OpenStreetMap Forum

The Free Wiki World Map

You are not logged in.

#1 2012-09-29 16:43:45

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Klasifikacija cesta

Potrebno je pronaći važeću dokumentaciju o klasifikaciji cesta u BIH. U Hrvatskoj se ovakvi dokumenti objavljuju u Narodnim novinama (Odluka nadležnog ministarstva).
Zasada nisam uspio na internetu naći nikakav dokument koji pobliže opisuje klasificirane ceste za BIH. Poslan je upit na JP Ceste FBIH i AAMKBIH, no još nisam dobio odgovor...

Offline

#2 2012-09-30 17:02:10

hbogner
Senior Member
From: Zagreb,Novi Sad
Registered: 2010-09-16
Posts: 148
Website

Re: Klasifikacija cesta

Nemorate se striktno držati te dokumantacije ako ju nađete.
Mi smo sami odlučili primjeniti nju, ali sad su naši "političari i stručnjaci" nešto mjenjali pa je uvedena nova klasifikacija koja nevalja za osm potrebe.


"What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal."
http://data.osm-hr.org

Offline

#3 2012-09-30 17:10:27

hbogner
Senior Member
From: Zagreb,Novi Sad
Registered: 2010-09-16
Posts: 148
Website

Re: Klasifikacija cesta

PS.
Na wiki kod označavanja prometnica slobodno dodajte i ovo:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki … ometnicama

Dodatne oznake na prometnicama

Kod označavanja prometnica poželjno je osim klasifikacije unijeti i neke dodatne informacije.

Ovo je samo dio atributa koji se mogu dodati, veća lista se nalazi na Key:highway
Broj traka

Poželjno je označiti broj traka na svakoj ucrtanoj prometnici i to pomoću oznake "lanes"

    lanes=1 => bi označavalo cestu sa samo jednom trakom neovisno jeli u jednom ili oba smjera
    lanes=2 => bi bila klasična prometnica sa po jednom trakom u svakom smjeru ili brza cesta sa po dvije trake u svakom smjeru gdje su smjerovi fizički odvojeni, primjer bi bio dio Slavonske avenije u Zagrebu.
    lanes=3 => bi bile dvije trake u jednom smjeru i jedna u suprotnom, npr proširenje za skretanje koje ima svoju traku, ili neka veća gradska prometnica koja ima sve 3 trake u istom smjeru, npr Zeleni val u Zagrebu.
    lanes=4 => bi bile po dvije trake u svakom smjeru bez da su smjerovi fizički odvojeni ili bi bilo 3 u jednom 1 u drugom smjeru, ili sve 4 u istom smjeru fdje sve 4 mogu ići ravno a mogu i 2 ravno, a dvije za skretanje na svaku stranu.

Po ovim osnovnim kriterijima bi se trebao označavati broj prometnih traka.

Ako prometnica ima 3 trake s tim da je jedna rezervirana za javni prijevoz(bus, taxi) onda bi trebalo označiti na sljedećinačin:

    lanes=3
    lanes:psv=1

a ako je samo za bus a ne i za taxi onda se označava

    lanes=3
    lanes:bus=1

Maksimalna brzina

Ograničenje od 50 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 60 km/h na 50 km/h prije nekoliko godina.

    maxspeed=50
    source:maxspeed=hr:urban

Ograničenje od 90 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 80 km/h na 90 km/h prije nekoliko godina.

    maxspeed=90
    source:maxspeed=hr:rural

Ograničenje na autoputu

    maxspeed=130
    source:maxspeed=hr:motorway

Ako postoji znak koji ograničava na neku drugu brzinu potrebno ga je to posebno označiti.

    maxspeed=70
    source:maxspeed=sign

Površina

Površina se ne odnosi samo na ceste nego i na staze, pješačke zone, ...

    surface=asphalt => Afsaltirane ceste
    surface=compacted => Makadam
    surface=cobblestone => "Kaldrma" ako netko zna točniji izraz nek ispravi
    surface=paving_stones => Popločeno
    surface=gravel => Šljunak
    surface=pebblestone => Oblutak
    surface=concrete => Beton

Ima ih još mnogo pa pogledajte listu.
Širina

Označavanje širine ceste, pješačke staze, biciklističke staze, ...

    width=2 (= 2 m)
    width=4.5 (= 4.5 m)

Također ako postoje ograničenja za visinu ili širinu i njih možete označiti.

    maxwidth=3.5 => Ograničenje na širinu vozila od 3.5m
    maxheight=2.5 => Ograničenje na visinu vozila od 2.5m

Rasvjeta

    lit=yes => Postoji rasvjeta. (Koristite "24/7" za cjelodnevnu rasvjetu, npr. tuneli.)
    lit=no => Nema rasvjete.
    lit=automatic => Automastka kontrola rasjete preko senzora pokreta.

Također se mogu označavati pojedini rasvjetni stupovi.

    highway= street_lamp

Pločnik

Moguće je i označiti postoji li pločnik uz cestu:

    sidewalk=both => pločnik na obje strane ulice
    sidewalk=left/right => na kojoj strani je pločnik
    sidewalk=none=> pločnik ne postoji
    sidewalk=yes => postoji pločnik i možda je na obje strane, izbjegavajte ovu opciju.

Pretjecanje

Označavanje dionica gdje nije dopušteno pretjecanje drugih vozila

    overtaking=no => zabrana pretjecanja
    overtaking=both => pretjecanje dopušteno u oba smjera
    overtaking=yes => pretjecanje dopušteno u svim smjerovima - više odgovara jednosmjernim ulicama
    overtaking=forward => pretjecanje dopušteno u smjeru nacrtane linije
    overtaking=backward => pretjecanje dopušteno u smjeru suprotnom od nacrtane linije

Last edited by hbogner (2012-09-30 17:11:13)


"What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal."
http://data.osm-hr.org

Offline

#4 2012-09-30 20:36:06

aalem
New Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Doma93 wrote:

...Zasada nisam uspio na internetu naći nikakav dokument koji pobliže opisuje klasificirane ceste za BIH...

Zdravo Doma,

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine možeš naći na http://www.jpdcfbh.ba/ba/o_nama/zakoni_i_propisi.shtml

U tom zakonu se navodi sljedeća klasifikacija:

Članak 8.   
Javne se ceste iz članka 2. ovoga zakona razvrstavaju na:   
•      AC - Autoceste   
•      BC - Brze ceste   
•      MC - Magistralne ceste   
•      RC - Regionalne ceste
•      LC - Lokalne ceste

Zbog ovoga mi je bilo malo čudno zašto sarajevska brza cesta ne treba biti označena kao highway=trunk , jer to je najbliži opis.

Offline

#5 2012-09-30 23:21:30

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

aalem, ovaj dokument sam našao. ono što bi nam sada trebalo je dokument koji pobliže određuje svaku pojedinačnu klasificiranu cestu kao ovaj koji sam linkao u prvom postu.

što se tiče trunk roada; ovo je termin koji se kao službeni koristi u britaniji i možda još nekim zamljama, no u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku, već su one u mreži magistralnih cesta (neovisno o profilu gradnje). na takve ceste je dovoljno staviti motorroad=yes, te se tako podrazumijevaju restrikcije koje ovaj profil cesta nosi.

Offline

#6 2012-10-01 17:01:38

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

JP Ceste FBIH wrote:

Predmet: Informacija po Vašem zahtjevu po pitanju kategorizacije javnih cesta

Poštovani,


Članom 9 Zakona o cestama FBiH (Sl. Novine FBIH br. 12/10 od 15.03.2012. g.) je predvideno da:

" Mjerila i kriterije za razvrstavanje javnih cesta i odiuku o razvrstavanju javnih cesta, osim lokalnih cesta, sukladno Smjernicama i Mjerilima, kriterijima i Odluci Vijeća ministara BiH, utvrđuje Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u suglasnosti s kantonalnim ministarstvima mjerodavnim za poslove prometa"
JP "Ceste FBiH" su članom 13 Zakona ovlaštene za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta u Federaciji. lznimno od stavka 1 ovog članka, odluku o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u gradovima donosi vlada kantona na prijedlog mjerodavnog općinskog ili gradskog tijela za poslove prometa."

Za razvrstavanje javnih cesta na području Federacije BiH, na snazi su:

- Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva (" Službeni list SFRJ broj 39 od 20.07.1984. godine"), te izmjena i dopuna Odluke (" Službeni list SFRJ broj 4 od 30.01.1987. godine")
- Odluka o utvrdivanju regionalnih puteva (" Službeni list SRBIH broj 8 od 15.03.1991. godine"), te izmjena i dopuna Odluke (" Službeni list SRBiH broj 29 od 05.09.1991. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) —Podlugovi-Visoko ("Službene novine FBiH broj 41 od 13.06.2007. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste Ustikolina-Trnovo i Odluka o razvistavanju regionalne ceste R-442 Kaonik-Busovača-Kiseljak-Blažuj u magistrainu cestu M-5 ("Službene novine FBiH broj 56 od 22.08.2007. godine")
- Odluka o razvrstavanju javne ceste Drežnik (bolnica Kreka)-raskrsnica Siporeks u javnu rnagistralnu cestu M-4 Tuzla-Lukavac ("Službene novine FBiH broj 75 od 05.09.2012. godine")

JP "Ceste FBiH ne raspolažu podacima o kategorizaciji lokalnih cesta.


Direktor
Filip Vujeva

Offline

#7 2012-10-01 23:59:45

aalem
New Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Doma93 wrote:

...
što se tiče trunk roada; ovo je termin koji se kao službeni koristi u britaniji i možda još nekim zamljama, no u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku, već su one u mreži magistralnih cesta (neovisno o profilu gradnje). na takve ceste je dovoljno staviti motorroad=yes, te se tako podrazumijevaju restrikcije koje ovaj profil cesta nosi.

Doma93 ne slažem se sa tobom oko ovog pitanja.  Na osnovu čega zaključak da "u bih takve ceste nemaju posebnu oznaku"? Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine navodi 5 oznaka (AC, BC, MC, RC, LC).

Takođe, Zakon o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kod klasifikovanja mreže javnih puteva navodi samo 3 kategorije: magistralne, regionalne i lokalne puteve, mada na drugim mjestima uređuje i autoputeve i brze puteve i  puteve rezervisane za saobraćaj motornih vozila (motorroad=yes).

Član 13.   
(1)    Mrežu  javnih  puteva,  zavisno  od  njihovog  društvenog  i  privrednog  značaja,
čine magistralni, regionalni i lokalni putevi, kao i ulice u naseljima i gradovima.

http://www.jpdcfbh.ba/ba/o_nama/Legisla … 202010.pdf

Zato mislim da je trunk road zapravo ispravan izbor za brze ceste (mada koliko znam postoji samo jedna u BiH smile ).  Ne moramo baš sve doslovno prepisivati iz Hrvatske, pogotovo ako BiH legislativa navodi drugačije. wink

Offline

#8 2012-10-04 13:20:53

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

aalem, ako mislis da je bolje tako, moze. znam da takvih cesta nema mnogo u bih, no kada sam isao mijenjati te podatke bilo je vise od jednog trunk roada (sarajevskog).

Offline

#9 2012-10-08 00:47:39

aalem
New Member
From: Sarajevo
Registered: 2012-09-28
Posts: 7

Re: Klasifikacija cesta

Po datim opisima mislim da bi brze ceste trebalo označavati kao trunk road ... ali volio bih da se i drugi korisnici izjasne pa kako većina odluči ...

Offline

#10 2012-10-09 20:04:47

alenmahovic
New Member
From: Bosnia and Herzegovina
Registered: 2012-09-19
Posts: 8

Re: Klasifikacija cesta

Pozdrav svima.

Mislim da Doma radi odlican posao po pitanju cesta, i tu moram da skinem kapu. U svakom slucaju, slazem se i sa Alemom da je potrebno postovati klasifikaciju cesta koja postoji u nasoj zemlji i urediti postojece (naravno ukoliko nije ogroman posao) i napraviti nove u skladu sa njom. Ako je to velik zahvat da se uredjuje postojeca klasifikacija koju Doma koristi, onda bih ipak isao na to da se to dovede i do kraja (jer ipak moramo rasporediti nase vrijeme produktivno). Time sam dao i odgovor za trunk road, tj ako se koristi BH klasifikacija, onda sam za koristenje trunk road-a za brze ceste. smile


ɖ сє пнсɖ бошƛɴɖɴнɴ ɣ ӡєʍƛʌн с□онон ɣ пʌєʍєɴнmон

Offline

#11 2012-10-17 21:32:05

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

koliko sam shvatio aalema pod trunk road bi onda spadala samo sarajevska brza cesta. ako se vec i alen slaze, onda moze. aalem, promijeni onda cestu u trunk i provjeri oznaku (ref). negdje je dvostruka, no mislim da bi ta cijela cesta trebala biti M-17.

ne znam ima li netko od vas pristup http://www.sluzbenilist.ba/ . izgleda da je potrebna pretplata. dobro bi nam dosle informacije o regionalnim, a onda i lokalnim cestama. (te bi trebalo trazit na kantonalnoj razini)

Offline

#12 2012-11-23 13:17:04

Doma93
Member
From: Croatia / BIH
Registered: 2012-04-30
Posts: 31

Re: Klasifikacija cesta

Poslao sam mail na adrese nekoliko kantona u vezi lokalnih cesta, no za sada nema odgovora. Ima li itko pristup sluzbenom listu BIH da provjeri zakone o cestama?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.4.8
Hosting sponsored by Oxilion