You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#10301 2022-02-20 15:47:15

keesm
Member
From: Bommelerwaard
Registered: 2010-12-12
Posts: 340

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Zaltbommel, Toepadweg 8: bedrijfspand in aanbouw.
https://osm.org/go/0EvO~amZx--?m=
Gaarne import.

Alvast bedankt!

Offline

#10302 2022-02-20 15:51:33

keesm
Member
From: Bommelerwaard
Registered: 2010-12-12
Posts: 340

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Hedel, Molendijk 1-3: pand verbouwd vanwege uitbreiding met huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
https://osm.org/go/0EvLvExHF?m=
Gaarne (her-)import.

Alvast bedankt!

Offline

#10303 2022-02-20 21:36:44

Jillis E
Member
From: Amersfoort
Registered: 2019-06-08
Posts: 485
Website

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Graag een herimport van Amsterdamseweg 45 te Amersfoort: winkelpand is onlangs flink verbouwd en daarmee van geometrie gewijzigd, dank. https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.16434/5.36647

Offline

#10304 2022-02-21 13:57:39

leandert
Member
From: Westland
Registered: 2021-09-08
Posts: 21

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Graag BAG import van de volgende 37 nieuwbouwappartementen: 's-Gravenzandseweg 40 A t/m 44 S te Naaldwijk

Offline

#10305 2022-02-21 14:12:15

joepie91
Member
Registered: 2021-02-23
Posts: 6

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Martin Borsje wrote:
joepie91 wrote:

Verzoekje om https://www.openstreetmap.org/way/269278685 en omliggend gebied te importeren; een aantal van deze gebouwen bestaan niet meer sinds de sloop van de sauna, en inmiddels lijken er ook bouwvergunningen voor nieuwe gebouwen te zijn.

Edit: en deze bestaat ook niet meer.

Joepie:
Gebouwen die niet meer bestaan kun je zelf verwijderen, inclusief de adresnodes, daar is geen BAG-import voor nodig.
Gebouwen waar slechts bouwvergunning voor bestaat en nog niet gebouwd wordt kunnen nog niet geïmporteerd worden natuurlijk.

Wellicht kun je na het volgen van deze suggesties je verzoek preciseren?

Aha, dan heb ik een eerdere uitleg van iemand wellicht verkeerd begrepen of onthouden. Ik had het begrepen als "zomaar een gebouw verwijderen zonder BAG import betekent dat 'ie bij de volgende import gewoon weer teruggezet wordt", maar nu ik er nog eens over nadenk was dat een geval waar hij ook nog in de BAG zelf stond. Dus in dit geval vervalt dan het verzoek tot import voor verwijdering smile

Ik kan me wel heel vaag herinneren dat er eerder iets geimporteerd is als "in aanbouw" voordat de bouw daadwerkelijk begonnen was, maar de details weet ik niet meer precies. Het kan zijn dat ze misschien fysiek nog niet waren begonnen met bouwen, maar het al wel zo in de BAG stond. Dus als het niet mogelijk/wenselijk is om bij een bouwvergunning al te importeren (terwijl de vorm van het gebouw al wel bekend is), dan zou ook dat importverzoek vervallen.

Echter zie ik dat de status voor Hoff van Hollantlaan 6 A/B/C nu op 'Bouw gestart' staat (volgens mij een paar dagen geleden nog niet!), dus dan bij dezen alsnog een verzoek voor import daarvan smile

Offline

#10306 2022-02-21 14:59:58

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

We zullen eens kijken.
Aangaande het importeren van gebouwen met de status "bouwvergunning verleend" of "in aanbouw": vaak loopt de gemeente/BAG overenthousiast met de genoemde status ver voor op de werkelijkheid en staan 'gebouwen' enige jaren op deze status tot er uiteindelijk gebouwd wordt of het project zelfs afgeblazen wordt. Deze onterecht geïmporteerde panden weer op te sporen en te verwijderen is niet altijd gewaarborgd.

Verder hebben we recent een grapjas in dit forum gehad die massaal importverzoeken deed voor dergelijke panden war volstrekt geen sprake was van enige bouwactiviteit.

Daarom importeren wij nooit panden met slechts de status "bouwvergunning verleend" en ook voor panden "under construction/ bouw gestart" zijn we wat huiverig geworden.

Vaak wordt de meest recente luchtfoto (nu oktober '21) geraadpleegd. Voor een bouwplan moet er echt iets zichtbaar zijn en voor een individueel pand wordt weleens het voordeel van de twijfel gegund.

En als een gebouw in aanbouw voltooid is, verandert uiteindelijk de status in de BAG en op de luchtfoto en staat het gebouw wat later in OSM smile

Offline

#10307 2022-02-21 19:41:22

keesm
Member
From: Bommelerwaard
Registered: 2010-12-12
Posts: 340

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Martin Borsje wrote:

We zullen eens kijken.
Aangaande het importeren van gebouwen met de status "bouwvergunning verleend" of "in aanbouw": vaak loopt de gemeente/BAG overenthousiast met de genoemde status ver voor op de werkelijkheid en staan 'gebouwen' enige jaren op deze status tot er uiteindelijk gebouwd wordt of het project zelfs afgeblazen wordt.

Ik zit even met de interpretatie van deze opmerking. Heb in mijn werkzame leven van 40 jaar diverse vergunningen aangevraagd (bouw/milieu), vaak complexe (afval gerelateerd) met Provincie als bevoegd gezag, maar voor bouw altijd gemeente of gedelegeerd aan omgevingsdienst ).
Wanneer bouwvergunning verleend werd (zelfstandig of laatste jaren als (onderdeel) omgevingsvergunning) zat er altijd een formulier bij om de start van de bouw en de beëindiging (zeg maar oplevering) te melden bij bevoegd gezag. Ik heb dat als projectleider vanuit opdrachtgevers rol altijd consequent (zelf) gedaan. Mede omdat de bouwprojecten binnen een bepaalde periode gerealiseerd moesten worden, met anders het risico van verlies/verlopen vergunning.

Ik interpreteer het opnemen in de BAG van 'Bouwvergunning Verleend', het moment dat deze afgegeven is, ook al loopt bezwaartermijn nog. Check dat nog wel eens om de vergunning op te vragen c.q.in te zien.
Wanneer de vergunningaanvrager het formulier Bouw gestart indient bij bevoegd gezag, zal deze ook met die term opgenomen worden in de BAG. Mijn ervaring in mijn map-gebied is dat dit vaak veel later is dan de daadwerkelijke datum van aanvang (buiten al bouwactiviteiten te zien, maar nog niet in BAG). BAG-ambtenaar loopt eerder achter dan vooruit is mijn ervaring/mening.

In principe doe ik een import verzoek als in BAG status 'Bouw gestart' staat en ik buiten (survey) ook bouwactiviteiten zie. Soms zie ik al bij survey een half afgebouwd pand terwijl dit in de BAG nog niet de status 'Bouw gestart' heeft. Dan vraag ik wel een import aan , maar refereer dan naar BAG en mijn eigen waarneming. Soms gaat bouw heel snel, dan geeft laatste/recente versie van luchtfoto (nu september/oktober '21) nog geen uitsluitsel.
De term 'in aanbouw' ben ik overigens nog niet tegengekomen in de BAG, maar wellicht wordt hier "Bouw gestart" bedoeld. Hoe ik dan hier mee om ga heb ik hiervoor uitgelegd.

Last edited by keesm (2022-02-21 19:42:28)

Offline

#10308 2022-02-21 20:09:52

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Beste Kees,

De ervaring leert dat de BAG-registratie niet in iedere gemeente even consciëntieus gedaan wordt. Dat is alles wat ik kan zeggen.

En inderdaad: de laatste luchtfoto's kunnen te oud zijn, maar zoals gezegd: te veel verzoeken van in aanbouw zijnde panden waar in het veld nog niets te zien valt hebben ons BAG-geraars wat voorzichtiger gemaakt.

Offline

#10309 2022-02-21 21:21:42

AndriesWijma
Moderator
From: Kollum
Registered: 2016-04-20
Posts: 884

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Wordt het niet eens tijd voor een nieuw topic voor BAG-import met een duidelijke openingspost waar altijd naar verwezen kan worden?
Ik verbaas me al een tijdje over dit topic en hoe de procedure niet beter wordt gestroomlijnd.
Bepaalde onduidelijkheden blijven terugkomen, zoals verzoeken om verwijdering, voortijdige verzoeken, geven van BAG-links i.p.v. OSM-links.

Tussen de vele aanvragers door de jaren heen zaten er één of twee die er een potje van maakten.
Dat is toen terecht door o.a. Martin gesignaleerd en was ook niet zo moeilijk om vast te stellen.
Gebouwen nog niet in aanbouw horen niet in OSM, daar ben ik het helemaal mee eens.
In mijn ogen is het de taak van de aanvrager om de daadwerkelijke status visueel te controleren, bij voorkeur door het ter plaatse vast te stellen.
Nu lijkt met name Martin met een zeker wantrouwen met aanvragen om te gaan, regelmatig verwijzend naar lucht- of satellietfoto's.

Mijn voorstel is dus (aan de BAG-importeurs): zorg ervoor dat voor iedereen duidelijk is waaraan een aanvraag moet voldoen. Voldoet de aanvraag niet, dan niet in behandeling nemen en verwijzen naar de voorwaarden.
Dan kunnen we terug naar de situatie waarin de aanvrager verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn aanvraag en in beginsel het vertrouwen krijgt van de importeur.

Mijn ervaring met de BAG is trouwens dezelfde als Keesm.

Offline

#10310 2022-02-21 21:41:59

CJTmmr
Member
Registered: 2015-11-13
Posts: 313

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

keesm wrote:

Zaltbommel, Toepadweg 8: bedrijfspand in aanbouw.
https://osm.org/go/0EvO~amZx--?m=
Gaarne import.

Alvast bedankt!

gedaan met eea in omgeving

Last edited by CJTmmr (2022-02-21 22:10:29)

Offline

#10311 2022-02-22 17:52:23

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

joepie91 wrote:
Martin Borsje wrote:
joepie91 wrote:

Verzoekje om https://www.openstreetmap.org/way/269278685 en omliggend gebied te importeren; een aantal van deze gebouwen bestaan niet meer sinds de sloop van de sauna, en inmiddels lijken er ook bouwvergunningen voor nieuwe gebouwen te zijn.

Edit: en deze bestaat ook niet meer.

Joepie:
Gebouwen die niet meer bestaan kun je zelf verwijderen, inclusief de adresnodes, daar is geen BAG-import voor nodig.
Gebouwen waar slechts bouwvergunning voor bestaat en nog niet gebouwd wordt kunnen nog niet geïmporteerd worden natuurlijk.

Wellicht kun je na het volgen van deze suggesties je verzoek preciseren?

Aha, dan heb ik een eerdere uitleg van iemand wellicht verkeerd begrepen of onthouden. Ik had het begrepen als "zomaar een gebouw verwijderen zonder BAG import betekent dat 'ie bij de volgende import gewoon weer teruggezet wordt", maar nu ik er nog eens over nadenk was dat een geval waar hij ook nog in de BAG zelf stond. Dus in dit geval vervalt dan het verzoek tot import voor verwijdering smile

Ik kan me wel heel vaag herinneren dat er eerder iets geimporteerd is als "in aanbouw" voordat de bouw daadwerkelijk begonnen was, maar de details weet ik niet meer precies. Het kan zijn dat ze misschien fysiek nog niet waren begonnen met bouwen, maar het al wel zo in de BAG stond. Dus als het niet mogelijk/wenselijk is om bij een bouwvergunning al te importeren (terwijl de vorm van het gebouw al wel bekend is), dan zou ook dat importverzoek vervallen.

Echter zie ik dat de status voor Hoff van Hollantlaan 6 A/B/C nu op 'Bouw gestart' staat (volgens mij een paar dagen geleden nog niet!), dus dan bij dezen alsnog een verzoek voor import daarvan smile

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117735807
Gaarne de volgende keer een OSM plaatsmarker zoals te doen gebruikelijk: https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 3&layers=N

Offline

#10312 2022-02-22 18:17:00

Lachgast
Member
From: Utrecht (UT)
Registered: 2019-07-11
Posts: 489

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Ha die baggeraars!

Ik sprak net iemand die er bekend is, en op de locatie aan de voormalige Dijk 10 wordt driftig gebouwd aan nieuwe woningen. In ieder geval Oude Werf 8, 9 en 10 zijn in aanbouw, als ik de satellietdataportaalbeelden van december jl mag geloven!

Heb de oude werf afgevoerd van de kaart en het terrein enigszins ingetekend.
Nu nog de woningen zelve.

Wie o wie?
https://www.openstreetmap.org/node/2907 … 21/4.80213

groet!

Offline

#10313 2022-02-22 20:50:20

FrankOverman
Member
From: Tilburg
Registered: 2017-12-01
Posts: 1,144

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

keesm wrote:

Hedel, Molendijk 1-3: pand verbouwd vanwege uitbreiding met huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
https://osm.org/go/0EvLvExHF?m=
Gaarne (her-)import.
Alvast bedankt!

Graag gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117742185

Offline

#10314 2022-02-22 20:53:52

FrankOverman
Member
From: Tilburg
Registered: 2017-12-01
Posts: 1,144

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Jillis E wrote:

Graag een herimport van Amsterdamseweg 45 te Amersfoort: winkelpand is onlangs flink verbouwd en daarmee van geometrie gewijzigd, dank. https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.16434/5.36647

Het is zelfs een ander gebouw(-nummer): https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117742294

Offline

#10315 2022-02-22 21:08:11

FrankOverman
Member
From: Tilburg
Registered: 2017-12-01
Posts: 1,144

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

leandert wrote:

Graag BAG import van de volgende 37 nieuwbouwappartementen: 's-Gravenzandseweg 40 A t/m 44 S te Naaldwijk

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117742705
Ook de nieuwe brandweer kazerne meegenomen, ernaast.
Ook wat wegen uitgelijnd want week wel erg ver af: de buurt kan wel een SatPortaal uitlijn sessie gebruiken wink

Offline

#10316 2022-02-22 21:12:48

FrankOverman
Member
From: Tilburg
Registered: 2017-12-01
Posts: 1,144

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Lachgast wrote:

Ha die baggeraars!
Ik sprak net iemand die er bekend is, en op de locatie aan de voormalige Dijk 10 wordt driftig gebouwd aan nieuwe woningen. In ieder geval Oude Werf 8, 9 en 10 zijn in aanbouw, als ik de satellietdataportaalbeelden van december jl mag geloven!
Heb de oude werf afgevoerd van de kaart en het terrein enigszins ingetekend.
Nu nog de woningen zelve.
Wie o wie?
https://www.openstreetmap.org/node/2907 … 21/4.80213
groet!

Ikke ikke: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117742858
8,9,10 dus.
Ik denk dat landuse dan op Constr mag, en klopt die weg nog wel, anders verwijderen en over x maanden de nieuwe situatie inplotten.

Offline

#10317 2022-02-23 14:51:34

leandert
Member
From: Westland
Registered: 2021-09-08
Posts: 21

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

FrankOverman wrote:
leandert wrote:

Graag BAG import van de volgende 37 nieuwbouwappartementen: 's-Gravenzandseweg 40 A t/m 44 S te Naaldwijk

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117742705
Ook de nieuwe brandweer kazerne meegenomen, ernaast.
Ook wat wegen uitgelijnd want week wel erg ver af: de buurt kan wel een SatPortaal uitlijn sessie gebruiken wink

Dankje!

Offline

#10318 2022-02-23 19:08:37

joepie91
Member
Registered: 2021-02-23
Posts: 6

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

AndriesWijma wrote:

Wordt het niet eens tijd voor een nieuw topic voor BAG-import met een duidelijke openingspost waar altijd naar verwezen kan worden?
Ik verbaas me al een tijdje over dit topic en hoe de procedure niet beter wordt gestroomlijnd.
Bepaalde onduidelijkheden blijven terugkomen, zoals verzoeken om verwijdering, voortijdige verzoeken, geven van BAG-links i.p.v. OSM-links.

Dat lijkt mij een goed idee. Want bijvoorbeeld...

Martin Borsje wrote:

Gaarne de volgende keer een OSM plaatsmarker zoals te doen gebruikelijk: https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 3&layers=N

...ik was totaal onbekend met het gebruik van plaatsmarkers hiervoor, of uberhaupt het bestaan van de functionaliteit op osm.org! Dat zou een stuk duidelijker zijn met een goede introductiepost.

Wat dat betreft heb ik gelijk twee nieuwe bouwlocaties te melden die nu in aanbouw zijn (zojuist tijdens survey bevestigd dat er ook echt gebouwd wordt):

- https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 7&layers=N
- https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 9&layers=N (let op: 2 gebouwen)

Dus hierbij verzoek voor import daarvan - als ik het goed begrijp is het nu niet te vroeg meer smile

Offline

#10319 2022-02-23 20:36:29

Jillis E
Member
From: Amersfoort
Registered: 2019-06-08
Posts: 485
Website

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Ik ben ook voor een nieuw topic met de regels. Daar mag ook bij: adres(sen) vermelden wink

Offline

#10320 2022-02-23 20:40:38

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

joepie91 wrote:
AndriesWijma wrote:

Wordt het niet eens tijd voor een nieuw topic voor BAG-import met een duidelijke openingspost waar altijd naar verwezen kan worden?
Ik verbaas me al een tijdje over dit topic en hoe de procedure niet beter wordt gestroomlijnd.
Bepaalde onduidelijkheden blijven terugkomen, zoals verzoeken om verwijdering, voortijdige verzoeken, geven van BAG-links i.p.v. OSM-links.

Dat lijkt mij een goed idee. Want bijvoorbeeld...

Martin Borsje wrote:

Gaarne de volgende keer een OSM plaatsmarker zoals te doen gebruikelijk: https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 3&layers=N

...ik was totaal onbekend met het gebruik van plaatsmarkers hiervoor, of uberhaupt het bestaan van de functionaliteit op osm.org! Dat zou een stuk duidelijker zijn met een goede introductiepost.

Wat dat betreft heb ik gelijk twee nieuwe bouwlocaties te melden die nu in aanbouw zijn (zojuist tijdens survey bevestigd dat er ook echt gebouwd wordt):

- https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 7&layers=N
- https://www.openstreetmap.org/?mlat=51. … 9&layers=N (let op: 2 gebouwen)

Dus hierbij verzoek voor import daarvan - als ik het goed begrijp is het nu niet te vroeg meer smile

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117784857

En dat van de plaatsmarker: dat had je uit zo'n 5000 eerdere importverzoeken wel kunnen afleiden... big_smile

Offline

#10321 2022-02-23 21:23:54

Famlam
Member
From: Nijmegen
Registered: 2019-11-10
Posts: 217

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Mag ik een BAG-update aanvragen voor:
- De gebouwen-in-aanbouw uit dit blokje? Lijken op basis van satellietbeelden al langzaam uit de grond te komen (zachte winter, dan spruit het eerder gok ik) https://www.openstreetmap.org/way/930192865 (Het stuk ernaast ben ik nog niet zo van overtuigd, ondanks de anonieme opmerking van waarschijnlijk dezelfde als alle andere voortijdige anonieme opmerkingen op constructiegebieden daar...)

En de volgende minigebouwtjes:
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.82669/5.89688 (BAG 0268100000106407)
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81560/5.84002 (BAG 0268100000106238), in OSM staat nog een oud gebouw

Offline

#10322 2022-02-24 01:19:55

jeroenhuijben
Member
Registered: 2019-03-27
Posts: 18

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Het oude zwembad op Valkenhuizen, Arnhem is inmiddels gesloopt.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.00544/5.93235 (Beukenlaan 23)

Ook is er nieuwbouw op Beukenlaan 15.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.00506/5.93091

Offline

#10323 2022-02-24 18:11:01

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Famlam wrote:

Mag ik een BAG-update aanvragen voor:
- De gebouwen-in-aanbouw uit dit blokje? Lijken op basis van satellietbeelden al langzaam uit de grond te komen (zachte winter, dan spruit het eerder gok ik) https://www.openstreetmap.org/way/930192865 (Het stuk ernaast ben ik nog niet zo van overtuigd, ondanks de anonieme opmerking van waarschijnlijk dezelfde als alle andere voortijdige anonieme opmerkingen op constructiegebieden daar...)

En de volgende minigebouwtjes:
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.82669/5.89688 (BAG 0268100000106407)
- https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81560/5.84002 (BAG 0268100000106238), in OSM staat nog een oud gebouw

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117820468

Offline

#10324 2022-02-24 18:14:29

Martin Borsje
Moderator
From: Puth
Registered: 2011-10-22
Posts: 3,187

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

jeroenhuijben wrote:

Het oude zwembad op Valkenhuizen, Arnhem is inmiddels gesloopt.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.00544/5.93235 (Beukenlaan 23)

Ook is er nieuwbouw op Beukenlaan 15.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.00506/5.93091

Gedaan: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=117820551

Het verwijderen van het gesloopte gebouw en bijbehorende adres-node had je natuurlijk zelf ook kunnen doen, maar dat heb ik meegenomen.

Offline

#10325 2022-02-25 16:12:14

Leonmvd
Member
From: Groningen
Registered: 2016-06-15
Posts: 105

Re: Verzoek BAG-import - gesloten. Gaarne naar het nieuwe forum

Verzoek import nieuwbouw veldstation RUG op schiermonnikoog
https://www.openstreetmap.org/search?qu … 17/6.20897

Offline

Board footer

Powered by FluxBB