You are not logged in.

#1 2016-06-04 21:09:46

gvil
Member
Registered: 2013-07-29
Posts: 26

Statistika pokritosti cestnega omrežja OSM Slovenije

https://www.mapbox.com/data-platform/country/#slovenia

Vsekakor je zanimiva primerjava z ostalimi državami.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB