OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2017-08-18 16:08:15

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,469

Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Hoe het beste te taggen in OSM?

Bij een verkeersbord hangt wel eens Uitgezonderd landbouwverkeer onder.

Mijn vraag: wat is nu precies landbouwverkeer volgens de Wet?


Nu kwam ik gelijk deze site tegen van de Politie.
https://webapps.politieacademie.nl/nasl … ouwverkeer
of valt er nog meer onder landbouwverkeer?


Het tractorsymbool op Nederlandse verkeerborden is een verzameling van vervoersvormen.
60px-Nederlands_verkeersbord_C8.svg.png
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Is daar een lijst van?

Toevoeging RVV

motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

Het OSM wiki tracktorsymbool, 20px-Sinnbild_Traktor.svg.png Heeft een ander betekenis dan het Nederlandse verkeersbord.
We kennen een
KEY
agricultural=*
Legal access restriction for agricultural motor vehicles (e.g., Wikipedia-16px.png tractors) that have additional restrictions (e.g., a 25 km/h speed limit).
Hier worden motorisch landbouwvoertuigen mee bedoeld.


We kennen ook
VALUE
*=agricultural
There is also a tag access=agricultural which means "Agricultural traffic" (or traffic for agricultural purposes) which can but not necessarily is performed using agricultural vehicles.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access
Dit begrip is ruimer, het gaat om die vervoersmiddelenen, die voor het uitvoeren van het beroep gebruikt worden, dat kan dus fiets auto etc, zijn.


Welke kunnen we nu het beste gebruiken bij uitgezonderd landbouwverkeer op het onderbord?

Wat voor tagcombinatie gebruiken bij NL tracktor symbool?https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL: … eersborden

Last edited by Allroads (2017-08-18 16:46:26)

Offline

#2 2017-08-19 13:15:11

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 472
Website

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Dit is inderdaad wel een lastige:

er wordt al jaren gesproken over het kentekenen van landbouwtrekkers en in samenhang daarmee het verhogen van de maximumsnelheid naar 40 km/u. Dat is eind vorig jaar op het laatste moment weer niet doorgegaan:
https://www.verkeerspro.nl/rijschool/20 … tractoren/

De omschrijving bij het aangehaalde bord C8 is

RVV, Bijlage 1 wrote:

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

En bromfietsen (waaronder snorfietsen..) horen daar inderdaad niet bij.

Volgens mij kom je dan voor de rijkweidte van het tractorsymbool uit op de volgende opsomming uit het RVV:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2 … _Artikel22

RVV wrote:

Artikel 22, lid c
Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
    c. voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, 25 km per uur;

Die verwijzing in het RVV (met gedragsregels) leidt dan weer naar de voertuigeisen in de aangehaalde Regeling Voertuigen (die net als het RVV onder de Wegenverkeerswet hangt):

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2 … Artikel1.1

Regeling Voertuigen wrote:

Artikel 1.1, lid 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
[...]
motorrijtuig met beperkte snelheid: motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

    a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

    b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe … ijbewijs-t  worden de volgende voorbeelden gegeven:

Rijksoverheid.nl wrote:

Voertuigen met een beperkte snelheid mogen niet harder dan 25 of 45 kilometer per uur. Voorbeelden van deze voertuigen zijn wegtreintjes, een vorkheftruck en SRV-wagens.

Het zijn dus echt een beetje de 'bijzondere gebakjes'. Je kan je denk ik afvragen in hoeverre dat echt goed te taggen is en in hoeverre dat ook de moeite is.

Maar als er goede en duidelijke suggesties zijn, dan is dat natuurlijk mooi smile

Offline

#3 2017-08-19 17:02:24

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,469

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Gedachtes:
De snelheid meenemen in de string, motor_vehicle:maxspeed_limit:25=no
of moet het in de trant van motor_vehicle=no @ (maxspeed_limit [25])

Ik hou er van om het zo direct mogelijk het bord te vertalen.
Als het dan in een preset staat is het makkelijk meenemen.

Snelheidswijziging tractoren.
Bij wijzigen verkeersbord is het dan makkelijker mee te nemen op basis van traffic_sign taglandbouwverkeer, als alle vervoersmiddelen bedoeld zijn.
kom ik uit bij
vehicle=agricultural

Nu zie ik soms een paar opsommingen.

Offline

#4 2017-08-19 21:56:28

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 1,284

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Persoonlijk denk ik dat de ter plekke doende landbouwvoertuigen van welke geaardheid of gender ook zich weinig zullen aantrekken van de routeermogelijkheden van OSM en daarmee de route naar hun werkplek laten bepalen.

Ontaardt deze aanvankelijk pragmatische discussie langzaam niet tot een academische?

Offline

#5 2017-08-20 12:34:47

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,469

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Routering landbouwvoertuigen, dat ben ik met je eens. Hoewel wij vroeger met de tractor op vakantie gingen. Kaart er bij en vaak vastrijden, zelfde probleem heeft de brommobiel met de C9 borden, dei soms raar geplaatst staan, eenmaal op de kruising is het provinciaal en die zet daar een bord. Geen vooraankondiging op de gemeentelijke weg.

Maar de tagger komt deze borden tegen en geeft er een eigen draai aan, wil het toch taggen en dan komen er tags op die weer invloed hebben op andere vervoersvormen, zodat het voor deze vormen niet kloppend is.
Een grote fout is motorvoertuigen te vertalen naar alleen de OSM tag motor_vehicle, waar je mofa moped te kort doet.

Ik ben van mening, als ik een kruising met borden tag, dat ik dat juist moet doen, zodat ik andere niet de gelegenheid geef het nog eens over te doen. (Wederom verdiepen in de situatie, wat bij elkaar opgeteld meer tijd kost, zonde).
Dan moet ik er even wat meer tijd in stoppen op dat kruispunt, maar als de wiki niet gelijk duidelijk is en presets niet compleet of default ingebakken tags heeft, moet je nog teveel nadenken of het klopt. Voor alle vervoersvormen.
Dan kom je tot de conclusie, dat alles nog niet goed uitgewerkt is.
En ook ik steken laat vallen.


Academisch:

Nee,
Wil je de wiki goed hebben, dan zal je dieper op de materie moeten ingaan, vandaar mijn topic vragen.

Verkeersbord, over welke voertuigen hebben we het? Dat is de kern. Hoe een tag eraan geven.

Omdat ook https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL: … eersborden niet compleet is. Zal dat de kwaliteit van taggen niet bevorderen.

Ik begrijp best dat velen daar geen zin in hebben, dit te doorgronden, maar als enkele dat doen kunnen de andere wel gebruik maken van en beter uitgewerkte wiki. Nu zijn de 25 km vervoersmiddelen niet goed verwerkt!

Nu ik gebruik maak van de road style, waarbij je de access van alle vervoersvormen zie, zie je de niet kloppende combinaties bij verkeersborden, die ingevoerd zijn.

Net kwam ik een motor_vehicle=no en horse=no tegen. Dan vraag je je af welk bord is dat.
Waarom is het zo getagd, de weg opgeknipt, heeft een eerdere tagger het er op gezet, zijn er borden verandert of is het onwetendheid van de tagger, foutje, plakfoutje?
Spiek je op internet, dan blijkt daar een C12 bord te staan. Het klopt dus niet.

Last edited by Allroads (2017-08-20 13:06:09)

Offline

#6 2017-08-20 13:13:41

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,469

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Allroads wrote:

landbouwverkeer, als alle vervoersmiddelen bedoeld zijn.
kom ik uit bij
vehicle=agricultural

Nu zie ik soms een paar opsommingen.

Nu ik er verder over na denk.
Als je alleen over landbouwverkeer praat dan klopt het, maar als je uit gaat van "Uitgezonderd landbouwverkeer" bij een verkeersbord moet je alleen de vernoemde categorieën benoemen.

Zet je dan bijvoorbeeld vehicle=agricultural, dan zet je het voor de bicycle op slot, wat vaak niet overeen komt met de situatie.

Last edited by Allroads (2017-08-25 10:08:52)

Offline

#7 2017-09-03 11:47:42

multimodaal
Member
From: zuidelijk Rijnland
Registered: 2015-11-10
Posts: 472
Website

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Allroads wrote:

Gedachtes:
De snelheid meenemen in de string, motor_vehicle:maxspeed_limit:25=no
of moet het in de trant van motor_vehicle=no @ (maxspeed_limit [25])

Ik hou er van om het zo direct mogelijk het bord te vertalen.
Als het dan in een preset staat is het makkelijk meenemen.

Snelheidswijziging tractoren.
Bij wijzigen verkeersbord is het dan makkelijker mee te nemen op basis van traffic_sign tag

Beetje late reactie, maar ik ben het hier eens met Allroads: als er borden staan, laten we die dan zo goed mogelijk vertalen en in mijn inschatting in mijn eerdere mail (waarbij ik me nog afvroeg of het wel de moeite is) ging ik er nog van uit dat we hier een hele opsomming van typen voertuigen moeten gaan maken om er invulling aan te geven ("svr=no.." ).

Maar het kan inderdaad veel beter - want gelijk aan de wettelijke definitie- door gewoon de toegestane constructiesnelheid te taggen op een van de twee door Allroads voorgestelde manieren (heb zo snel geen voorkeur tussen de twee). Dat is eenduidig en in overeenstemming met de bebording en voorkomt dat verschilelnde mappers er al te verschillende varianten op na gaan houden die dan weer niet overeenkomen met de wettelijke situatie.


Allroads wrote:

landbouwverkeer, als alle vervoersmiddelen bedoeld zijn.
kom ik uit bij
vehicle=agricultural

Nu zie ik soms een paar opsommingen.

Dit kan ik geloof ik niet helemaal volgen, kan je toelichten wat je bedoelt?

Offline

#8 2017-09-03 23:17:29

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,469

Re: Landbouwverkeer, NL:C8 en OSM agricultural.

Voorbeeld:
Als boeren percelen hebben aan een weg met aan beide kanten een C1 bord en onderbord Uitgezonderd landbouwverkeer.
Dan moet de boer naar het perceel niet alleen om te bewerken met de tractor maar ook met de auto fiets of ander vervoersmiddel naar keuze om zijn agrarisch taak uit te voeren, daarnaast zijn er ook keurende instanties of loonbedrijven die bij het perceel moeten zijn. Tevens zijn er oogsten, die met de hand moet worden geoogst, daar zijn plukkers voor nodig die komen per fiets auto etc. Alle voeren een agrarische taak uit.

vehicle=agricultural, *=agricultural toegang met voertuig om een agrarisch taak uit te voeren. (or traffic for agricultural purposes)

agricultural= toegang met een tractor (25km) hier mag je ook met de tractor en caravan langs om te gaan kamperen.

agricultural=agricultural toegang met tractor om een agrarische taak uit te voeren.

C1, ook hoort de way horse=agricultrural te krijgen. Valt niet onder vehicle.

Is het landbouwverkeer, de omschrijving is cruciaal.

Met dank aan it's so funny en eosfoto, om deze hoek te controleren.

Fietspad G12a landbouwverkeer toegestaan
thumb-2048.jpg
bicycle=yes
foot=yes
highway=cycleway
horse=agricultural
mofa=yes
moped=designated
name=Voerenweg
note=landbouwverkeer toegestaan
traffic_sign=NL:G12a
vehicle=agricultural
fietspadagricultural.png
Kon nog een onderbord OB?? voor landbouwverkeer toegestaan vinden.
Hier zouden bicycle en mofa ook designated moeten zijn. (Heb hier de dvdhoven oude stijl gebruikt.)
Fietspad en zone 60, hoe hard mag een auto rijden? ;-)
Paard landbouwverkeer, je moet toch ploegen.

C12 landbouwverkeer toegestaan
thumb-2048.jpg
double_tracked_motor_vehicle:backward=agricultural
highway=track
mofa:backward=yes
moped:backward=yes
motor_vehicle:backward=agricultural
motorcycle:backward=agricultural
name=Scheelbergsweg
note=landbouwverkeer toegestaan
tracktype=grade3
traffic_sign:backward=NL:C12
c12landbouwverkeer.png

Rekening houden bij C borden dat het maar van 1 kant geldt. Dus forward backward gebruiken.
Het is mogelijk om met de auto uit 1 van de paden te komen, niet zijnde agrarisch doel.

Helaas is het met de huidige mogelijkheden niet mogelijk de presets zo te maken dat je simpel en verandering voor alle voertuigen kan maken om het om te zetten naar forward of backward. (Vele keuzes zelf moeten maken, werkt fouten in de hand.)

Last edited by Allroads (2017-09-04 17:44:47)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB