You are not logged in.

#1 2015-08-12 18:19:14

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Fylkesvei som relation?

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Holder på med import av Elveg. Jeg ser at det er lagt inn en relation i Bergen (den er neppe alene) som heter "Fylkesvei 197". Kan slike relations slettes, med tanke på at selve veien tagges med ref=197? Eller vil f.eks. kombinert europavei/fylkesvei (finnes slikt?) tagges med europaveinummeret og fylkesveinummeret da gå tapt?

Offline

#2 2015-08-12 21:45:40

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 28

Re: Fylkesvei som relation?

Har også sett noen slike fylkesvegrelasjoner. Jeg klarer ikke helt å se poenget med dem, annet enn at det kanskje kan være fint å kunne søke opp og se «hele vegen», altså ikke bare få treff på utallige små vegstykker.

Tror alle europaveger i Norge er riksveger. Dessuten har europavegene bare europavegnummer, ikke «vanlig» vegnummer i tillegg (bortsett fra der de deler trasé med en annen veg et kortere stykke).

Offline

#3 2015-08-13 07:05:35

Kristoffer_hh
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 17

Re: Fylkesvei som relation?

Noen av disse relasjonene er lagt inn på wikipedia for å vise hele veien.
Tilsvarende relasjoner finner man på nedlagte jernbaner.

Offline

#4 2015-08-13 09:41:35

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Re: Fylkesvei som relation?

Men er disse relasjonene bare støy og kan med fordel slettes, eller tjener de et fornuftig formål slik at det vil være ødeleggende å slette dem? Slike relations gjør arbeidet med importen tregere, men de skal selvfølgelig ikke slettes om de tjener et formål.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB