You are not logged in.

#1 2008-09-16 18:57:58

NJarek
Member
From: Cheltenham, UK
Registered: 2008-09-15
Posts: 3

Import danych z http://ump.waw.pl/

Witam,
Ca?kiem przypadkowo natrafi?em w OSM na dane zaimportowane z UMP, z tego co zaobserwowa?em to ich dane s? dobrej jako?ci i chyba pokrywaj? wi?ksz? cz??? Polski. Damian napisa? skrypt który konwertuje ich dane do osm, dane te s? podzielone na miejscowo?ci (wi?cej info: http://wiki.openstreetmap.org/index.php … Importing) które trzeba r?cznie wgrywa? usuwaj?c duplikaty. Osobi?cie uwa?am ze najlepiej by by?o gdyby wszystko wgra? przed budow? osm polski ale na to ju? jest chyba za pó?no wi?c nale?y jak najszybciej przerzuci? wszystkie pliki z http://www.cd-sulewski.de/osmfiles/ i informowa? ludzi o takiej mo?liwo?ci (np na WikiProject Poland).
Co o tym my?licie i czy kto? wie czy ta lista jest kompletna?
Aha, te importy nie s? pe?ne tzn. w bazie ump s? jeszcze jakie? inne dane ale pracuj? nad tym
Pozdrawiam

Offline

#2 2008-09-16 19:15:57

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Please no! Jak ktoś chce to dla swojego terytorium importuje dane UMP. Ja akurat nie mam tego zamiaru i staram się mieć 100% pokrycie w ścieżkach gpx, tak by nie było żadnych wątpliwości co do pochodzenia i licencji danych. Przy okazji świetnie się bawię wink

Offline

#3 2008-09-17 12:47:19

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Widz?, ?e ju? zacz??e? importowa?, wi?c mam par? wskazówek:

1. Tagi UMP_Level i debug nie s? do niczego potrzebne, wi?c lepiej je usun?? (w JOSM CTRL+A i mo?na usun?? odrazu z wszystkich ulic/punktów)
2. Nazwy ulic zamiast polskich liter maj? krzaki, co trzeba poprawi?.
3. Cz?sto przy nazwach wielocz?onowych (np. imi? nazwisko) ulice maj? tylko cz?on g?ówny, wi?c te? trzeba dopisa?.

Wi?cej nie pami?tam wink
Wbrew pozorom jest z tym troch? zabawy, ale uwa?am, ?e warto.

Offline

#4 2008-09-17 18:05:09

NJarek
Member
From: Cheltenham, UK
Registered: 2008-09-15
Posts: 3

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Dzi?ki za rady antblant ale tagi my?la?em ?eby nie rusza?, w?a?nie po to, ?eby nie by?o problemów licencyjnych (zawsze by?aby mo?liwo?? ?atwego usuni?cia tych danych) chocia? wydaje mi si? ?e z tym sprawa jest wyja?niona skoro instrukcja jest na oficjalnej stronie.
Nazwy mia?em poprawi?, ale wydaje mi si? ?e priorytetem powinien by? import aby kto? nie ?wiadomie nie nadrabia? drogi. chyba dobrym przyk?adem jest Sopot , którego Kto? zacz?? ca?kiem ?adnie mapowa? chocia? jest dost?pna mapa UMP i wystarczy?o by j? tylko uzupe?nia? a teraz po??czenie b?dzie trudniejsze. Chyba najlepiej aby zrobi? to w?a?nie Ten maper.
Ja staram si? importowa? miejscowo?ci które na mapie prawie nie istniej? ?eby si? komu? nie wcina?.
deejay1 ja te? mapuje "na piechot?" ale w Anglii gdzie tu OSM ma niesamowite pokrycie i to jest okazja dla mnie ?eby troch? pomóc Polsce smile

Offline

#5 2008-09-17 18:14:32

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Pochodzenie danych wskazuje ju? tag source, a przecie? nie trzeba kopiowa? wszystkich danych, ?eby by? zgodnym z licencj?. Poza tym tag debug w Potlatchu powoduje, ?e ka?dy punkt jest wy?wietlany jako specjalny, wi?c nie wida? gdzie s? ?wiat?a, przystanki, itd.
O ile niepe?ne nazwy ulic (bez imion) jako? specjalnie nie szkodz?, to krzaki zamiast polskich liter s? zupe?nie nieczytelne i psuj? ogólne wra?enie. No i komu si? pó?niej te nazwy poprawia? b?dzie chcia?o... wink

Offline

#6 2008-09-18 19:47:39

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

NJarek wrote:

Ja staram si? importowa? miejscowo?ci które na mapie prawie nie istniej? ?eby si? komu? nie wcina?.
deejay1 ja te? mapuje "na piechot?" ale w Anglii gdzie tu OSM ma niesamowite pokrycie i to jest okazja dla mnie ?eby troch? pomóc Polsce smile

My?l?, ?e to najlepsze rozwi?zanie - przy okazji mo?na zawsze spojrze? czy nie istnieje ju? strona dla danego miasta na wiki, gdzie mo?na by zaznaczy? czy dani mapperzy ?ycz? sobie importu danych z innych ?róde?. Oczywi?cie nic nikomu nie zabraniam, tylko uprzejmie prosz? wink

Offline

#7 2008-09-29 00:29:18

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

NJarek wrote:

[...] wydaje mi si? ?e priorytetem powinien by? import aby kto? nie ?wiadomie nie nadrabia? drogi. chyba dobrym przyk?adem jest Sopot , którego Kto? zacz?? ca?kiem ?adnie mapowa? chocia? jest dost?pna mapa UMP i wystarczy?o by j? tylko uzupe?nia? a teraz po??czenie b?dzie trudniejsze. Chyba najlepiej aby zrobi? to w?a?nie Ten maper.

Jestem ?wiadomy! smile
Akurat co do Sopotu mam podej?cie jak deejay1 i wole sam wszystko strackowa?. B?dzie pod wszystko podk?adka .gpx, wi?cej szczegó?ów i du?o dobrej zabawy.

Rozumiem jednak, ?e import tam gdzie nic nie ma, i gdzie nikt nie robi nic r?cznie, to dobry pomys?. Zaczynam od Gdyni.


Apropos nienadrabiania:

antblant wrote:

2. Nazwy ulic zamiast polskich liter maj? krzaki, co trzeba poprawi?.

Problemem jest windowsowe kodowanie. Za jednym zamachem,  na *NIXach, mo?na to tak:

iconv -f CP1250 -t UTF8 UMP-Gdansk--GDYNIA.ulice.osm  -o UMP-Gdansk--GDYNIA.ulice.utf8.osm

Offline

#8 2008-10-01 00:49:22

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Jest jeszcze jeden problem (cho? nie wiem czy to generalny problem danych importowanych z UMP czy akurat tak trafi?em). Przejecha?em ostatnio ulic? Jana Brzechwy w Poznaniu, wgra?em tracka i okaza?o si?, ?e namalowana wersja (z UMP) jest spory kawa?ek obok ulicy. ( http://www.openstreetmap.org/?lat=52.40 … rs=B000FTF ) Przesun??em j? na w?a?ciwe miejsce i okaza?o si?, ?e nie jest ona po??czona w skrzy?owaniach. To znaczy na oko wszystko wygl?da?o dobrze, ale ulice nie mia?y wspólnych punktów.
Je?li po prostu ogl?da si? map? w postaci wygenerowanych obrazków nie ma ró?nicy, ale dane mog? by? u?yte przez programy do nawigacji i wtedy jak s?dz? program si? wy?o?y, bo ulice nie b?d? po??czone, czyli nie da si? na nie wjecha? -> nie da si? wygenerowa? trasy.

Jak mówi?, nie mam poj?cia, czy to generalny problem danych z UMP czy odosobniony przypadek ale warto zwróci? na to uwag?.

P.S. Dzie? dobry, OSM bawi? si? jako? od pocz?tku wakacji, ale dopiero dzi? dowiedzia?em si?, ?e jest to forum.

Last edited by Jakub Klawiter (2008-10-01 01:05:44)

Offline

#9 2008-10-01 10:36:40

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Po czym stwierdzasz, ?e to dane z UMP? Bo nie widz? w nich tagu source, ani nie ma ich na li?cie UMP2OSM Importing.
Tak jak mówisz drogi niepo??czone ze sob? w ogóle nie sprawdz? si? w routingu, a widz?, ?e takich ulic jest tam wi?cej (footway te? powinien by? pod??czony do drogi, je?li routing dla pieszego ma tamt?dy poprowadzi?).

Trzeba równie? zwróci? uwag? na pod??czenie danych importowanych z UMP do pozosta?ych dróg, np. dojazdowych do miasta.

Offline

#10 2008-10-01 14:52:51

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

antblant wrote:

Po czym stwierdzasz, ?e to dane z UMP? Bo nie widz? w nich tagu source, ani nie ma ich na li?cie UMP2OSM Importing.
Tak jak mówisz drogi niepo??czone ze sob? w ogóle nie sprawdz? si? w routingu, a widz?, ?e takich ulic jest tam wi?cej (footway te? powinien by? pod??czony do drogi, je?li routing dla pieszego ma tamt?dy poprowadzi?).

Osiedle pojawi?o si? kilka(na?cie ?) dni temu zauwa?y?em, bo mieszkam po drugiej stronie lasu, je?d?? ostatnio do domu najdziwniejszymi drogami dorysowuj?c po kawa?ku kolejne fragmenty. Kiedy osiedle Bajkowe si? pojawi?o by?o usiane czarnymi kropami (DEBUG) charakterystycznymi dla importu z UMP st?d mój wniosek, by? mo?e b??dny.
Postaram si? poje?dzi? z GPSem wi?cej po Bajkowym i poprawi? b??dy zgodnie z trackami które wydaj? si? pewniejszym ?ród?em w tym konkretnym wypadku, ale to kiedy mój brat wróci z wakacji odda mi mojego Garmina bo z TomTomem którego dosta?em od niego w zamian nie b?dzi emi wygodnie na rowerze, a samochodem takie kompleksowe zbieranie tracków z ca?ego osiedla jest ultra niewygodne.

Tak?e to osiedle na pewno zostanie poprawione, ale je?li dane pochodz? z UMP warto by?oby dowiedzie? si? dlaczego drogi nie s? po??czone, czy to przypadek czy jaki? generalny b??d importu.

Last edited by Jakub Klawiter (2008-10-01 18:46:09)

Offline

#11 2008-10-02 15:57:50

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Mogę zacząć mordować za importowanie danych z UMP? Prosiłem o nie importowanie mojego miasta hmm Ścieżki się teraz pięknie pokrywają z już istniejącymi, czasem idą gdzieś bokiem, normalnie szlag by to trafił...

Last edited by deejay1 (2008-10-02 15:58:55)

Offline

#12 2008-10-02 18:11:08

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

My?le, ?e powiniene? wink
Jak kto? co? importuje to niech sprawdzi, czy to si? nie pokrywa z tym co jest ju? na mapie, bo pó?niej cholernie ci??ko takie drogi znale?? i poprawia?...

Offline

#13 2008-10-02 20:34:17

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

antblant wrote:

Jak kto? co? importuje to niech sprawdzi, czy to si? nie pokrywa z tym co jest ju? na mapie, bo pó?niej cholernie ci??ko takie drogi znale?? i poprawia?...

Chyba zrobi? diffa z planet.osm i wywal? wszystko w choink?. Je?li ju? importowa? z UMP, to mo?na by?o poczeka? na API 0.6, gdzie b?dzie mo?na ?atwo cofa? takie zmiany, teraz to masakra b?dzie hmm

Offline

#14 2008-10-02 20:43:56

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Tak zupe?nie bokiem. Samo importowanie danych z UMP nie jest z?e wa?ne jest tylko aby osoby które to chc? robi? (mnie wi?cej rpzyjemno?ci daje przerysowywanie w?asnych tracków, nawet je?li przez to idzie wolniej) wiedzia?y co robi?.
A tu najwi?kszym problemem jest kontakt, bo aby go nawi?za? i przekaza? cho?by pro?b? o uwag? potrzeba ... aby ludzko?? zacz??a czyta? dokumentacj? ... mamy przechlapane big_smile

Offline

#15 2008-10-02 22:03:36

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

deejay1 wrote:

Mog? zacz?? mordowa? za importowanie danych z UMP? Prosi?em o nie importowanie mojego miasta hmm ?cie?ki si? teraz pi?knie pokrywaj? z ju? istniej?cymi, czasem id? gdzie? bokiem, normalnie szlag by to trafi?...

Nie wa?ne jak powa?ny b??d, kto? wzgl?dem Ciebie pope?ni?, uwa?am ?e piszesz zbyt ostro. Pami?taj o Hanlon's Razor. Kto? chcia? dobrze. Co? robi, stara si?. Piszesz, ?e ?cie?ki si? pokrywaj?, tzn. nie skasowa? tego co Ty zrobi?e?, tak? Nie mo?esz w JOSM usun??, w cz??ci któr? nazywasz Swoim Miastem, wszystkiego co ma source=UMP...?

Chodzi Ci o nieimportowanie którego? ca?ego pliku, czy tylko o jak?? cz??? wi?kszego pliku?
Je?li to pierwsze, to mo?e dobrym pomys?em jest zrobi? na http://wiki.openstreetmap.org/index.php … _Importing trzeci? kategorie 'prosimy nie importowa?'.
Je?li to drugie, to user który spowodowa? ca?e zamieszanie, pewnie oznaczy? ju? ten plik jako zrobiony. Usu? tylko ten fragment, o który Tobie chodzi, a nikt wi?cej ju? tego nie b?dzie próbowa? importowa?, bo ju? jest 'zrobione'.

Konflikty ?agodzimy, a nie zaogniamy. Wszyscy si? tu staramy. I u?miechy prosz?, bo to zabawa jest! big_smile

Offline

#16 2008-10-03 02:38:16

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Pl:UMP2OSM

Przet?umaczy?em opis importu + zebra?em chyba wszystkie nasze uwagi. Jak o czym? zapomnia?em to pomó?cie.

W wymy?leniu 2 kolejnych pomóg? mi TomDalek smile Ostatnio prowadzi?em relacj? drogi E 28 przez ca?? Polsk? i widz?, ?e przy imporcie Gdyni wyci??e? j? z ul. Morskiej + brakowa?o tagów oneway=yes + nazwa zaczyna?a si? spacj?, ale to nic osobistego, nie bierz tego do Siebie  big_smile

PS Ma kto? prosty przepis jak przekonwertowa? te krzaki pod windowsem?

Last edited by antblant (2008-10-03 03:11:42)

Offline

#17 2008-10-03 04:03:31

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Super.

antblant wrote:

...nie bierz tego do Siebie big_smile

Nie bior?, bo wiem, ?e wszyscy si? naprawd?, naprawd? staramy. big_smile
Wcze?niej Morska te? mia?a ?le, bo by?a bidula jedn? samotn? nitk?, te? be? tagu oneway i bez .gpx pod sob?. Stwierdzi?em, ?e jej kszta?t jest zatem bardziej wiarygodny z UMP. I tak, oczywi?cie przemy?la?em spraw? 5 razy, zanim co? zrobi?em. A teraz, wspólnym wysi?kiem jest prawie idealna! big_smile

Do rond nie trzeba dodawa? junction=roundabout, ten tag akurat jest (przynajmniej by? w gdyni i gda?sku). Nie trzeba te? dodawa? oneway=yes, bo junction=roundabout go implikuje. Wystarczy poprawny tag highway zamiast 0xc.

Pliki z ump2osm maj?, w?a?nie widz?, jeszcze jeden k?opot. Nazwy ulic pisane z apostrofem, maj? niedozwolony znak ' zamiast ' powoduj?c, ?e JOSM odrzuca taki plik, nie podaj?c za bardzo gdzie co jest nie tak.
Np. w Gda?sku:
<tag k='name' v='De Gaulle'a' />
zamiast:
<tag k='name' v='De Gaulle&apos;a' />

Nie wiem, czy przypadek Gda?ska, jest odosobniony. Je?li nie, to w walidacji xml pomóg? mi mlview.
http://www.freespiders.org/projects/gmlview/

Last edited by TomDalek (2008-10-03 04:20:57)

Offline

#18 2008-10-03 04:38:45

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Myślałem, że tylko ja spać nie mogę tongue

Masz rację z tym rondem, już poprawiam na ump2osm i map features.

Offline

#19 2008-10-03 09:47:10

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

antblant wrote:

PS Ma ktoś prosty przepis jak przekonwertować te krzaki pod windowsem?

A nie ma iconv dla windows? Najprościej byłoby przekonwertować pliki zawieszone na stronie, tam gdzie leżą jest przecież linux.
Można też kombinować z jakimś konwerterem on-line ( http://www.iconv.com/iconv.htm )? tylko wtedy trzeba pobrac plik, wyslac i znow pobrać ... generalnie głupie, ale powinno zadziałać (jeśli nie wysypie się na gigantycznych plikach).

Offline

#20 2008-10-03 11:06:19

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

antblant wrote:

PS Ma kto? prosty przepis jak przekonwertowa? te krzaki pod windowsem?

Jestem prawie pewny, ?e GPLowy edytor Notepad++ potrafi? ?atwo zamienia? kodowanie. Kto? ma Windowsa, ?eby sprawdzi?? big_smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Notepad_Plus_Plus

antblant wrote:

My?la?em, ?e tylko ja spa? nie mog? tongue

Mów mi Insomnia cool   
lol

Offline

#21 2008-10-03 15:57:01

NJarek
Member
From: Cheltenham, UK
Registered: 2008-09-15
Posts: 3

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Witajcie
Dzi?ki za informacje o kodowaniu i przede wszystkim konwertowaniu polskich liter, szkoda tylko ?e troch? pó?no wink Powoli poprawiam r?cznie to co zrobi?em, wi?c b?dzie lepiej smile My?l? ?e powinno si? od razu wrzuci? je skonwertowane na serwer albo chocia? zrobi? to jak najszybciej, ale ja nie wiem jak to zrobi?...
Dzi?ki za napisanie polskiej strony UMP2OSM. Dobrze by?oby doda? linka do WikiProject Poland prowadz?cego do http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Pl:UMP2OSM i tego forum ?eby nowym (i starym smile maperom si? lepiej pracowa?o wink
Mam jeszcze pomys? aby http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Main_Page przekierowa?o automagicznie na wersj? PL zgodnie z ustawieniem przegl?darki. Zreszt? silnik forum te? powinien zmienia? si? na polski j?zyk. Co o tym my?licie?

PS Czy kto? wie czego skrypt UMP2OSM nie importuje, obawiam si? ?e nied?ugo mo?e wyj?? nowsza wersja zawieraj?ca wi?cej danych z UMP i b?dzie jeszcze wi?cej pracy ni? import na pusty teren?

Bywajcie

Offline

#22 2008-10-04 10:35:07

deejay1
Member
Registered: 2008-06-17
Posts: 109

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

TomDalek wrote:
deejay1 wrote:

Mog? zacz?? mordowa? za importowanie danych z UMP? Prosi?em o nie importowanie mojego miasta hmm ?cie?ki si? teraz pi?knie pokrywaj? z ju? istniej?cymi, czasem id? gdzie? bokiem, normalnie szlag by to trafi?...

Nie wa?ne jak powa?ny b??d, kto? wzgl?dem Ciebie pope?ni?, uwa?am ?e piszesz zbyt ostro. Pami?taj o Hanlon's Razor. Kto? chcia? dobrze. Co? robi, stara si?. Piszesz, ?e ?cie?ki si? pokrywaj?, tzn. nie skasowa? tego co Ty zrobi?e?, tak? Nie mo?esz w JOSM usun??, w cz??ci któr? nazywasz Swoim Miastem, wszystkiego co ma source=UMP...?

Oj, nie chcia?em by to tak ostro zabrzmia?o - kto mnie zna, wie ?e jestem ?agodny jak baranek wink W ka?dym razie przepraszam je?li kogo? urazi?em.  Ech, po prostu musz? po?wi?ci? znów czas by przywróci? wszystko do sensowno?ci (np typy dróg, bo te? pozmienia?y si? z track na residential, w miejscach gdzie nawet ci??ko rowerem przejecha?)...

Offline

#23 2008-10-04 14:26:43

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Znalazłem przypadkiem jeszcze coś czego kompletnie nie rozumiem. Tutaj:
http://www.openstreetmap.org/?lat=52.43 … rs=B000FTF
jeśli spojrzeć na to via potlach jest tam sterta "POI" oznaczonych jako source=UMP a pod spodem drogi, kilka z nich malowałem jakiś czas temu (pod spodem są tracki) reszta faktycznie pochodzi z importu.
Jeśli dobrze wszystko rozumiem tag source ma pozostać jako atrybut wrysowanej drogi, a nie pojawiać się jako zestaw POI, jeśli ktoś mi to potwierdzi poprawię dodając tagi do ulic i kasując te punkty, chyba, że one mają zostać bo coś oznaczają tylko na razie nie wiadomo co.

Offline

#24 2008-10-04 15:28:07

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

deejay1 wrote:
TomDalek wrote:
deejay1 wrote:

Mog? zacz?? mordowa? za importowanie danych z UMP? Prosi?em o nie importowanie mojego miasta hmm ?cie?ki si? teraz pi?knie pokrywaj? z ju? istniej?cymi, czasem id? gdzie? bokiem, normalnie szlag by to trafi?...

Nie wa?ne jak powa?ny b??d, kto? wzgl?dem Ciebie pope?ni?, uwa?am ?e piszesz zbyt ostro. Pami?taj o Hanlon's Razor. Kto? chcia? dobrze. Co? robi, stara si?. Piszesz, ?e ?cie?ki si? pokrywaj?, tzn. nie skasowa? tego co Ty zrobi?e?, tak? Nie mo?esz w JOSM usun??, w cz??ci któr? nazywasz Swoim Miastem, wszystkiego co ma source=UMP...?

Oj, nie chcia?em by to tak ostro zabrzmia?o - kto mnie zna, wie ?e jestem ?agodny jak baranek wink W ka?dym razie przepraszam je?li kogo? urazi?em.  Ech, po prostu musz? po?wi?ci? znów czas by przywróci? wszystko do sensowno?ci (np typy dróg, bo te? pozmienia?y si? z track na residential, w miejscach gdzie nawet ci??ko rowerem przejecha?)...

Ciesz? si?, ?e charakter te? masz fajny, bo patrz?c na Twój profil, widz? ?e robisz du?o dobrej roboty. Ewidentnie ?rem _jest_ Twoim Miastem! wink
Chodzi?o mi o to, ?e je?li nasz enigmatyczny arzej post?pi? niekoniecznie elegancko, nie znaczy ?e trzeba robi? to samo. Lepiej spróbowa? si? dogada?. Mo?e wspólnie przywrócicie sensowno?? ?remowi? By?oby szybciej. smile

Offline

#25 2008-10-04 16:20:45

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: Import danych z http://ump.waw.pl/

Jakub Klawiter wrote:

...Je?li dobrze wszystko rozumiem tag source ma pozosta? jako atrybut wrysowanej drogi, a nie pojawia? si? jako zestaw POI...

Dok?adnie tak jak mówisz, punkty nie s? do niczego potrzebne, a je?li droga jest rzeczywi?cie z UMP to powinna mie? odpowiedni tag source.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB