You are not logged in.

#1 2017-01-31 15:49:06

DenisJu
Member
From: Albania
Registered: 2015-08-20
Posts: 3
Website

[OSM-Tirana] latest mapping status!

Përshëndetje gjithëve,

në këtë postim do mundohem të paraqes gjëndjen aktuale të osm-mapping të qytetit (+rrethina) të Tiranës.
Gjithashtu, ky postim mund të përdoret edhe për ndryshimet e kategorive të ndryshme që mund të bëhen si plankategori të kartografisë në hapat e mëtejshëm.

Në kategoritë e mëposhtme:

 • highways (pothuajse është në versionin e parë të përfundimit total)

 • motorway

 • primary

 • secondary

 • tertiary

 • unclassified

 • residential

 • service

 • etj

 • places (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime)

 • suburban

 • etj

 • emergency (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime)

 • ambulance station

 • firestation

 • amenity (pjesërisht; mungojnë shumë emërtime dhe ato aktualet duhen verifikuar)

 • education (school, college, kindergarden, university, library, etj)

 • healthcare (hospital, pharmacy, social facility, veterinary, dentist, doctors, clinic, etj)

 • financial (bank, atm)

 • entertainment (theatre, art centre, casino, social centre, community centre, cinema, nightclub, stripclub, etj)

 • transportation (bus station, bus terminal, taxi, bicycle parking, bicycle station, bicycle rental, camping, etj)

 • tourism (pjesërisht; për ato ekzistueset mungojnë informacione të sakta dhe verifikimi i tyre!!!)

 • hotels, motels, hostels, camp site, attractions etj

 • buildings

 • me këtë kategori për mendimin tim mund të vazhdohet kur ka një infrastrukturë të rregullt rrugore me emërtimet e rrugëve

 • sistemi i adresave është problem në vehte që ndoshta duhet diskutuar më vonë

kategoria "highway" pothuajse është në përfundim e sipër. Ka disa muaj që merrem me të dhe mungon vetëm proçesi "fine tunning" me disa verifikime aktuale në terren, veçanërisht kryqëzimet e mëdha (footway, pedestrian crossing, traffic signal, etj). Dhe ky proçes është në punë intensive.

Kam renditur kategoritë sipas rëndësisë së tyre për gjendjen aktuale që gjendet harta e Tiranës.

Mendoj që ky përshkrim të shërbej edhe si orientues i proçesit të kartografimit të OSM-Tirana.

Map Features mund ti gjeni këtu.

osm wiki-in e gjuhës shqipe do mundohem të strukturoj edhe hapat e parë për mapper-at e rinj dhe një hyrje fillestare në programin josm dhe pse ta përdorim atë që në fillim.

(diskutimi është i hapur!) smile

Regards
Denis

Offline

Board footer

Powered by FluxBB