is als de oude dorpskern Waspik-Boven en volgens mij is die verandering samengevallen met een gemeentelijke herindeling.
Toegegeven, dat klinkt subjectief en hierover zouden best richtlijnen mogen komen binnen OSM.

marczoutendijk wrote:
AndriesWijma wrote:

Kortom, snelle verwerking van de inwoneraantallen op basis van de CBS-gegevens van wijken en buurten leidt niet tot correcte cijfers.

Maar nog altijd beter dan 1400+ plaatsen in Nederland zomaar 1000 inwoners geven!

Dat is maar de vraag. De 1000 gaf nog de indicatie dat de informatie onbetrouwbaar of op zijn minst onnauwkeurig was. Het is/werd wel tijd om iets aan die willekeur te doen maar dan wel met goed uitgedacht beleid.

Offline

#53 2017-12-28 12:48:16

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

marczoutendijk wrote:
AndriesWijma wrote:

Mijn voorstel is om toe te werken naar consensus over het gebruik van de tags place=city/town/village/hamlet binnen Nederland. Dus het vaststellen van criteria waarbij inwonertal de leidende maar niet enige factor hoeft te zijn en waarbij eventueel per provincie of regio kan worden gedifferentieerd.
Hele kleine maar officiële woonplaatsen zou ik altijd wel village i.p.v. hamlet geven omdat een dorpsstatus automatisch het belang van de woonplaats verhoogd.

Welke voorstellen doe jij voor de juiste indeling? Inwonersaantallen op de eerste plaats en dan nog de "officiële" status?
En wat bedoel je met "het belang van de woonplaats"? Welk belang en voor wie? Cultureel? Economisch? Historisch?

Een eerste opzet voor Nederland:
City: minimaal 50.000 inwoners
Town: 5.000-50.000 inwoners
Village: 250-5.000 inwoners, of minder dan 250 inwoners maar dorpsstatus
Hamlet: minder dan 250 inwoners of meer dan 250 inwoners maar geen dorpsstatus (voor dit laatste geval is misschien een andere waarde meer geschikt)

Het toevoegen/handhaven van de exacte inwoneraantallen binnen OSM zie ik als optioneel.
Is er al een kaart die bij de rendering rekening houdt met inwoneraantallen?

De aanduiding 'belang van de woonplaats' verdient inderdaad toelichting. Het belangrijkste aspect vind ik dat officiële woonplaatsen een eigen adressering hebben terwijl gehuchten/buurtschappen de naam gebruiken van de plaats waartoe ze administratief behoren. Dit verschil mag wat mij betreft op de kaart tot uiting komen (op een enkele uitzondering na zoals Hoogkerk) en doet dat op veel kaarten ook.

Offline

#54 2017-12-28 13:09:52

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

marczoutendijk wrote:
AndriesWijma wrote:

Overloon staat op 2685 --> is alleen Overloon Centurm, juiste aantal is 4083 (volgens Boxmeer.nl).

Alweer, kijkend naar de kaart: Overloon heeft een duidelijk kern, zichtbaar op de OSM-kaart en die heeft (CBS) 2685 inwoners.
Daaromheen het buitengebied met (CBS) 905 inwoners. En ik begrijp dat Marco wil renderen op basis van cijfers die bij die waarneembare (en op de kaart duidelijk zelfstandig aangegeven) kernen horen. En dan vind ik de door mij gemaakte keuze logisch.

Het gaat erom dat het juiste getal aan de plaatsnaam is gekoppeld en de standaard in Nederland is om buitengebied mee te rekenen. Dit is op Wikipedia ook gebruikelijk. Juist in de opdeling van wijken/buurten liggen de verschillen tussen gemeenten, bijv. soms een aparte vermelding van industriegebied... reken je die dan wel of niet tot de dorpskern?
En wat met dorpjes zonder echte kern?
Plaatsen met enorme lintbebouwing krijgen op kaarten eigenlijk altijd een weergave van plaatsnaam mee (qua grootte en dikte van letters) die past bij de totale bevolking terwijl die over meer dan tien kilometer lengte verspreid kan zijn.

Ik weet niet of Marco beslist de cijfers per kern / dorpskom wil. Het lijkt meer te gaan om betrouwbare en vrij eenduidige cijfers?
En het is toch met het oog op eventueel gebruik door renderers en niet dat Marco zelf een kaart wil renderen toch?

Offline

#55 2017-12-28 15:41:09

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,577

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

Het gaat erom dat het juiste getal aan de plaatsnaam is gekoppeld en de standaard in Nederland is om buitengebied mee te rekenen. Dit is op Wikipedia ook gebruikelijk.

Juiste getal, aan juiste plaatsnaam, aan juiste OSM tag.
Zoek eens in wikipedia op "plaatsnaam" dan kom je hier terecht.
Zo zijn er verschillende soorten plaatsnamen.

Als het een OSM village is, dan is dat het een dorp, dit dorp heeft een plaatsnaam, een bebouwde kom, (wegenwet). Inwoner aantal van dit dorp moet dan vermeld worden.

We hebben in ons adres, "woonplaats" staan, BAG woonplaatsgrenzen, dit heeft ook een plaatsnaam, maar kan niet als OSM village getagd worden. Dit zou dan overeenkomen met de omschrijving van Wikipedia.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Woonplaats

Offline

#56 2017-12-28 16:14:41

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 1,687

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

De aanduiding 'belang van de woonplaats' verdient inderdaad toelichting. Het belangrijkste aspect vind ik dat officiële woonplaatsen een eigen adressering hebben terwijl gehuchten/buurtschappen de naam gebruiken van de plaats waartoe ze administratief behoren. Dit verschil mag wat mij betreft op de kaart tot uiting komen (op een enkele uitzondering na zoals Hoogkerk) en doet dat op veel kaarten ook.

Bedenk wel dat het ook andersom kan zijn. Er zijn gehuchten/buurtschappen, die nauwelijks op de kaart te vinden zijn, maar wel een woonplaats voor een postadres zijn. Voorbeeld hiervan is Wenum-Wiesel. In het noorden van Apeldoorn binnen de bebouwde kom van Apeldoorn zijn adressen met woonplaats Wenum-Wiesel. Wenum heeft nog een bebouwde kom met blauwe borden, maar Wiesel niet.
Een ander voorbeeld is de Kring van Dorth. Veel succes met zoeken. big_smile Dat is niet eens een aanwijsbare buurtschap, wel adres-woonplaats.
Nog één Beemte-Broekland. Beemte heeft blauwe borden, maar waar Broekland ligt? Geen idee. Toch is de adres woonplaats in Beemte: Beemte-Broekland.

Bij de Fietsersbond worden dergelijke buurtschappen dan ook met de plaats aanduiding kleine woonplaats aageduid ipv wijk/gehucht/buurtschap.


Dick van den Hoven

Offline

#57 2017-12-28 16:27:46

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

"In Nederland is het duidelijkste kenmerk van de categorisering "woonplaats" dat de naam van de woonplaats onderdeel is van elk formeel adres, zoals dat bijvoorbeeld in de postale adressering wordt gebruikt. De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en benaming van woonplaatsen. Volgens dit formele begrip is heel Nederland dus verdeeld in woonplaatsen (gebiedsdekkend) en zijn er dus ook woonplaatsen, waar niet of maar (heel) weinig gewoond wordt."

Dit is precies wat ik bedoel en is volgens mij het meest logische en praktische is om aan te houden.
De node die de naam van een stad of dorp aangeeft moet dan worden gezien als een gecentraliseerde puntweergave van de gehele gebiedsdekkende woonplaats. Eventuele daarbinnen vallende gehuchten of wijken met nodes aangegeven zouden dan niet met 'village' of 'town' getagd mogen zijn.
Afgesplitste getallen aangaande buitengebieden komen voornamelijk voort uit de wijk- en buurtindeling die gemeenten hanteren ten behoeve van het CBS. Met name plattelandsgemeenten geven keurig de inwoners per totaal woonplaatsgebied. Het zijn vooral stadsgemeenten die het vinden van duidelijke getallen moeilijk maken door bijv. dorpen niet apart te vermelden.

Offline

#58 2017-12-28 16:40:10

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

dvdhoven wrote:

Bedenk wel dat het ook andersom kan zijn. Er zijn gehuchten/buurtschappen, die nauwelijks op de kaart te vinden zijn, maar wel een woonplaats voor een postadres zijn.

Zeker, behalve verschillen tussen platteland en stedelijk gebied zie je ook verschillen per regio wat betreft (historische) keuzes in status en afgrenzing van woongebieden. Een standaard die bevredigend toe te passen is door heel Nederland is er niet.
Het aanhalen van zulke voorbeelden is nuttig om mee te nemen in alle overwegingen.
Er valt misschien wel iets voor te zeggen om in geval van twijfel de mening of voorkeur van regionale/lokale mappers de doorslag te laten geven.

Offline

#59 2017-12-28 16:57:45

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

Een eerste opzet voor Nederland:
City: minimaal 50.000 inwoners
Town: 5.000-50.000 inwoners
Village: 250-5.000 inwoners, of minder dan 250 inwoners maar dorpsstatus
Hamlet: minder dan 250 inwoners of meer dan 250 inwoners maar geen dorpsstatus (voor dit laatste geval is misschien een andere waarde meer geschikt)

Ik zou zelf die city wat groter maken, 100.000 lijkt me daarbij passender. Den andere grenzen zouden daarmee uiteraard ook wat op moeten schuiven.
Maar lastig zijn (op dit moment) de villages die minder dan 250 inwoners hebben en dus eigenlijk hamlet zouden moeten worden, en omgekeerd: hamlets met meer dan 250 inwoners die eigenlijk zouden moeten promoveren.
Ik heb daarvoor deze overpass (met stylesheet) klaarstaan die het probleem in beeld brengt:
Alle rode cirkels zijn place=hamlet met teveel inwoners (251 of meer)
Alle blauwe cirkels zijn place=village met te weinig inwoners. (<= 250)
Het zijn er 210.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#60 2017-12-28 16:59:19

ligfietser
Moderator
Registered: 2008-10-09
Posts: 4,882
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

Een eerste opzet voor Nederland:
City: minimaal 50.000 inwoners
Town: 5.000-50.000 inwoners
Village: 250-5.000 inwoners, of minder dan 250 inwoners maar dorpsstatus
Hamlet: minder dan 250 inwoners of meer dan 250 inwoners maar geen dorpsstatus (voor dit laatste geval is misschien een andere waarde meer geschikt)

Het toevoegen/handhaven van de exacte inwoneraantallen binnen OSM zie ik als optioneel.
Is er al een kaart die bij de rendering rekening houdt met inwoneraantallen?

Bij de OFM kijk ik alleen naar het aantal inwoners bij de grotere plaatsen (>50.000 inw). Daaronder gebruik ik de kwalificatie van osm ( hamlet, village of town). Dus als dat verbeterd kan worden dmv de koppeling met de data van het CBS zou dat al heel fijn zijn.
Zie https://github.com/ligfietser/mkgmap-st … /inc/place

Offline

#61 2017-12-28 17:01:15

openMvD
Member
Registered: 2013-04-08
Posts: 184

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

dvdhoven wrote:

.
Nog één Beemte-Broekland. Beemte heeft blauwe borden, maar waar Broekland ligt? Geen idee. Toch is de adres woonplaats in Beemte: Beemte-Broekland.

Oostwaards over de Beemterweg, na een kleine kilometer (na het viaduct over de A50) linksaf langs de Nieuwe Wetering. Zo'n kilometer noordwaards ligt 'jouw' Broekland ;-)

prettige feestdagen !

Marcel.

Offline

#62 2017-12-28 17:07:32

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Inmiddels heb ik nu ook Gelderland gedaan.
Misschien goed om ook dit nog te bekijken en toe te passen bij het aanpassen:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:population

Met name source:population=CBS 2017 zou dan kunnen worden gebruikt.
Uiteraard blijkt in mijn geval ook uit het changesetcommentaar wat die source is, maar op de node zelf lijkt me verstandig.
Ik zal dat nog toevoegen bij de door mij onderhanden genomen nodes in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#63 2017-12-28 17:15:00

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

dvdhoven wrote:

Een ander voorbeeld is de Kring van Dorth.

Dat kwam ik vanmiddag tegen bij mijn aanpassingsronde door Gelderland!
Bij het CBS zijn inwonersaantallen aangegeven als: "verspreide huizen Kring van Dorth"

Ik heb daarover een note opgenomen (ook bij andere twijfelgevallen heb ik dat gedaan).

Last edited by marczoutendijk (2017-12-28 17:15:34)


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#64 2017-12-28 17:29:07

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

ligfietser wrote:

Bij de OFM kijk ik alleen naar het aantal inwoners bij de grotere plaatsen (>50.000 inw). Daaronder gebruik ik de kwalificatie van osm ( hamlet, village of town). Dus als dat verbeterd kan worden dmv de koppeling met de data van het CBS zou dat al heel fijn zijn.
Zie https://github.com/ligfietser/mkgmap-st … /inc/place

Goed om te weten. Ik kan OFM zelf niet gebruiken en dan is het lastig om de code te interpreteren.
Ik vraag me wel af of het gebruik van de population-tag voor kleinere plaatsen nuttig is.
Koppeling met CBS-data is dus of onbetrouwbaar/onnauwkeurig of veel handwerk.

Offline

#65 2017-12-28 17:33:47

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

marczoutendijk wrote:

Ik zou zelf die city wat groter maken, 100.000 lijkt me daarbij passender. Den andere grenzen zouden daarmee uiteraard ook wat op moeten schuiven.

Voor Nederland kom je dan uit op 20 tot 25 'cities'. Voor Noord-Nederland blijft dan alleen Groningen over als 'city'. Je kan je dan afvragen of je toch met andere zaken moet rekening houden zoals het regionaal/economisch belang van een bepaalde plaats.

Offline

#66 2017-12-28 17:46:44

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

marczoutendijk wrote:

Maar lastig zijn (op dit moment) de villages die minder dan 250 inwoners hebben en dus eigenlijk hamlet zouden moeten worden, en omgekeerd: hamlets met meer dan 250 inwoners die eigenlijk zouden moeten promoveren.

Er is geen harde reden waarom dit zou moeten. 'Hamlet' heeft geen duidelijk afgekaderde definitie, ook niet binnen OSM. Dat geldt overigens ook voor 'gehucht' of 'buurtschap'.
We kunnen wel zelf een scherpere definitie of richtlijn maken ten behoeve van OSM in Nederland.

Offline

#67 2017-12-28 18:00:48

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,577

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

Dit is precies wat ik bedoel .......De node die de naam van een stad of dorp aangeeft moet dan worden gezien als een gecentraliseerde puntweergave van de gehele gebiedsdekkende woonplaats.

Dit is juist mijn punt, dit kan niet de OSM tag place=village krijgen. Omdat place=village, alleen het dorp is.

Offline

#68 2017-12-28 18:55:40

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Allroads wrote:

Dit is juist mijn punt, dit kan niet de OSM tag place=village krijgen. Omdat place=village, alleen het dorp is.

Dan zou je alle place-tags dus moeten overplaatsen van node naar area, namelijk naar een landuse=residential die de bebouwde kom aangeeft. Vele dorpen hebben in OSM een enkele residential die ongeveer overeenkomst met de bebouwde kom maar dit is niet altijd zo en geen vaste afspraak.
Daarbij zou je dan de population-tag met het normale inwoneraantal aan de administratieve woonplaatsgrens moeten hangen OF met het ongewone kale inwonertal (dus zonder buitengebied) aan de residential.

Offline

#69 2017-12-28 19:14:17

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

De huidige wijze van rendering op osm.org, met berekening van ruimte voor weergave, werkt overigens best vreemd als je in- en uitzoomt op Nederland en ziet welke namen wel en niet worden weergegeven.

Zoom 5: alleen Rotterdam en Groningen
Zoom 6: géén Rotterdam en Amsterdam, wel Den Haag, Groningen, Arnhem, Haarlem, Den Bosch, Alkmaar, Venlo, Assen.
Zoom 7: géén Rotterdam, ook geen Groningen, Arnhem en Alkmaar meer, wel o.a. Dordrecht, Ede, Apeldoorn, Enschede, Eindhoven.
zoom 8: weinig verandering, géén Rotterdam
Zoom 9: vele namen rondom Rotterdam maar géén Rotterdam
Zoom 10: nu pas wordt de naam Rotterdam weer zichtbaar, stad Utrecht niet zichtbaar

Offline

#70 2017-12-28 19:48:53

Sander H
Member
From: Oostvoorne
Registered: 2013-05-19
Posts: 1,169

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Zoom 5-9: Rotterdam lijkt het slachtoffer te zijn van de provincienaam die ook op die plek gerendered wordt. Zou de node in Zuid geplaatst worden zou ie vast eerder al weer verschijnen.
Zoom 5 Vandaar dat Groningen al vroeg op de kaart staat, want het label Nederland staat midden in het land, waardoor er vooral in het hoge noorden nog plek te over is voor een plaatsnaam.

Oftewel, eerst de boundaries van belangrijkste niveau en dan steeds lager, waarna uiteindelijk nog gekeken wordt of er nog ergens plek is om een plaatsnaam neer te zetten.

Edit:
In de OSM carto rendering wordt gekeken naar de population. Daarnaast krijgen hoofdsteden van provincies dubbel gewicht op basis van population. Hoofdsteden van landen worden apart verwerkt.

Last edited by Sander H (2017-12-28 20:12:02)

Offline

#71 2017-12-28 19:53:32

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:

De huidige wijze van rendering op osm.org,

die slaat helemaal nergens op, ik schreef daar al eerder over.
Als je op deze kaart kijkt, ontbreekt de helft van de Europese hoofdsteden!


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#72 2017-12-28 19:59:25

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

AndriesWijma wrote:
marczoutendijk wrote:

Maar lastig zijn (op dit moment) de villages die minder dan 250 inwoners hebben en dus eigenlijk hamlet zouden moeten worden, en omgekeerd: hamlets met meer dan 250 inwoners die eigenlijk zouden moeten promoveren.

Er is geen harde reden waarom dit zou moeten.

Dan laten we het gewoon zoals het is...


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#73 2017-12-28 20:10:07

AndriesWijma
Member
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 586

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Voor Fryslân heb ik een nieuw overzicht gemaakt van grootste plaatsen (versie voor
LibreOffice of Excel.

In OSM is op dit moment alleen Leeuwarden (met ca. 92 duizend inwoners) aangegeven met place=city.
De nr. 2 t/m 15 in de lijst (tussen 45 en 7 duizend inwoners)  plus nr. 17 (Buitenpost, 5762 inwoners) zijn aangegeven met place=town.

Ik zou dan nr. 16 en 18 t/m 21 (tussen 6 en 5 duizend inwoners) nog willen toevoegen als 'town'. Dat zijn ook daadwerkelijk dorpen met een regionale functie en een aardig winkelcentrum.

OSM-wiki over town: "Towns normally have a good range of shops and facilities which are used by people from nearby villages."
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dtown).
Nederlandse Wikipedia over town, o.a.: "Een town varieert in het algemeen tussen een paar honderd tot enkele duizenden inwoners..." en "In het Nederlands is er geen letterlijke vertaling voor town, naargelang de omvang en het karakter van de betreffende plaats kan het als dorp of stad worden vertaald."

Offline

#74 2017-12-29 14:51:32

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,100
Website

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Om wat eenvoudiger diverse tabellen en andere gegevens te kunnen presenteren, én als toekomstige hulp voor anderen die tegen dit probleem aanlopen, heb ik een wiki gemaakt. Voel je vrij om daar naar hartelust zaken aan toe te voegen die de discussie kunnen helpen en verduidelijken.
Bij het bestuderen van de aantallen schrok ik nl. nogal van het aantal place=hamlet tags (3000+ !!) waarvan 200+ wel een population=* heeft, maar het merendeel dus niet!
En er zijn dus ook nog ruim 500 place=village zonder inwoners.

===
Edit: corrrectie aantallen

Last edited by marczoutendijk (2017-12-29 14:54:27)


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#75 2017-12-29 18:07:54

byckel
Member
Registered: 2014-12-24
Posts: 34

Re: Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Ik heb hier al eens eerder over zitten filosoferen. Ik denk dat puur inwoneraantal niet een goede maatstaf is. Historische begrippen al helemaal niet, we karteren het heden.
Je moet breder kijken. Naar de functie die de plaats heeft. Aspecten waar aan te denken valt: religie,onderwijs,winkels,horeca,cultureel aanbod/verenigingsleven,openbare functie,werkgevers,

Ik kom dan op de volgende profielen:

place=hamlet
* Boerderijen en huizen. Eventueel aanwezige aktiviteit vooral gebaseerd op toeval.

place=village
* Een kerk, veelal van de in de regio meest voorkomende stroming
* Basisschool en/of kinderdagverblijf
* Beperkte, voornamelijk lokale middenstand
* een of een paar cafe(s)/cafetaria(s)
* Optredens lokale groepen, incidentele filmvertoningen, enkele gangbare verenigingen (bijv. voetbal)
* Gemeenschapshuis, huisartsenpraktijk
* Voornamelijk lokale bedrijvigheid

place=town
* Meerdere kerken, een enkele ook in een andere stroming dan gebruikelijk
* Hoofdvestiging middelbare school
* Minstens 1 aaneengesloten winkelgebied met ruime winkelkeus, ook in niet-levensmiddelen
* Verschillende goede restaurants/keus uit allerlei cafes/ een nachtclub met regionale allure
* Klein theater/bioscoop/filmhuis, regelmatig optredens bekende artiesten, royale keus uit sport en creatieve aktiviteiten
* Hoofdplaats gemeente, politie, professionele brandweer, klein regionaal ziekenhuis
* Bedrijventerreinen met enkele grote of meerdere middelgrote bedrijven

place=city
* Gebedshuizen voor uiteeenlopende religies, ook voor kleine stromingen
* Hoger onderwijs (Hogeschool/Universiteit)
* Groot winkelaanbod, meerdere winkelcentra/outlets
* Uitgebreid(e) en modern(e) uitgaansgebied(en), zeer grote diversiteit
* Grote bioscopen/theaters, publiekstrekkers, bekende sportclubs, bijeenkomsten van niet-gangbare belangengroepen.
* Eigen gemeente, landelijk bekend ziekenhuis
* Uitgebreide industriele/bedrijven gebieden met internationale ondernemingen

Bij het bestuderen van de aantallen schrok ik nl. nogal van het aantal place=hamlet tags (3000+ !!)

Gebaseerd op mijn ervaringen hier in de omgeving zijn er vooral (uit een import) veel villages die dat heel duidelijk niet zijn. Meer dan een straat met een paar huiizen is er niet. Dus het aantal is denk ik eerder te laag dan te hoog.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB