You are not logged in.

#1 2015-08-12 18:27:43

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Holder på med Elveg-import og mange spørsmål melder seg. Et av de viktigere spørsmålene kommer opp når jeg importerer data i boligområder, typisk i tun, mellom blokker og lignende. Hvor går grensen mellom highway=residential, highway=service, highway=cycleway/foot=designated og highway=footway?

Som eksempel, ta et område jeg er ferdig med: Brønndalen i Bergen.

iD: http://www.openstreetmap.org/edit#map=1 … 61/5.22292
JOSM: Søk etter Brønndalen under "Areas around places"
Google Earth (lett å se veistandard osv.): https://www.google.no/maps/@60.3726538, … a=!3m1!1e3

Altså: Hvor går skillet mellom disse veitypene? Er det for eksempel gjort riktig i dette nabolaget? Finnes det noen tommelfingerregler for hva man skal velge? Det er mye ymse som er brukt på eksisterende data, ikke alt er like brukbart som fasit der.

Offline

#2 2015-08-12 21:25:12

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 40

Re: Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Jeg synes highway=cycleway + foot=designated bare bør brukes dersom vegen er skiltet som gang- og sykkelveg. highway=footway bør brukes dersom vegen er veldig smal og det er åpenbart at det ikke kan/skal kjøre biler der (og det ikke er skiltet som gang- og sykkelveg, sykkelveg eller med forbudt for motorvogn). Grensa mellom residential og service kan være vanskelig. Hvis vegen antas å være kommunal, så vil det vel stort sett være riktig med highway=residential, men dersom den antas å være privat og bare leder inn til et par hus, highway=service.

Offline

#3 2015-08-12 21:30:42

Kristoffer_hh
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 17

Re: Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Min tolkning:
Veier i boligområder med vanlig trafikk (flere hus) er highway=residential
Korte innkjørsler til parkering for et (evt. to/tre) hus er highway=service og service=driveway
Adkomstveier til boligblokker uten allmenn trafikk (brukes av taxier, ved flytting og vareleveranse) er highway=service og evt. foot=yes og bicycle=yes
Gjennomgående g/s-veier er highway=cycleway og foot=designated
Gangveier mellom boligblokker og parkering er highway=footway og evt. bicycle=yes

Offline

#4 2015-08-12 21:50:47

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 40

Re: Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Det er unødig å tagge highway=service og highway=footway med foot=yes og/eller bicycle=yes.

Offline

#5 2017-09-04 13:16:54

anderfo
Member
From: Trondheim
Registered: 2015-12-08
Posts: 4

Re: Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Tractor wrote:

Det er unødig å tagge highway=service og highway=footway med foot=yes og/eller bicycle=yes.

Enig.
foot=yes er også unødig på highway=path, selv om jeg stadig finner stier tagget slik...

Offline

Board footer

Powered by FluxBB