You are not logged in.

#26 2016-01-29 07:49:36

PeeWee32
Member
From: Leusden, NL
Registered: 2010-11-28
Posts: 1,241
Website

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

dvdhoven wrote:

Weiland is ook niet landuse=grass, maar landuse=meadow.
Een ander probleem zit er hier in, dat veel boeren tegenwoordig gras ook op een akkerachtig manier verbouwen. Graslanden puur voor de grasoogst. Vaak ook geen hek erom heen.
Geen koe, schaap of ander beest dat daar nog graast.

Door de 3dshapes is weiland als landuse=grass opgenomen. Geen idee waarom maar zal destijds wel een logische keuze zijn geweest. Volgens de wiki mogen we weiland als landuse=farmland opnemen en als je specifieker wilt zijn dan als landuse=meadow. Deze laatste heeft dan als nadeel dat je ieder jaar alle gewijzigde landuse moet omtaggen. Het voordeel is uiteraard grotere nauwkeurigheid. Welke de beste is ... dat hangt af aan wie je het vraagt. Ik ben lui en heb een voorkeur voor landuse=farmland maar niet iedereen zal er zo over denken.

Offline

#27 2016-01-29 09:42:57

JanWandelaar
Member
From: Melderslo
Registered: 2011-04-09
Posts: 627

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

Ik zou het erg jammer vinden dat weilanden/graslanden en akkers als hetzelfde getagd gaan worden.
Het maakt OSM onbruikbaar als topografische kaart.

Tijdens het wandelen is de weergave weiland/akker erg handig om je te orienteren.

Veel graslanden worden begraasd als natuurbeheer (galloways, Schotse hooglanders).
Of in eigendom van natuurbeheerders en extensief begraasd door vee van boeren (bv. mesten is verboden).

De 3shapes mag dan verouderd zijn, maar het verschil maken tussen grasland/akkers/boomgaarden biedt veel meerwaarde voor een kaart.  Met een satellietbeeld is het ook niet zo veel werk om alles aan te passen.
In mijn omgeving probeer ik dit bij te houden voor zo ver dit met Bing lukt (hopelijk komen nieuwere beelden beschikbaar voor dit werk).

De grootste wijzigingen zijn dat akkers omgezet worden naar natuurgebied (bv. grasland) of bebouwing (stallen, uitbreiding bebouwde kom). Wisselingen tussen akkerbouw en weiland zie ik niet zo vaak (in mijn omgeving).

Offline

#28 2016-01-29 10:34:59

dvdhoven
Member
From: Deventer Colmschate
Registered: 2015-03-09
Posts: 2,537

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

Volledig mee eens. In "mijn" gebieden, het coulissenlandschap, is het redelijk essentieel dat er onderscheid is tussen weilanden en akkerlanden.
Akkers en weilanden, die omgezet zijn naar natuurgebied, kunnen naar mijn idee prima natural=grassland worden of als ze nat worden gemaakt, natural=wetland met of wetland=marsh of wetland=wet_meadow of heel soms wetland=reedbad. Dat laatste bijvoorbeeld bij de grote uitbreiding van de Weerribben bij Wetering.


Dick van den Hoven

Offline

#29 2016-01-29 10:48:39

fsteggink
Member
From: Utrecht
Registered: 2010-02-13
Posts: 240
Website

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

De reden waarom er voor landuse=grass is gekozen, is dat de tagging van landbouwgebieden toendertijd minder uitgekristalliseerd was dan nu. De import vond grofweg plaats van eind 2009 t/m 2011. De laatste changeset is van 1 januari 2012.

In welke mate het landgebruik verandert, hangt ook af van de regio waar je zit. Er zijn typische grasland- en akkerbouwgebieden, maar ook gebieden waar van oudsher het landgebruik meer gemengd is. Voorbeeld van een graslandgebied zijn de veenweidegebieden. Voorbeelden van akkerbouwgebieden zijn de Flevopolders en de veenkoloniën. Voorbeelden van gemengd zijn de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land. In het laatste geval zul je meer beducht zijn op wijzigingen.

Een open dataset die hier nog niet (of weinig) aan de orde geweest is, is het Agrarisch Areaal Nederland (AAN): https://data.overheid.nl/data/dataset/a … -nederland. Deze bevindt zich in het publieke domein. We zouden er over na kunnen denken om 1x per jaar een changeset te genereren om wijzigingen door te voeren. Nadeel is dat dit heel veel werk is, vanwege de omvang van de dataset. Het is niet te doen om op basis van luchtfoto's alles bij te houden. Het Kadaster lukt het ook niet. Zij doen het wel, maar ze lopen per definitie 1 of 2 jaar achter.

Offline

#30 2016-01-29 13:00:46

gerrit_dankelman
Member
Registered: 2015-11-21
Posts: 128

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

Frank, dat zou mooi zijn als we het Agrarisch Areaal Nederland zouden kunnen importeren. heb je ook meteen de contouren van de sloten erin zichtbaar. We hebben deze week bgt Staphorst in de LV zitten, ik heb al mondjes maat percelen ingevoegd langs de "Steek" in Staphorst. Maar dit is arbeidsintensief en onderhevig aan veel mutaties vanuit het Ministerie. Als je dan BGT en Openstreetmap thematisch over elkaar heen zichtbaar maakt heb je ook geen dubbele lijnen in het kaartbeeld.

Last edited by gerrit_dankelman (2016-01-29 13:02:46)

Offline

#31 2016-01-30 17:24:59

marczoutendijk
Member
From: Vught
Registered: 2012-03-04
Posts: 2,333
Website

Re: 3dShapes - hoe betrouwbaar is dat nog na zoveel jaar?

JanWandelaar wrote:

Met een satellietbeeld is het ook niet zo veel werk om alles aan te passen.
In mijn omgeving probeer ik dit bij te houden voor zo ver dit met Bing lukt (hopelijk komen nieuwere beelden beschikbaar voor dit werk).

De nieuwe Cyclomediakaarten zijn een stuk betrouwbaarder.
Zie ook het vervolg van deze discussie!


--
There is only one place where you can connect a high voltage line to a river: on osm! (but not in JOSM cool )

Offline

Board footer

Powered by FluxBB