OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2013-07-02 07:22:29

pavleb
Member
Registered: 2013-07-02
Posts: 2

Охридско езеро

Дали има има проблем со water region на Охридско езеро. Во JSOM изгледа ОК но при rendering делови не се покажуваат.

Offline

#2 2013-07-02 18:21:15

borces
Member
Registered: 2013-06-26
Posts: 19

Re: Охридско езеро

Да, имаше проблем со исцртувањето бидеејќи имаше грешка во  релацијата која го дефинира мултиполигонот.
Проблемот беше во тоа што имаше 3-4 нодови кои не беа затворени , односно беа како опашка во затворениот круг на  контурата на езерото

Јас еднаш веќе го исправав ова пред два дена и беше се во ред, денес исправив уште една грешка и кај мене моментално изгледа се во ред.
Ако во некое ниво на zoom грешката уште постои тоа е поради тоа што rendering на различни нивоа се прават во различни временски интервали.
При највисоко ниво на zoom измените се видливи скоро веднаш, додека како zoom-от се намалува, односно имаме поголем регион на мапата грешката ќе се исправи кога OSM ќе направи нов reendering на тоа ниво.

Инаку добра алатка за ваков тип на грешки е http://analyser.openstreetmap.fr/cgi-bin/index.py
Веднаш се добива точна локација на грешката и што во релацијата не е во ред.

Offline

#3 2013-07-02 19:13:56

pavleb
Member
Registered: 2013-07-02
Posts: 2

Re: Охридско езеро

Ти благодарам за објаснувањето. Јас локално правам tiles и пред некој ден направив update на мојата база со нов OSM и приметив дека се изгуби water region на Охридско езеро. Ќе земам вечерва нов OSM и ќе прегенерирам само за тој регион.

Offline

#4 2013-07-03 08:56:21

borces
Member
Registered: 2013-06-26
Posts: 19

Re: Охридско езеро

Да, имаше проблем со исцртувањето бидеејќи имаше грешка во  релацијата која го дефинира мултиполигонот.
Проблемот беше во тоа што имаше 3-4 нодови кои не беа затворени , односно беа како опашка во затворениот круг на  контурата на езерото

Јас еднаш веќе го исправав ова пред два дена и беше се во ред, денес исправив уште една грешка и кај мене моментално изгледа се во ред.
Ако во некое ниво на zoom грешката уште постои тоа е поради тоа што rendering на различни нивоа се прават во различни временски интервали.
При највисоко ниво на zoom измените се видливи скоро веднаш, додека како zoom-от се намалува, односно имаме поголем регион на мапата грешката ќе се исправи кога OSM ќе направи нов reendering на тоа ниво.

Инаку добра алатка за ваков тип на грешки е http://analyser.openstreetmap.fr/cgi-bin/index.py
Веднаш се добива точна локација на грешката и што во релацијата не е во ред.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB