OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2009-09-02 15:45:55

Goran Cvetkovski
Member
From: Kriva Palanka
Registered: 2009-08-07
Posts: 7
Website

Gps во Такси возило?

???????? ??????, ????? ??? ???? ?? ????? ?? „??????“ ?? ????? ??????. ?? ???? ??????? ???? ??????, ???? ????? ????? ??? ??? ?? ????? ????????, ? ??? ? ???????? ????? ???? ?????, ??? ?? ????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ? ??? ????? ???? ? ????? ?????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ???????. ?? ???????? ???? http://osm.vidi.mk/?p=33 ?????? ?? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ??? ?? ???????? ?? ???? ??????? ??? ????.

Offline

#2 2009-09-03 18:28:30

Blagadusha
Member
Registered: 2009-06-07
Posts: 13

Re: Gps во Такси возило?

Горан, идејата со таксито ти е супер! Пред еден месец и јас имав таква идеја, барем што се однесува за мапирање на Битола, каде што има безброј мали улички. Таксистите секако мораат да возат до секоја адреса, тоа им е работа, а ГПС уредот би ги снимал сите движења! Духовито, воедно и практично.

Поздрав,
Благадуша

Offline

Board footer

Powered by FluxBB