You are not logged in.

#1 2009-01-01 13:11:09

bszx
Member
Registered: 2009-01-01
Posts: 1

Drogi dwujezdniowe

W jaki sposób rysowa? drogi dwujezdniowe je?li jezdnie nie s? na ca?ej d?ugo?ci oddzielone barier? (czasami tylko podwójn? ci?g??)?
- rysowa? dwa jednokierunkowe pasy na ca?ej d?ugo?ci czy
- ??czy? i rozdziela? jezdnie w miejscach gdzie bariera znika i sie pojawia?

Bardziej podoba mi si? pierwsze rozwi?zanie.

Offline

#2 2009-01-01 17:09:44

rhn
Member
Registered: 2008-10-30
Posts: 214

Re: Drogi dwujezdniowe

Ja rozdzielam. Staram się, żeby wygladało to w miarę naturalnie (dobrze wychodzi na zakrętach wstawianie rozdzieleń). Na wyrenderowanej mapie i tak nie widać wysepek.
Wg mnie warto dodawać - zawsze to jakiś punkt orientacyjny.

Offline

#3 2009-01-03 12:31:17

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Drogi dwujezdniowe

Ci??ko powiedzie?, kodeks drogowy zdaje si? nie definiowa? a? tak dok?adnie poj?cia jezdnia. Ale IMHO je?li jest tylko podwójna ci?gla to powinno by? to oznaczone w sposób nr 2

Offline

#4 2009-04-05 03:46:04

Rosly
Member
Registered: 2008-09-16
Posts: 18

Re: Drogi dwujezdniowe

My?l? ?e nale?y rysowa? osobne drogi (lane). Routing na takiej mapie nie bedzie próbowa? wykonywa? zawracania.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB