You are not logged in.

#1 2009-09-09 13:44:43

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

landuse=forest vs. natural=wood

Witam!

Przeglądając mapę Polski można łatwo zauważyć, że w wielu miejscach te tagi są używane zamiennie. Czy są jakieś wytyczne co do stosowania landuse=forest i natural=wood? Ja osobiście używam landuse=forest, bo w końcu las to las a poza tym tak oznaczają też np. Niemcy i forest "wyżej" się renderuje na mapniku.

Aha, no i z tego co widzę natural=wood jest w większości zaimportowane z UMP.

Last edited by Yarl (2009-09-09 13:47:21)

Offline

#2 2009-09-09 17:37:38

Mariusz Adamski
Member
From: Wrocław
Registered: 2008-11-14
Posts: 105

Re: landuse=forest vs. natural=wood

Jak mówi Map Features, natural=wood stosuje si? dla

Natural woodland (trees)

natomiast landuse=forest

Managed forest or woodland plantation

Tutaj jest podobnie jak mi?dzy natural=water a landuse=reservoir, gdzie to pierwsze stosuje si? do naturalnych zbiorników wodnych (np. jezior), natomiast drugie - sztucznych (np. zalewów). W Polsce, je?li s? w?tpliwo?ci, u?ywam landuse=forest, bo typowo lasy s? "managed" przez le?nictwa/nadle?nictwa.

Last edited by Mariusz Adamski (2009-09-09 17:40:42)

Offline

#3 2009-09-10 04:38:33

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: landuse=forest vs. natural=wood

Mariusz Adamski wrote:

Tutaj jest podobnie jak mi?dzy natural=water a landuse=reservoir, gdzie to pierwsze stosuje si? do naturalnych zbiorników wodnych (np. jezior), natomiast drugie - sztucznych (np. zalewów). W Polsce, je?li s? w?tpliwo?ci, u?ywam landuse=forest, bo typowo lasy s? "managed" przez le?nictwa/nadle?nictwa.

Ja tak samo to pojmuje, ale za "managed" przyjmuje te lasy ktore sa rzeczywiscie sztucznie zasadzone, albo sa w jakis inny sposob pielegnowane, np. sa parkiem narodowym albo takim terenem piknikowym niedaleko miasta, albo w parku miejskim.  Domyslnie wiec uzywam natural=wood a w przypadku UMP do wszystkiego co nie ma nazwy.

Offline

#4 2009-09-10 13:46:29

rhn
Member
Registered: 2008-10-30
Posts: 214

Re: landuse=forest vs. natural=wood

Tu jest w pewien sposób wyt?umaczone, kiedy co powinno by? u?yte:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dforest

Jasno wynika z tego, ?e natural=wood odpowiada w Polsce w?a?ciwie tylko rezerwatom ?cis?ym.

"Managed" w moim rozumieniu te? odpowiada temu, co jest piel?gnowane, ale to w?a?ciwie wszystkie lasy, które widzia?em (gdzie indziej jest notka, ?e to wi?kszo?? lasów w Europie, czego nie mog? sprawdzi? smile).

Wiki wymienia 3 rodzaje tagów: natural=woods dla lasów niepiel?gnowanych i landuse=woods oraz landuse=forest dla zarz?dzanych. Pod landuse=forest raczej dobrze pasuj? w tym uk?adzie plantacje, a pod landuse=woods reszta...

Wygl?da na to, ?e do tej pory tagowa?em nie tak, jak nale?y tongue

Offline

Board footer

Powered by FluxBB