You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2017-07-10 17:35:53

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Basisregistratie Topografie (BRT)

Met ingang van 6 juli 2017 kunnen wij de BGT en BRT voor Openstreetmap gebruiken.

Via mail hebben we een bevestiging ontvangen, met de volgende bewoording.

Zoals zojuist telefonisch besproken kunnen we vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu instemmen met de wijze van bronvermelding en het gebruik van de licentie ODbL

Het materiaal is beschikbaar onder een CC-BY 4.0 licentie. Die licentie kent twee voorwaarden: naamsvermelding en geen aanvullende restricties.

Na een gesprek met het Kadaster (bezoek kantoor Zwolle) en telefonisch contact met Ministerie van Infrastructuur en Milieu en toetsing door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met het volgende resultaat:

1. Aan de eerste voorwaarde, naamsvermelding, is voldaan door het opnemen van BGT BRT materiaal op de volgende pagina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Con … GT_.2F_BRT

2. Ten aanzien van de tweede voorwaarde, geen aanvullende restricties, gaf het Kadaster aan dat het CC-BY 4.0 datamateriaal gebruikt mag worden om OSM bij te werken.

Dank aan de deelnemende overheden, die ervoor hebben gezorgd dat het materiaal onder een open licentie ter beschikking is gekomen. In het bijzonder dank aan het Kadaster en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die het mogelijk heeft gemaakt om dit materiaal te gaan gebruiken ten behoeve van OSM. Tevens dank aan de bronhouders voor het verzamelen van het materiaal.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu verantwoordelijk voor de BGT en BRT.

BGT:
BGT Kadaster
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nationaal Georegister
(Interessant is de laag omtrekgericht, die transparant is)

BRT:
BRT Kadaster
Basisregistratie Topografie (BRT) Nationaal Georegister

Lagen zijn zichtbaar als je ver ingezoomd bent.
__________________________________________________________________________________________________________

Eerder topic over de BGT
In dit topic is er een post naar een wikipagina.

BGT Wikipagina (persoonlijke pagina, die verplaatst kan worden).Hoe gaan we nu verder?
Welke afspraken moeten we met elkaar maken?

__________________________________________________________________________________________________________

Fouten in de BGT en BRT kan je aangeven op:

https://verbeterdekaart.kadaster.nl


Edit: 21-07-2020
Na contact productmanager van het Kadaster
Verandering beeldmateriaal in datamateriaal
Verandering verantwoordelijkheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Last edited by Allroads (2021-02-10 11:26:10)

Offline

#2 2017-07-10 17:58:00

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,711

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Goed werk geleverd!
Dank voor de inzet van beide partijen

Offline

#3 2017-07-10 18:33:03

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

+1!

Offline

#4 2017-07-10 20:04:41

fsteggink
Member
From: Utrecht
Registered: 2010-02-13
Posts: 240
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Bedankt voor de notificatie, Allroads. Ik wil iedereen graag op het hart drukken om de BGT en de BRT op een verstandige wijze te gebruiken. Beide datasets bevatten de nodige valkuilen. In het kort:
* De BRT zal altijd 1 a 2 jaar oud zijn. De updatecyclus is weliswaar 1 jaar, maar je moet niet vergeten dat het beeldmateriaal ook al een bepaalde ouderdom heeft. De BRT release van afgelopen maand (2017R06) is voor iets meer dan de helft op beeldmateriaal 2016 gebaseerd en iets minder dan de helft op beeldmateriaal 2015.
* Wat de BGT betreft: de updatecyclus bij de meeste gemeenten moet nog gestalte krijgen. Ik heb hier geen goed inzicht in hoe ver iedere gemeente is en in hoeverre de updates in de BGT echt updates zijn, of foutcorrecties. Ook bevat de BGT nog veel tijdelijke data (transitie) en hebben de meeste gemeenten er vooralsnog voor gekozen de plustopografie en optionele attributen niet in te vullen.

Verder ben ik enigszins bevreesd voor de nodige affaires zoals we die op de valreep van 2015 en een groot deel van 2016 hebben meegemaakt. Ik wil geen namen noemen, maar de meesten weten waar ik het over heb. Ook al is het "legaal", ik denk dat het verstandig is om er actief op toe te zien geen imports toe te staan. Het is een hell of a job om een goede tagging te bedenken. En afgezien daarvan nog veel meer werk om data op een goede manier te importeren. De BAG is vele malen makkelijker, omdat het op losse gebouwen gaat, maar jullie zullen vast weten dat het daar ook al lastig is om "bij" te blijven.

Misschien is het niet leuk om te horen, maar voor de geoprofessional heeft het (al dan niet klakkeloos) toevoegen van de BGT aan OSM weinig toegevoegde waarde. Hij/zij gebruikt het liefst de data zo dicht mogelijk bij de bron. De BGT (en BRT) loopt per definitie achter de feiten aan en OSM dus ook. Vraag dus goed af voor wie je het doet. Bepaal waar de grens ligt voor wat van toegevoegde waarde is voor OSM. Zelf denk ik dat het detailniveau van OSM goed genoeg is voor de huidige toepassingen. Gebruik dus de BGT en BRT om OSM te "complementeren", zodat de algehele kwaliteit van OSM nog verder omhoog gaat.

Offline

#5 2017-07-10 21:02:48

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 425

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Geweldig werk geleverd van beide kanten!

Mee eens dat een volledige import niet zinvol is. Zitten er bepaalde subsets van data in de BGT die we zouden kunnen importeren? Alle bankjes (hoewel die niet verplicht in de BGT staan) bijvoorbeeld?

Geldt bovenstaande ook voor ImGeo? Het is mij niet helemaal duidelijk hoe die van BGT verschilt.

Offline

#6 2017-07-10 21:04:36

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

fsteggink wrote:

Bedankt voor de notificatie, Allroads. Ik wil iedereen graag op het hart drukken om de BGT en de BRT op een verstandige wijze te gebruiken. Beide datasets bevatten de nodige valkuilen. In het kort:
* De BRT zal altijd 1 a 2 jaar oud zijn. De updatecyclus is weliswaar 1 jaar, maar je moet niet vergeten dat het beeldmateriaal ook al een bepaalde ouderdom heeft. De BRT release van afgelopen maand (2017R06) is voor iets meer dan de helft op beeldmateriaal 2016 gebaseerd en iets minder dan de helft op beeldmateriaal 2015.
* Wat de BGT betreft: de updatecyclus bij de meeste gemeenten moet nog gestalte krijgen. Ik heb hier geen goed inzicht in hoe ver iedere gemeente is en in hoeverre de updates in de BGT echt updates zijn, of foutcorrecties. Ook bevat de BGT nog veel tijdelijke data (transitie) en hebben de meeste gemeenten er vooralsnog voor gekozen de plustopografie en optionele attributen niet in te vullen.

Verder ben ik enigszins bevreesd voor de nodige affaires zoals we die op de valreep van 2015 en een groot deel van 2016 hebben meegemaakt. Ik wil geen namen noemen, maar de meesten weten waar ik het over heb. Ook al is het "legaal", ik denk dat het verstandig is om er actief op toe te zien geen imports toe te staan. Het is een hell of a job om een goede tagging te bedenken. En afgezien daarvan nog veel meer werk om data op een goede manier te importeren. De BAG is vele malen makkelijker, omdat het op losse gebouwen gaat, maar jullie zullen vast weten dat het daar ook al lastig is om "bij" te blijven.

Misschien is het niet leuk om te horen, maar voor de geoprofessional heeft het (al dan niet klakkeloos) toevoegen van de BGT aan OSM weinig toegevoegde waarde. Hij/zij gebruikt het liefst de data zo dicht mogelijk bij de bron. De BGT (en BRT) loopt per definitie achter de feiten aan en OSM dus ook. Vraag dus goed af voor wie je het doet. Bepaal waar de grens ligt voor wat van toegevoegde waarde is voor OSM. Zelf denk ik dat het detailniveau van OSM goed genoeg is voor de huidige toepassingen. Gebruik dus de BGT en BRT om OSM te "complementeren", zodat de algehele kwaliteit van OSM nog verder omhoog gaat.

Helemaal mee eens! Laten we in godesnaam niet lukraak gaan importeren en al helemaal geen bankjes yikes

Offline

#7 2017-07-10 21:36:43

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 425

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Bankjes was even als willekeurig voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde typen objecten in de BGT zitten waar we wel gebruik van zouden willen maken?

Offline

#8 2017-07-10 22:31:27

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Voor mij is het eerst startende project:

Wegen recht leggen/rond leggen op basis van de BGT WMTS layer omtrekgericht bovenop de luchtfoto actueel.

Er ligt veel scheef, links rechts afwijkend.

Te samen met de layer maaiveld hillshade AHN van ESRI, liefst AHN3 (persoonlijke toestemming aanvragen.)

Dit is de basis combinatie , die iedereen zou moeten gebruiken om wegen te verbeteren.

De routelijn midden op de wegas leggen. Dit zou een topografische kwaliteit verbetering zijn.

Is het verstandig om bij wegen recht gelegd op basis van deze combinatie een sourcetag op de way te gebruiken? source=BGT:modified of distracted of anderzins.

Zodat we kunnen zien, wat er allemaal al gedaan is.

T-splitsing_3_punt.png
T spitsing met drie nodes om tussen de wegkanten midden weg te bepalen.
En dan de kruising te verschuiven zodat het haaks matched.
Mijn ervaring is dat je ingezoomd het beste een kruising goed kan leggen en dan naar de volgende kruising kan gaan.
Daarna de weg tussen de kruisingen aanpakt.

Haakse hoek ook haaks intekent en niet zoals je rijdt, de bocht afsnijdt.
Dezelfde methodiek.
Haakse_bocht.png

Last edited by Allroads (2017-09-08 19:51:38)

Offline

#9 2017-07-10 23:59:23

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 884

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ik ben begonnen in mijn buurt BGT standaard layer te gebruiken, om met name paden te verbeteren die op de luchtfoto's deels schuil gaan onder bomen. Lokale kennis blijft belangrijk, omdat de BGT inderdaad nogal eens wil achterlopen bij de actualiteit.
Dank dat we dit nu kunnen gebruiken.

Offline

#10 2017-07-11 00:31:52

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,711

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

fsteggink wrote:

Gebruik dus de BGT en BRT om OSM te "complementeren", zodat de algehele kwaliteit van OSM nog verder omhoog gaat.

Geheel met de woorden van Frank eens, import lijkt mij tot nader order niet gewenst. De wmts layer is voldoende om lokaal te kunnen corrigeren waar nodig.

Offline

#11 2017-07-11 06:19:52

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Hebben we niet een tag 'sidewalk' om een aan de weg liggend trottoir aan te duiden. Alle stoepen apart mappen lijkt me moeizaam en routeringsfoutgevoelig.

Dit terzijde.

Offline

#12 2017-07-11 07:21:11

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,591

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ja, die tag sidewalk zit standaard in de template van JOSM voor de footway. Helaas staat die bovenaan, waar in andere templates de name staat.
Bij aan de weg liggende trottoirs is het - naar mijn idee - inderdaad niet nodig de voetpaden apart te mappen. Wel als ze gescheiden zijn door parkeerplaatsen, groenstroken, etc. Ik kom nog al eens in de problemen als ik een voetpad map, dat een zijweg vormt van een weg, waarvan de trottoirs gescheiden zijn van de weg en die niet ingetekend zijn. Je moet dan het zij-voetpad over de groenstrook of parkeerplaats heen verbinden aan de weg, wat niet klopt met de werkelijkheid.


Dick van den Hoven

Offline

#13 2017-07-11 10:09:26

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Math1985 wrote:

Geldt bovenstaande ook voor ImGeo? Het is mij niet helemaal duidelijk hoe die van BGT verschilt.

Bovenstaand geldt niet voor ImGeo.


ImGeo database is veel groter, niet verzameld alleen bij de bronhouders beschikbaar.

BGT is een deel uit de database van de verschillende bronhouders. Centraal verzameld, deze verzameling heet BGT, daaraan wordt de licentie gehangen.

Offline

#14 2017-07-11 12:43:09

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

HenkL wrote:

........BGT standaard layer te gebruiken, om met name paden te verbeteren

Het is beter om de omtrekgericht layer te gebruiken, deze is transparant, dan valt veel sneller BGT en luchtfoto verschillen op en kan je zien waar het pad het bos uit komt op BGT en luchtfoto op elkaar aansluiten.

Last edited by Allroads (2017-07-11 12:56:37)

Offline

#15 2017-07-11 14:05:33

HenkL
Member
From: Groningen - NL
Registered: 2015-09-07
Posts: 884

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Goede tip, Allroads. Alleen heb ik gemerkt dat diverse kleinere paadje ontbreken op de omtrekgerichte layer, en wel zichtbaar zijn op de standaard (als 'uitsparing') en de lijngerichte layer. Och, kwestie van een beetje afwisselen om 'alles' goed te zien.

Offline

#16 2017-07-11 14:44:38

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

HenkL wrote:

.....om 'alles' goed te zien.

Je kan ook spelen met opacity, dan knallen de kleuren van de BGT laag niet zo van het scherm af.
Bij omtrekgericht de kleur van o.a. gebouwen, rood, is best heftig.
Maar ook voor de standaard laag. Ergens 30-40% zetten.

opacity_setting.png

Offline

#17 2017-07-11 20:04:03

ArjanO
Member
Registered: 2012-05-11
Posts: 51

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Is het mogelijk om deze BGT laag toe te voegen aan PotLatch2?

Offline

#18 2017-07-12 15:15:54

menzo2003
Member
Registered: 2016-12-12
Posts: 40

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Dit is top. Je kan nu goed zien dat de Amsterdamse grachten best grof/slecht zijn ingetekend.

Offline

#19 2017-07-12 16:00:40

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Dan kan je de vraag stellen, ga je het overtekenen of neem je belijning over uit een bestand?

Offline

#20 2017-07-12 16:45:28

menzo2003
Member
Registered: 2016-12-12
Posts: 40

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ik denk dat ik begin met overtekenen als ik toch ergens bezig ben.

Offline

#21 2017-07-13 05:40:56

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,302
Website

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Goed gedaan Allroads. Het heeft je wat tijd en moeite gekost maar het is je nu toch gelukt toestemming te krijgen. Klasse. Dat was de eerste stap om uberhaupt iets met deze bronnen te doen.  Dan is nu dus de vraag wat we er mee kunnen en willen doen.

Ik kan me ook helemaal vinden in de woorden van Frank. Ik zie een import en de bijbehorende actualisatie niet snel gebeuren. Dat neemt niet weg dat we er toch wel wat aan kunnen hebben. Om dat goed te kunnen beoordelen moeten we ons verdiepen in die bronnen. Wat is het, hoe is het vastgelegd, wat is het detailniveau etc. etc. Ik denk dat dat de eerst volgende stap is.

We zouden een lijstje kunnen maken met linkjes naar documentatie, layers etc.  Voor de techneuten zou het kunnen helpen om postgresql/postgis database te installeren met een databasedump van NLextract daarin geladen.  Dan kun je de data met Qgis visualiseren voor een beter inzicht.

Is het een idee om met een aantal geïnteresseerden eens bij elkaar te komen en te brainstormen hierover? Geen mapping party maar een BGT/BRT party?

Offline

#22 2017-07-13 07:19:56

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 425

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Hoe krijgen jullie de BGT-laag in JOSM?

Offline

#23 2017-07-13 09:06:11

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

De link van deze pagina invoegen.

WMTS BGT pagina

http://www.nationaalgeoregister.nl/geon … 8f61b9a319


of


https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?SERVICE=WMTS&request=GetCapabilities

Hier heb je alle lagen. Je moet wel weten, welke je mag gebruiken.

Last edited by Allroads (2017-07-13 09:08:55)

Offline

#24 2017-07-14 22:14:26

Math1985
Member
Registered: 2009-04-17
Posts: 425

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Ik krijg het nog steeds niet werkend, welke gebruik je uit die tweede? De bgtlijngericht en bgtstandaard lagen geven bij mij een lege kaart.

Offline

#25 2017-07-14 23:17:33

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 3,314

Re: BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Welke JOSM gebruik je, een tijd geleden kregen we het ook niet werkend, lag toen aan de certificaten.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58039
en kijk ook in de link van de luchtfoto.
https://forum.openstreetmap.org/viewtop … 31#p641331

Offline

Board footer

Powered by FluxBB