You are not logged in.

#1 2015-08-12 18:29:44

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Navn på tunneller/broer vs. navn på veien

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den faktiske veien? Ifølge wikien kan tunnel:name brukes (skjønt det er omdiskutert), men jeg ser på eksisterende OSM-data at name er brukt, og veinavnet finnes altså ikke på tunneller/broer.

Offline

#2 2015-08-12 21:12:31

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 28

Re: Navn på tunneller/broer vs. navn på veien

Min mening: Dersom vegen har et navn der brua/tunnelen går, så er det vegnavnet som bør stå i name=* og brunavnet/tunnelnavnet bør stå i bridge:name=*/tunnel:name=*. Alternativt kan man bruke en relasjon, men det gjør det ofte unødig komplisert.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB