You are not logged in.

#76 2017-02-23 11:47:16

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Dank @Allroads voor de verwijzingen!
Interessante ontwikkelingen allemaal.

In Den Bosch en in Eindhoven wordt met geen woord gesproken over de schrijfwijze van de straatnamen.

Of dan daarmee automatisch wordt teruggevallen op de algemene voorschriften zoals vastgelegd in de eerdergenoemde spellingwet, kan ik niet beoordelen.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#77 2017-02-23 12:43:03

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,893

Re: Straatnamenproblematiek

Allroads wrote:

Fout klein letter gebruik valt dat onder artikel 11?

Ik vroeg mij hier dus af, of met dit artikel ze "niet verplicht" zijn om fouten te herstellen, omdat het er al zo lang in staat, zoals klein letter gebruik.
Of ze "de Fjord" mogen laten staan of in de BAG "De Fjord" moeten vermelden.
Nu in het tijdperk van opendata, fouten bij de bronhouder ijlen door bij gebruikers van open data wereld wijd.
Maatschappelijk verantwoord horen dan al deze fouten opgelost te worden.

Uit artikel 11
"Het is niet zinvol bij de invoering van de verordening te eisen"
Hier wordt verordening genoemd niet het veranderen van de Wet, zoals Spellingwet


Bij Zwolle zie je dan ook twee documenten:
Reglement en een verordening.

Volgens mij wel, want Zwolle geeft aan: "Elke naam dient met een hoofdletter te beginnen, ook als de naam met een voorvoegsel begint."
Dat staat onderaan bij de "Artikelsewijze Toelichting, Toelichting op artikel 3".

In reglement staat juist die zin van hoofdlettergebruik.
Ook deze toelichtingszin.

Artikel 11 in de verodening


Ook makkelijk om binnen zo'n verordening (pagina) met ctrl-f op hoofd(letter) namen of iets dergelijks te zoeken.
i.p.v hele document te lezen.

Offline

#78 2017-02-23 13:38:29

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,893

Re: Straatnamenproblematiek

marczoutendijk wrote:

.

In Den Bosch en in Eindhoven wordt met geen woord gesproken over de schrijfwijze van de straatnamen.

Den Bosch Verordening:
"Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.
Dus er zijn ook nog uitvoeringsvoorschriften, wat in Zwolle beschreven staat, is dit het Reglement (uitvoeringsvoorschrift)?
In de verordening Zwolle ook zo vermeld.
18.
Uitvoeringsvoorschriften:
nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

In de toelichting in de verordening Den Bosch;
Toelichting op de administratieve uitvoeringsvoorschriften
Algemeen
Het rapport ‘Adres onbekend’ van het Overlegorgaan RAVI, bijlage D, en het handboek Basisregistratie Adressen en Gebouwen is in nauwe samenwerking met de VNG opgesteld. Hiermee is de administratieve organisatie op hoofdlijnen vastgesteld. Een gemeente kan dit desgewenst aanvullen in aansluiting op de in haar organisatie geldende omstandigheden. Daarnaast kunnen onderdelen uit het VNG-handboek ‘Benoemen, nummeren en begrenzen’ worden gebruikt. Daarbij moet worden gedacht aan bepalingen die verband houden met bijvoorbeeld binnengemeentelijk gebruik, levering aan externe instanties, meervoudig gegevensgebruik en dergelijke.


Of dan daarmee automatisch wordt teruggevallen op de algemene voorschriften zoals vastgelegd in de eerdergenoemde spellingwet, kan ik niet beoordelen.

Uitvoeringsvoorschriften en andere documentatie worden ook aangehaald.

Last edited by Allroads (2017-02-23 13:39:50)

Offline

#79 2017-02-23 16:01:58

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Commodoortje wrote:

In principe is de BAG naam juist. In OSM worden straatnamen echter voluit geschreven. Volg in die gevallen de OSM notatie en verander dan de adresnodes.

Hier is een interessant hoekje:

De Ir. Mr. Dr. Van Waterschoot van der Grachtstraat (tevens de langste straatnaam in Nederland) wordt dus niet geschreven als:

Ingenieur Meester Doctor Van Waterschoot van der Grachtstraat

wat op grond van die afspraak die Commodoortje noemt wel zou moeten!

Waarschijnlijk is ervoor gekozen dat niet te doen omdat de naam anders niet eens op de straat zou passen, maar inconsequent is het wel.

Overigens zat er in deze straat een heel klein stukje (1 meter) van de de oude AND import, en dat had de naam:
Ingenieur Meester Doctor Van Waterschoot

Onvolledig dus, want het laatste deel van de naam was afgevallen. Ik heb dat stukje verwijderd.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#80 2017-02-23 17:24:58

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Ik was benieuwd hoeveel straatnamen met Ir. Dr. of Mr. (of combinaties daarvan) nog meer zijn te vinden, waarbij die afkorting niet voluit werd geschreven.

Met deze overpass kun je ze vinden.

Let op! Je moet eerst het zoekgebied invullen (wijk, stad, provincie of land).

Er zijn in Nederland 857 straten (met 260 unieke namen) die nog niet aan die regel voldoen.

Nog een tip voor overpass:
De "." fungeert als een wildcard in de overpass regex, dus zoeken naar "Ir." levert ook Ira en Iro op.
Je moet in dat geval de "." tussen blokhaken zetten.

[out:xml];
{{geocodeArea:Nederland}}->.zoek;
(
  way["highway"]["name"~"^Mr[.]|^Dr[.]|^Ir[.]"](area.zoek);
);
out meta;
>;
out meta qt;

--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#81 2017-02-23 18:58:27

Jan Westerhof
Member
From: Amsterdam
Registered: 2011-08-04
Posts: 702

Re: Straatnamenproblematiek

Voordat mensen massaal straatnamen gaan aanpassen wil ik toch nog een keer mijn mening melden dat de BAG-naam leidend zou moeten zijn, en niet een door de OSM community verzonnen naam.
Niet alleen past het verzinnen van gegevens, die niet 'on the ground' of in een gezaghebbende bron kunnen worden gecheckt niet bij OSM (wij registreren alleen wat er is), ook gaat hiermee de BAG-spellingwijze verloren in de OSM-database.

Het niet aanwezig zijn van de BAG-straatnaam in OSM maakt OSM-gebruik onaantrekkelijk voor gebruik door overheden. Die zijn bij wet verplicht de BAG-naam te gebruiken. Bedrijven zijn dat niet verplicht, maar sluiten zich wel graag bij deze conventie aan.

Als dan toch de BAG niet leidend moet zijn in het name-veld, misschien kunnen we dan nog wel de BAG-versie opslaan onder 'name:bag=*'?
Zo blijft de BAG-naam wel vindbaar voor argeloze gebruikers die de OSM-conventie van het voluit schrijven niet kennen. Ook blijft het zo mogelijk voor renderers hun eigen keuze te maken in welke benamings-conventie van belang is. Als de BAG-versie van de straatnaam in de database aanwezig is, zouden ook overheden kaarten kunnen maken op basis van OSM.

Verder zou ik nog willen pleiten tegen het aanpassen van de BAG-naam in de adres-importgegevens, dus de gegevens bij het pand. Nu blijft vaak staan dat de 'source=bag'. Dat is natuurlijk niet meer juist als je de naam aanpast. Je zou ofwel de naam niet moeten aanpassen, ofwel zorgvuldig documenteren dat de bron van de straatnaam een andere is geworden, namelijk OSM zelf. Misschien iets van 'source:street=osm_rules', en een andere source:date.

Straatnamen op de kaart zijn niet een onbelangrijk detail, integendeel zou ik zeggen. Dit vraagt om grote zorgvuldigheid.

Offline

#82 2017-02-23 22:45:02

It's so funny
Member
Registered: 2011-05-30
Posts: 436

Re: Straatnamenproblematiek

Jan Westerhof wrote:

...
Als dan toch de BAG niet leidend moet zijn in het name-veld, misschien kunnen we dan nog wel de BAG-versie opslaan onder 'name:bag=*'?
Zo blijft de BAG-naam wel vindbaar voor argeloze gebruikers die de OSM-conventie van het voluit schrijven niet kennen. Ook blijft het zo mogelijk voor renderers hun eigen keuze te maken in welke benamings-conventie van belang is. Als de BAG-versie van de straatnaam in de database aanwezig is, zouden ook overheden kaarten kunnen maken op basis van OSM.

.....

Laten we dan official_name gebruiken conform https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:name ipv name:bag
Daar kunnen dan ook de door enkele OSM'ers gewenste afkortingen in komen te staan (die niet in de name staan als gevolg van de OSM conventie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nam … t_do_it.29 )

Ik heb trouwens geen info dat een van onze (hogere of lagere) overheden de exacte BAG naam willen in de OSM kaarten.

Offline

#83 2017-02-24 00:09:42

Jan Westerhof
Member
From: Amsterdam
Registered: 2011-08-04
Posts: 702

Re: Straatnamenproblematiek

It's so funny wrote:
Jan Westerhof wrote:

...
Als dan toch de BAG niet leidend moet zijn in het name-veld, misschien kunnen we dan nog wel de BAG-versie opslaan onder 'name:bag=*'?

Laten we dan official_name gebruiken conform https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:name ipv name:bag
Daar kunnen dan ook de door enkele OSM'ers gewenste afkortingen in komen te staan (die niet in de name staan als gevolg van de OSM conventie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nam … t_do_it.29 )

Ik heb trouwens geen info dat een van onze (hogere of lagere) overheden de exacte BAG naam willen in de OSM kaarten.

official_name=* lijkt me ook een goed idee.
Het lijkt me dan ook een goed idee om daarover een opmerking te maken bij de beschrijving van stap 4B van de BAG-import.

Voorbeelden van overheden die als renderer optreden ken ik ook niet. Maar dat willen we wel bevorderen - en het opnemen van de officiële, gestandaardiseerde naam lijkt me daarbij te helpen.

Offline

#84 2017-02-24 00:10:01

Commodoortje
Member
Registered: 2013-10-31
Posts: 2,414

Re: Straatnamenproblematiek

Ik heb al eerder aangegeven dat ik de hele discussie niet snap.
Ik bedoel hiermee de discussie hoe een gemeente wel of niet (spel)fouten in de BAG naam heeft staan. En de diepgravendheid om de gemeentes hier op te attenderen, met alle middelen die er zijn.
Waarom zou OSM deze discussie met de gemeentes moeten aangaan hoe deze gemeentes zouden moeten werken, en dat ze toch wel heel iets bijzonders fout doen. Foei.

Persoonlijk denk ik dat het een diepere oorzaak heeft.
De gemeentes hebben al zeer lang straatnamen, de bordjes wijken af en toe af van de BAG naam.
Er zitten spelfouten in (afgezien of dit mag volgens de hierboven ontstane discussie)

In Almere (maar natuurlijk ook andere gemeentes) worden behoorlijke blunders met nieuwe straatnamen gemaakt.
Den Uilpad
http://www.nu.nl/opmerkelijk/4364050/al … redirect=1

Het is niet de eerste keer dat Almere blundert met een straatnaam. De Chicagostraat werd in 2011 pas bij de derde poging goed gespeld. Op het eerste bord stond 'Chigacostraat', later werd dat 'verbeterd' tot 'Chigagostraat'.

In 2008 ging het tot twee keer toe mis met de straatnamen in de Stripheldenbuurt. Wat Popeyestraat moest zijn, was Popeystraat.

De stripheld Marsupilami uit de Guust Flater-reeks heette toen in Almere Marsipulamihof. 

http://nos.nl/artikel/2147878-almere-bl … ilpad.html

Offline

#85 2017-02-24 07:03:26

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 2,381

Re: Straatnamenproblematiek

En als we dan toch hypercorrect bezig zijn: kan Mark de titel van het topic in 'straatnamenproblematiek' wijzigen?

wink

Offline

#86 2017-02-24 11:48:25

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Martin Borsje wrote:

kan Mark de titel van het topic in 'straatnamenproblematiek' wijzigen?
wink

Mark niet maar Marc wel tongue


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#87 2017-02-24 12:46:59

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Straatnamenproblematiek

Commodoortje wrote:

De Chicagostraat werd in 2011 pas bij de derde poging goed gespeld.

Hahaha ik moest toch even lachen smile

Jan Westerhof wrote:

Straatnamen op de kaart zijn niet een onbelangrijk detail, integendeel zou ik zeggen. Dit vraagt om grote zorgvuldigheid.

Daar ga ik in mee. Maar ik heb ook grote problemen met het willens en wetens overnemen van fouten van anderen. Dat vind ik ook een probleem met Wikipedia, die als online-encyclopedie barst van de fouten. Zolang de schrijver van het artikel zijn relaas maar kan "onderbouwen" met een link naar een andere website is het voor Wikipedia oké.

Ik vraag me af in hoeverre routeringprogramma's hoofdlettergevoelig zijn. Mijn antieke Tomtom is het in ieder geval niet.

Last edited by Kogacarlo (2017-02-24 12:48:25)

Offline

#88 2017-02-24 21:20:14

alphensebezorger
Member
Registered: 2016-02-08
Posts: 187

Re: Straatnamenproblematiek

Kogacarlo wrote:

Maar ik heb ook grote problemen met het willens en wetens overnemen van fouten van anderen.

Tja, mocht een gemeente per vergissing de straatnaamborden van de Reigerstraat en de Zwaluwstraat verwisselen, en in de verkeerde straat ophangen, dan is het toch wel fijn als mijn Garmin roept: "Sla rechtsaf naar de Reigerstraat" en ik het bord Reigerstraat dan ook zie staan. Dat ik dan volgens het besluit naamgeving openbare ruimte de Zwaluwstraat inrijd, zal me dan een zorg wezen, ik beweeg me in de werkelijkheid, en niet in een papieren/digitale wereld van straatnaambesluiten en BAG-registraties.
Als ik op weg ben naar Zwaluwstraat 10 wordt het natuurlijk wel lastig.

Natuurlijk is het beter wanneer de gemeente zijn fout hersteld, maar tot die tijd zou ik zeggen: "Map what's on the ground". Dus gewoon (volgens de wiki) de naam van het straatnaambordje in de name-tag. Ook bij hoofdletter-fouten dan maar het straatnaambord volgen. Vergelijkbare situatie: als er per vergissing een fietspad-bord wordt geplaatst, mag ik er met de auto toch niet in, dus zie ik dat ook graag in OSM als fietspad getagged.

Ook bij het uitschrijven van afkortingen als Burg. vind ik de huidige (internationale) afspraken bevredigend. Als ik vraag waar het gemeentearchief zit, zal niemand letterlijk "Burg. Visserpark" in zijn antwoord gebruiken. Je zegt dan de 'echte' naam "Burgemeester Visserpark". Bij zulke verschillen tussen BAG en 'echte naam' de naam uit de "digitale werkelijkheid (BAG)" in official_name zetten, lijkt me een nette oplossing. Eventueel is short_name ook een optie.

Samenvattend is mijn voorkeur: Map what's on the ground (straatnaambordje), not what's in the books (BAG, straatnaambesluit, enz.).

Mijn bijdrage aan de onzinnige straatnamen:
-Ray Connifpad in Utrecht ter ere van Ray Conniff (gemeld bij straatnaamcommissie, naam onveranderd)
-Celciusstraat in Harlingen, waar toch echt Celsius bedoeld lijkt
-Van der Waalstraat in Zoetermeer, vernoemd naar "Van der Waals", na 3 jaar gecorrigeerd.

Offline

#89 2017-02-24 23:19:43

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Straatnamenproblematiek

alphensebezorger wrote:

Samenvattend is mijn voorkeur: Map what's on the ground

Tja, dan moeten we de BAG-imports dus maar achterwege laten. Moeilijk verhaal hoor, OSM smile

Offline

#90 2017-02-27 11:52:02

Jan Westerhof
Member
From: Amsterdam
Registered: 2011-08-04
Posts: 702

Re: Straatnamenproblematiek

It's so funny wrote:
Jan Westerhof wrote:

...
Als dan toch de BAG niet leidend moet zijn in het name-veld, misschien kunnen we dan nog wel de BAG-versie opslaan onder 'name:bag=*'?
Zo blijft de BAG-naam wel vindbaar voor argeloze gebruikers die de OSM-conventie van het voluit schrijven niet kennen. Ook blijft het zo mogelijk voor renderers hun eigen keuze te maken in welke benamings-conventie van belang is. Als de BAG-versie van de straatnaam in de database aanwezig is, zouden ook overheden kaarten kunnen maken op basis van OSM.

.....

Laten we dan official_name gebruiken conform https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:name ipv name:bag.

Ik wil graag een opmerking hierover toevoegen aan de handleiding bij de BAG-import,  bij stap 4B (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL: … abewerking).

Aangezien ik daarvoor geen procedure ken, probeer ik hier maar uit te vinden of tegen deze toevoeging bezwaar bestaat:

"Voordat je de afkortingen uit de BAG-naam aanpast, voeg je de oorspronkelijke BAG-straatnaam toe aan de bijbehorende straat, met 'official_name=*'. Zo blijft de offciële straatnaam vindbaar, en beschikbaar in de OSM-database voor renderers die deze naam willen gebruiken."

Offline

#91 2017-02-27 21:39:44

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Straatnamenproblematiek

Van BAG-imports heb ik geen verstand maar bovenstaand voorstel klinkt goed.

Misschien moeten we ook wat hesjes laten maken:
EPyvceT.jpg

Offline

#92 2017-03-03 10:40:37

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

De gemeente Den Bosch heeft mij antwoord gegeven op mijn vraag betreffende de verschillende schrijfwijzen van de voorvoegsels:

Gemeente Den Bosch wrote:

In het Nederlands is het op dit moment gebruikelijk om het eerste voorvoegsel met een hoofdletter te schrijven. Tenminste, als er geen voornaam of voorletters, titel, ambt of beroep aan vooraf gaat. Zo is de juiste schrijfwijze: Emanuel van der Venstraat , Burgemeester van de Venpark, Van der Venstraat.
Het klopt dat in het verleden niet altijd consequent één schrijfwijze is gehanteerd als het om voorvoegsels gaat. De straatnamen binnen de gemeente zijn door de jaren heen door verschillende commissies voorgesteld. Hoofdletter V en kleine letter v komen naast elkaar voor. Misschien had dit te maken met de taalkundige regels op het moment dat de straatnaam werd vastgesteld. Of door het ontbreken van duidelijke regels.

Het is niet mogelijk om de huidige straatnamen, waar de schrijfwijze afwijkt van de huidige norm, te herstellen.
Voor de toekomst willen wij uw opmerking graag meenemen.

In de huidige 'verordening naamgeving en nummering 2016' van 5 april 2016 is niets opgenomen over schrijfwijze van voorvoegsels. De werkgroep Straatnaamgeving gaat het gebruik van de juiste schrijfwijze van voorvoegsels in haar beleid opnemen. Zodat nieuwe straatnamen taalkundig juist zijn.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#93 2017-03-03 14:10:04

ligfietser
Member
Registered: 2008-10-09
Posts: 5,224
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Kogacarlo wrote:

Misschien moeten we ook wat hesjes laten maken

Je zou ze kunnen bestellen, geen idee of er nog wat voorradig is:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merc … is_Jackets

Offline

#94 2017-03-05 12:05:17

Sander H
Member
From: Oostvoorne
Registered: 2013-05-19
Posts: 1,416

Re: Straatnamenproblematiek

Hebben jullie ook gezien dat de namen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen concequent wordt geschreven met een kleine letter van/de/ter/... in plaats van met een hoofdletter.
Blijkbaar gelden daarvoor weer andere schrijfregels hmm

Offline

#95 2017-03-05 12:28:31

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,893

Re: Straatnamenproblematiek

Ha, een melding lijst ongeldig verklaren. Immers Wet is Wet.:D

Offline

#96 2017-03-05 13:54:28

Jan Westerhof
Member
From: Amsterdam
Registered: 2011-08-04
Posts: 702

Re: Straatnamenproblematiek

Jan Westerhof wrote:

Ik wil graag een opmerking hierover toevoegen aan de handleiding bij de BAG-import,  bij stap 4B (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL: … abewerking).

Aangezien ik daarvoor geen procedure ken, probeer ik hier maar uit te vinden of tegen deze toevoeging bezwaar bestaat:

"Voordat je de afkortingen uit de BAG-naam aanpast, voeg je de oorspronkelijke BAG-straatnaam toe aan de bijbehorende straat, met 'official_name=*'. Zo blijft de offciële straatnaam vindbaar, en beschikbaar in de OSM-database voor renderers die deze naam willen gebruiken."

Ik heb deze tekst inmiddels toegevoegd aan de handleiding.

Offline

#97 2017-03-05 15:22:53

Kogacarlo
Member
From: Venlo noord-zuid
Registered: 2010-08-11
Posts: 833

Re: Straatnamenproblematiek

Het is niet mogelijk om de huidige straatnamen, waar de schrijfwijze afwijkt van de huidige norm, te herstellen.

Wat is dat nou weer voor gemeentelijk gelul. Ga ik ook doen:

Geachte belastingen, ik heb over 2016 geen inkomstenbelasting betaald. Het is niet mogelijk deze alsnog te betalen.

smile smile smile

Offline

#98 2017-03-05 20:01:50

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Kogacarlo wrote:
Gemeente Den Bosch wrote:

Het is niet mogelijk om de huidige straatnamen, waar de schrijfwijze afwijkt van de huidige norm, te herstellen.

Wat is dat nou weer voor gemeentelijk gelul. Ga ik ook doen:

Geachte belastingen, ik heb over 2016 geen inkomstenbelasting betaald. Het is niet mogelijk deze alsnog te betalen.

Dat komt omdat de spellingwet een suggestie is, en iedereen mag daar straffeloos van afwijken.
De belastingwet is een verplichting. Je gaat de gevangenis in als je niet betaalt.


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#99 2017-03-07 14:45:40

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,249
Website

Re: Straatnamenproblematiek

Allroads wrote:

Het probleem met overpass geocode is dat je met een naam niet alleen binnen een Gemeente zoekt.
Plaatsnaam / Gemeentenaam zijn soms het zelfde.
Edit: zou nog iets van admin_level=8 ingebouwd moeten worden.

Daar zat ik ook al naar te zoeken, maar eindelijk gevonden:

[out:json];
area
  ["admin_level"="4"]
  ["name"="Groningen"];
out body;

way
  ["highway"="residential"]["name"~"laan"]
  (area);
out body qt;
>;
out skel qt;

Hiermee zoek je binnen de provincie (=admin_level 4) Groningen. In mijn voorbeeld alle straatnamen die residential zijn én het woord laan bevatten.
Door het aanpassen van admin_level en name kun je zo behoorlijk gericht zoeken als er sprake is van dubbele namen.
Om de waarheid te zeggen, het idee staat notabene gewoon bij de voorbeelden in overpass zelf. Kies load -> examples uit de knoppenbalk en je ziet nog meer nuttige dingen! cool


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

#100 2017-03-07 17:31:48

Allroads
Member
Registered: 2011-03-05
Posts: 2,893

Re: Straatnamenproblematiek

Bewerkt opgeslagen,  wat admin_level info toegevoegd.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB