You are not logged in.

#1 2009-07-12 09:57:02

Hans van Wijk
Member
From: Ankeveen
Registered: 2008-08-26
Posts: 229

Maxspeed op cycleway?

Ik zie dat iemand maxspeed=20 bij een highway=cycleway geplaatst heeft. Is dat de bedoeling?
Er wordt wel over gesproken voor Duitsland op deze wiki, maar voor Nederland staat er niets over cycleways vs maxspeed. in Duitsland wordt daar maxspeed=moderate aangeraden en dat wordt dan gezien als onder de 30 km/h. IMHO is het allemaal niet zo noodzakelijk, maar wie ziet het anders?


Mapping tools: HTC Touch Pro met osmtracker en Qstarz BT-Q818X Bluetooth GPS receiver

Offline

#2 2009-07-12 21:05:41

Wimmel
Member
Registered: 2009-01-02
Posts: 187

Re: Maxspeed op cycleway?

Voor zover ik weet bestaat in Nederland geen maximum snelheid voor fietsers. Dus ook in een 30 km zone mag je technisch gezien 40. Wel moet je je natuurlijk verantwoordelijk gedragen in het verkeer. Dus zul je niet zomaar 40 rijden. Maar hoe je je moet gedragen in het verkeer geld in heel Nederland, en is onafhankelijk van de weg. Dus ik vind niet dat je dat moet taggen. Dat vind ik een beetje hetzelfde als een tag op de A1 toevoegen dat gordels verplicht zijn voor automobilisten.

Offline

#3 2009-07-13 09:20:15

Lambertus
Administrator
From: Apeldoorn (NL)
Registered: 2007-03-17
Posts: 3,269
Website

Re: Maxspeed op cycleway?

Maxspeed op fietspad is onzin. Er is geen wettelijke grond voor deze tag.


Mapping tools: Garmin GPSmap 60CSx, Giant Terrago 2002

Offline

#4 2009-07-15 13:42:18

Ldp
Member
From: NL - Zeeland
Registered: 2008-07-22
Posts: 820

Re: Maxspeed op cycleway?

@Wimmel, @Lambertus:

Hoewel er geen impliciete maxspeed is voor fietsers, moeten deze zich wel houden aan de expliciete snelheidsgeboden. Dat betekent dat hoewel ze in de bebouwde kom in wezen harder mogen dan 50 km/u, ze zich wel aan borden (vooral bord A1) met snelheden moeten houden.

Bord A1 geldt dan tot het volgende kruispunt, en een zonaal toegepaste A1 tot het einde van die zone.

In de praktijk zullen er echter geen snelheidsgebodsborden staan op losse fietspaden, zodat een maxspeed=* tag meestal onzinnig is.

Offline

#5 2009-07-15 18:16:05

Wimmel
Member
Registered: 2009-01-02
Posts: 187

Re: Maxspeed op cycleway?

Ldp wrote:

Hoewel er geen impliciete maxspeed is voor fietsers, moeten deze zich wel houden aan de expliciete snelheidsgeboden. Dat betekent dat hoewel ze in de bebouwde kom in wezen harder mogen dan 50 km/u, ze zich wel aan borden (vooral bord A1) met snelheden moeten houden.

Ik ben even gaan zoeken. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften  (Wahv; Wet Mulder) bevat de boetes van alle verkeersovertredingen;
http://www.st-ab.nl/wetten/0378_Wet_adm … Mulder.htm of http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/Bijlage

Ook overtreding van bord A1 staat in die lijst. Maar alleen voor motorvoertuigen. Voor fietsers die een snelheidsovertreding begaan kan dus geen transactie aangeboden worden. Dan zijn er dus twee mogelijkheden, a) het wordt niet bestraft. b) je moet meteen voor de rechter verschijnen.

Ik dacht altijd dat er geen maximum snelheid voor fietsers bestond omdat fietsers geen (verplichte) snelheidsmeter hebben.

Offline

#6 2009-07-15 20:44:58

JWvdVeer
Member
Registered: 2009-07-13
Posts: 5

Re: Maxspeed op cycleway?

Interessante discussie wink

Heb het even aan oom agent gevraagd die ik een beetje goed ken.
Hij zei hier het volgende over: In Nederland kun je als fietser per definitie geen boete krijgen. Ten eerste omdat je snelheid van een fietser moeilijk kunt meten (praktische onhaalbaarheid). Er bestaat daarom ook geen specifieke wetgeving op snelheid van fietsers volgens hem.
Zelf geeft hij ook aan dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat een fietser binnen de bebouwde kom harder reed dan 70 km/h, maar die kreeg wel een boete voor het aanhangen aan de scooter en de bestuurder van de scooter een bekeuring voor te snel rijden. Het enige waar die nog wel op wees is dat je iedereen kunt beboeten voor onverantwoord rijgedrag.

Offline

#7 2009-07-16 06:56:29

Hans van Wijk
Member
From: Ankeveen
Registered: 2008-08-26
Posts: 229

Re: Maxspeed op cycleway?

JWvdVeer wrote:

Interessante discussie smile

Inderdaad! Ik heb hem dan ook met aandacht gevolgd.

Conclusie, imo, mag dus zijn: we taggen geen maxspeed op cycleways en routeersoftware zal een gemiddelde moeten gaan aanhouden. Ik denk ook niet dat we taggen om gebruikers op overtredingen te gaan attenderen, maar om routeersoftware de juiste reistijd te laten berekenen, toch?

Misschien moet een routeerder wel een optie aanbieden om de gemiddelde fietssnelheid van de betreffende gebruiker in te laten voeren, want die zijn per fietser grof verschillend van net niet omvallen tot een wazige streep op het fietspad. smile


Mapping tools: HTC Touch Pro met osmtracker en Qstarz BT-Q818X Bluetooth GPS receiver

Offline

#8 2009-07-16 08:23:58

Lambertus
Administrator
From: Apeldoorn (NL)
Registered: 2007-03-17
Posts: 3,269
Website

Re: Maxspeed op cycleway?

Hans, mag ik je uitnodigen op de Est. time of Arrival oftwel ETA in Gosmore te implementeren? Als je dat voorelkaar hebt beloof ik je dat de uikomsten daarvan in YOURS verschijnen inclusief de mogelijkheid om te kiezen uit 'Bicycle Race' (~30 km/h) en 'Bicycle Tour de France' (~40km/h).

smile


Mapping tools: Garmin GPSmap 60CSx, Giant Terrago 2002

Offline

#9 2009-07-16 14:34:05

Ldp
Member
From: NL - Zeeland
Registered: 2008-07-22
Posts: 820

Re: Maxspeed op cycleway?

Wimmel wrote:

Ik ben even gaan zoeken. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften  (Wahv; Wet Mulder) bevat de boetes van alle verkeersovertredingen;
http://www.st-ab.nl/wetten/0378_Wet_adm … Mulder.htm of http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/Bijlage

Ook overtreding van bord A1 staat in die lijst. Maar alleen voor motorvoertuigen. Voor fietsers die een snelheidsovertreding begaan kan dus geen transactie aangeboden worden. Dan zijn er dus twee mogelijkheden, a) het wordt niet bestraft. b) je moet meteen voor de rechter verschijnen.

Die bijlage is een praktische uitwerking van de WAHV. Voor de echte regels die aan de basis staan van deze uitwerking, moeten we anders graven.

Eerst de impliciete maximumsnelheden:

RVV §8 Art. 19 e.v. handelen over maximumsnelheden. Het 'kapstokartikel' Art 19 zegt

De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Waardoor onverantwoord hard fietsen wel aangepakt kan worden, zoals in het verhaal van JWvdVeer. Dit uiteraard gecombineerd met het andere kapstokartikel, Art.5 WVW:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Art. 20 RVV handelt over de snelheden binnen de bebouwde kom. Fietsers worden hier niet genoemd als categorie waarvoor een maximumsnelheid geldt. Art. 21 doet hetzelfde voor buiten de bebouwde kom. Conclusie: er is geen impliciete maximumsnelheid voor fietsers, waar dan ook.

Art. 62 RVV:

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Ook fietsers moeten zich dus houden aan verkeerstekens, in casu de snelheidsgeboden.

Dan blijft over Bijlage 1 Hoofdstuk A. Snelheid van het RVV, dat over bord A1 alleen zegt "Maximumsnelheid". In combinatie met Art.62 dus ook voor fietsers.

Wimmel wrote:

Ik dacht altijd dat er geen maximum snelheid voor fietsers bestond omdat fietsers geen (verplichte) snelheidsmeter hebben.

Bepaalde oldtimers hoeven ook geen snelheidsmeter aan boord te hebben, maar ook die moeten zich houden aan snelheidslimieten.

Offline

#10 2009-07-16 15:17:21

Hans van Wijk
Member
From: Ankeveen
Registered: 2008-08-26
Posts: 229

Re: Maxspeed op cycleway?

Lambertus wrote:

Hans, mag ik je uitnodigen op de Est. time of Arrival oftwel ETA in Gosmore te implementeren? Als je dat voorelkaar hebt beloof ik je dat de uikomsten daarvan in YOURS verschijnen inclusief de mogelijkheid om te kiezen uit 'Bicycle Race' (~30 km/h) en 'Bicycle Tour de France' (~40km/h).

smile

Ha, lol.

Eerlijk, ik wou dat ik de kennis had om zoiets te doen!


Mapping tools: HTC Touch Pro met osmtracker en Qstarz BT-Q818X Bluetooth GPS receiver

Offline

Board footer

Powered by FluxBB