You are not logged in.

#1 2015-06-30 13:03:46

Peter Bremer
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 17

Tagging av gang- og sykkelveg

Hei!

Håper at noe her kan forklare litt for meg. Jeg er nederlender, så er ikke vokst opp med de spesifikke reglene rund sykling i Norge.

Jeg ser at OSM wikien på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features anbefaler å bruke highway=cycleway / foot=yes for gang- og sykkelveier. I mine øyene betyr dette primært en sykkelvei, hvor det også er lovt å gå. (Foot=yes er for øvrig overflødig fordi det er standard, ifølge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ … s#Norway.) Mens jeg forstår fra regelverket at en gang/sykkelvei er en vei hvor syklister og gående er likestilte og har like rettigheter. Jeg har sett det enda sterkere i flere tilfeller i OSM hvor en vei i byen som tydelig var ment for gående (og som ikke var skiltet i det hele tatt), var tagget som bare highway=cycleway (altså uten noe info om foot=*).

Med min erfaring fra Nederland (hvor det tydeligvis er bedre tilrettelagt for sykling) liker jeg mye bedre den tagging som JOSM foreslår: highway=path / bike=designated / foot=designated. Det vil si en vei som er hverken spesifikk sykkel- eller gangvei, men som er skiltet for både sykling og gåing. For gangveier (enten skiltet eller ikke) hvor det også er lov å sykle ville jeg tenkt på bare highway=footpath, siden sykling er lovt i utgangspunkt på alle gangveier i Norge (igjen ifølge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_ … ns#Norway).

Er det noe fordeler med tagging av gang- og sykkelvei (og kanskje til og med gangveier) som highway=cycleway?

Last edited by Peter Bremer (2015-06-30 13:04:16)

Offline

#2 2015-06-30 13:40:26

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Re: Tagging av gang- og sykkelveg

Godt spørsmål. Vi skal akkurat til å sette i gang med en stor import av vegdata fra den offentlige Elveg-databasen, så det er greit om noen kan gi et godt svar. Har spurt på mailinglisten om noen andre kan gjøre det, jeg har ikke noe godt svar.

Offline

#3 2015-06-30 14:04:23

Reitstoen
Member
From: Trondheim, Norway
Registered: 2013-02-05
Posts: 16
Website

Re: Tagging av gang- og sykkelveg

Vil tro at det meste i Norge er tagget tilsvarende det som står på No:Map_Features - Strekning/way.
Jeg har fulgt denne måten på alt jeg har tegnet inn.

Offline

#4 2015-06-30 14:21:19

Kristoffer_hh
Member
Registered: 2015-03-20
Posts: 17

Re: Tagging av gang- og sykkelveg

Hei

Den mest korrekte taggingen av en gang- og sykkelvei ville nok være å tagge den som likestilt mellom syklister og fotgjengere (bicycle=designated / foot=designated).
Men ved å gjøre dette må man bruke highway=path.
Highway=path brukes også for stier i skogen og tråkk over gressplen og blir derfor problematisk.

Det nærmeste jeg kommer er dermed taggingen highway=cycleway og foot=designated eller highway=footway og bicycle=designated
Fordelen ved å tagge gang- og sykkelveier som highway=cycleway er at denne taggen ellers ikke ville blitt brukt. Highway=footway brukes allerede om fortau og fotgjengerfelt.

Gangveier som ikke er designet eller for sykling skal tagges som highway=footway. Det finnes bare ulemper å angi at en gangvei som ikke er designet for sykling skal foretrekkes av ruteplanleggere.

Jeg har jobbet en del i Fredrikstad og har funnet fram til noen løsninger: https://www.openstreetmap.org/#map=18/59.20985/10.94867

Offline

#5 2015-07-01 09:37:50

cmeeren
Member
Registered: 2015-03-19
Posts: 47

Re: Tagging av gang- og sykkelveg

Peter, vil bare opplyse om at det har blitt en diskusjon om dette på mailinglisten, se http://lists.nuug.no/pipermail/kart/201 … hread.html og http://lists.nuug.no/pipermail/kart/201 … hread.html. Abboner gjerne med på mailinglisten og delta: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Offline

#6 2015-07-01 13:43:15

Peter Bremer
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 17

Re: Tagging av gang- og sykkelveg

Takk for innspill! Jeg har fortsatt diskusjonen på mailinglisten smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB